Main Menu
User Menu

636. stíhací letecký pluk [1952-1992]

636th Fighter Aviation Regiment

636-й истребительный авиационный полк (636 иап)

     
Název:
Name:
636. stíhací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
636-й истребительный авиационный полк (в/ч 55758)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.05.1992
Nástupce:
Successor:
636. stíhací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1952-21.03.1952 69. letecká armáda PVO
22.03.1952-18.06.1959 65. stíhací letecká divize PVO
19.06.1959-05.04.1960 Charkovská divize PVO
06.04.1960-09.06.1986 9. divize PVO
10.06.1986-26.06.1989 49. sbor PVO
27.06.1989-09.10.1990 11. divize PVO
11.10.1990-DD.MM.1991 49. sbor PVO
Dislokace:
Deployed:
01.01.1952-DD.MM.1953 Charkov, Letiště Osnova /
DD.MM.1953-31.05.1992 Kramatorsk, Letecká základna Kramatorsk /

Velitel:
Commander:
01.01.1952-04.05.1958 Turov, Alexandr Grigorjevič (Podpolkovnik / Подполковник)
05.05.1958-11.04.1962 Vitovtov, Georgij Fjodorovič (Podpolkovnik / Подполковник)
12.04.1962-15.05.1968 Štrykov, Pjotr Alexandrovič (Podpolkovnik / Подполковник)
16.05.1968-04.07.1977 Borodin, Vladimir Ivanovič (Podpolkovnik / Подполковник)
05.07.1977-17.03.1983 Kubarev, Igor Vasilievič (Podpolkovnik / Подполковник)
18.03.1983-DD.MM.1986 Borovik, Valentin Anatoľjevič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.MM.1986-21.10.1987 Danilov, Nikolaj Ivanovič (Podpolkovnik / Подполковник)
22.10.1987-12.08.1989 Zakovrjašin, Viktor Makarovič (Podpolkovnik / Подполковник)
13.08.1989-31.05.1992 Vanjušin, Anatolij Alexandrovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 55758
Zdroje:
Sources:
https://8oapvo.net/
www.kramatorsk.info
https://wikimapia.org/883598/ru
www.ww2.dk
URL : https://www.valka.cz/636-stihaci-letecky-pluk-1952-1992-t170974#510377Verze : 10
MOD
Velenie 636. stíhacieho leteckého pluku v roku 1980.
spodný rad z ľava do prava: zástupca veliteľa pluku pre inžiniersko-technickú službu major A.A. Točilin (А.А. Точилин), prvý zástupca veliteľa pluku podplukovník V.A. Borovik, veliteľ 636. stíhacieho leteckého pluku podplukovník I.V. Kubarev, náčelník štábu pluku podplukovnik N.M. Smola (Н.М. Смола), zástupca veliteľa pluku pre leteckú streľbu a taktický výcvik (по воздушно-огневой и тактической подготовке) podplukovník B.F. Abdyšev (Б.Ф. Абдышев).
Horný rad z ľava do prava: inžinier pluku pre SAU major I.M. Otmorskij (И.М. Отморский), inžinier pluku pre AO podplukovník N.V. Maximov (Н.В. Максимов), náčelník technicko-prevádzkovej časti pluku major V.N. Mitrošin (В.Н. Митрошин) a inžinier pluku pre RLO major E.N. Sajuk (Саюк Е.Н.).


arhiv.dvvaiu.net.ru

URL : https://www.valka.cz/636-stihaci-letecky-pluk-1952-1992-t170974#568744Verze : 5
MOD
Dňa 26.01.1981 došlo v pluku k leteckému nešťastiu s fatálnymi následkami pre jedného z pilotov pluku.

Uvedeného dňa bol naplánovaný nočný let na Su-15UM s palubným číslom 20, ktorého cieľom bolo preverenie pilotných schopností majora Alexeja Smolkina. Inšpektorom bol určený polkovnik Konstantin Iľkievič. Po vykonani nočného letu sa major Smolkin priblížil k vzletovej a pristávacej dráhe (VPD) v kurze 90, teda zo strany mesta. Vtedy došlo k osudovej chybe polkovnika Iľkieviča, ktorý vo výške 60 m nad VPD namiesto pristávacích reflektorov zapol vypustenie brzdiaceho padáku. Nevyhnutným dôsledkom bol prudký pád stroja "na nos" na VPD.

Major Smolkin zomrel na mieste dopadu, polkovnik Iľkievič utrpel zranenie chrbtice s následnou invalidizáciou.

forum.gp.dn.ua

636. stíhací letecký pluk [1952-1992] - Su-15UM po havárii

Su-15UM po havárii
URL : https://www.valka.cz/636-stihaci-letecky-pluk-1952-1992-t170974#568798Verze : 10
MOD