19. stíhací letecký pluk [1938-1944]

19th Fighter Aviation Regiment
19-й истребительный авиационный полк (19 иап)
     
Název:
Name:
19. stíhací letecký pluk 19th Fighter Aviation Regiment
Originální název:
Original Name:
19 истребительный авиационный Проскуровский Краснознамённый ордена Александра Невского полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.03.1938
Předchůdce:
Predecessor:
70. stíhacia letka 70th Fighter Aviation Squadron
Datum zániku:
Disbanded:
19.08.1944
Nástupce:
Successor:
176. gardový stíhací letecký pluk 176th Guards Fighter Aviation Regiment
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1940-10.07.1941 3. stíhacia letecká divízia
10.07.1941-01.10.1941 7. stíhací letecký sbor protivzdušné obrany
01.01.1942-01.03.1942 Hlavní stan nejvyššího velení
01.03.1942-01.05.1942 2. záložní letecká skupina
27.12.1942-20.03.1943 269. stíhací letecká divize
20.03.1943-DD.MM.RRRR 4. záložný stíhací letecký pluk
DD.MM.1940-10.07.1941 3rd Fighter Aviation Division
10.07.1941-01.10.1941 7th Air-Defence Fighter Air Corps
01.01.1942-01.03.1942 Supreme Main Command of the Armed Forces
01.03.1942-01.05.1942 2nd Reserve Aviation Group
27.12.1942-20.03.1943 269th Fighter Aviation Division
20.03.1943-DD.MM.RRRR 4th Reserve Fighter Aviation Regiment
Dislokace:
Deployed:
22.03.1938-DD.MM.RRRR Gorelovo, letiště /

Velitel:
Commander:
22.03.1938-DD.12.1938 Treťjakov, Anatolij Vasiljevič (Major / Mайор)
DD.12.1938-DD.10.1940 Zajcev, Alexandr Andrejevič (Major / Mайор)
DD.10.1940-DD.11.1942 Tkačenko, Andrej Grigorjevič (Major / Mайор)
DD.11.1942-15.03.1943 Orlov, Leonid Alexandrovič (Major / Mайор)
DD.05.1943-DD.08.1943 Pustovojt, Grigorij Andrejevič (Major / Mайор)
29.08.1943-13.03.1944 Šestakov, Lev Ľvovič (Polkovnik / Полковник)
26.03.1944-19.08.1944 Čupikov, Pavel Fjodorovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
03.04.1944-19.08.1944 Proskurovský
03.04.1944-19.08.1944 Proskurovskiy
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
22.06.1941 - 17.12.1941
25.02.1942 - 15.07.1942
11.09.1942 - 23.09.1942
02.01.1943 - 20.03.1943
03.07.1943 - 25.07.1943
08.01.1944 - 19.08.1944
in the Army in the Field:
22.06.1941 - 17.12.1941
25.02.1942 - 15.07.1942
11.09.1942 - 23.09.1942
02.01.1943 - 20.03.1943
03.07.1943 - 25.07.1943
08.01.1944 - 19.08.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/iap19.php
ru.wikipedia.org
www.airforce.ru
URL : https://www.valka.cz/19-stihaci-letecky-pluk-1938-1944-t17088#653046 Verze : 0

19. stíhací letecký pluk


Formován 22.3.1938 na letišti Gorelovo u Leningradu sloučením 70. a 58. stíhací letky s 33. samostatnou průzkumnou letkou. Byl tehdy součástí 54. lehké letecké brigády a skládal se ze čtyř letek vyzbrojených I-15bis a I-153. Řada jeho pilotů za sebou měla bojové zkušenosti z nasazení ve Španělsku. Velitelem pluku byl jmenován major Treťjakov.


V roce 1939 probíhaly u pluku vojskové zkoušky stíhaček I-16 s motory M-63, velitelem pluku byl od konce roku 1938 major Alexandr Andrejevič Zajcev. Dne 8.9.1939 pluk s novou výzbrojí tří letek I-16 s motory M-25 a jednou letkou s I-15bis přeletěl na Ukrajinu. V období 17.9. – 6.10.1939 jeho letci nalétali 1.091 hodin při 1.420 bojových letech proti Polské republice.


Od 30.10.1939 do 13.3.1940 jednotka bojovala v Zimní válce s Finskem kde vykonala 3.412 bojových letů s náletem 4.090 hodin bez vlastní ztráty. Jeho letci zničili 74 lokomotiv, na zemi zničili dvě a ve vzduchu nad Vyborgem tři finská letadla. V dubnu 1940 byl pluk vyznamenán Řádem Rudého praporu.


Boje s Německou říší jej zastihli na letišti Gorelovo. K 22.6.1941 se skládal ze čtyř kmenových letek a páté převelené, celkem 85 letců, 50 stíhacích letounů typů I-16, 20 stíhaček I-153 a 15 MiG-3. Pluku v létech 1940-1942 velel major Andrej Grigorjevič Tkačenko.


Od 7.7.1941 byla jednotka přeložena k 7. stíhacímu leteckému sboru PVO, nově složena pouze se tří letek. V rámci PVO Leningradu letci pluku odlétali 3.145 letů, zúčastnili se 415 vzdušných bojů, při kterých sestřelili 63 letadel protivníka a 6 letadel zničili na zemi. Vlastní ztráty představovali 57 letadel a 23 letců. Dne 30.9.1941 se pluk stáhl na odpočinek do Čerepovce. V listopadu proběhla reorganizace stavu na dvě letky. dorazila nová výzbroj v podobě 22 stíhaček LaGG-3.


V únoru 1942 nastoupil opět do boje v rámci Volchovského frontua z letiště Gremjačevo bojoval až do 16.4.1942. Od května do července 1941 na letišti Volgino v Leningradské oblasti působil jako výcvikové středisko pro přípravu stíhacích pilotů celého Volchovského frontu. Po přesunu do Gorkovské oblasti byl 19.10.1942 zařazen do stavu 269. stíhací letecké divize, které velel plukovník Vasilij Stalin. V říjnu reorganizace zvýšila počet letek na tři a výzbroj omladilo 35 strojů La-5.


V prosinci 1942 je pluk opět v boji, kde do 20.3.1943 piloti odlétali 1.055 bojových letů, absolvovali 60 vzdušných bojů a sestřelili 35 německých letadel (19 bombardérů, 11 stíhacích a 5 průzkumných strojů). V bojích ztratili 5 letadel La-5 přitom zahynulo 5 letců. 5 strojů bylo ztraceno při nehodách. Při pozemních útocích bylo nárokováno zničení 136 automobilů, přes 200 koňských spřežení, dvě protiletadlové baterie.


Od ledna 1943 přešel 19. IAP do operativní podřízenosti 2. letecké armády 1. Ukrajinského frontu. Vzhledem k jeho výsledkům velitel letectva maršál A.A. Novikov rozhodl že bude stažen z fronty, přezbrojen na nejmodernější techniku a doplněn nejlepšími stíhacími piloty. Jeho hlavním úkolem mělo být volné stíhaní a boj se stíhači nepřítele. V létě byla dosavadní výzbroj předána 4. záložnímu stíhacímu leteckému pluku.


V září 1943 bylo rozhodnuto o přezbrojení pluku na stroje La-5FN, po nezbytném výcviku se vrátil na frontu 9.1.1944, aby působil v sestavě 2. letecké armády v rámci 1. ukrajinského frontu. V to době se skládal ze tří letek, každá z nich měla 12 letadel a 12 až 14 pilotů. Od 20.1. do 26.5. 1944 letci 19. IAP odlétali 1055 bojových letů, absolvovali 37 vzdušných bojů, ve kterých sestřelili 47 letadel protivníka (25 stíhaček, 21 bombardérů a 1 průzkumníka). Vlastní ztráty představovaly 11 strojů La-5 FN a padlo 7 pilotů.


Dne 3.4.1944 obdržel pluk čestný název Proskurovskij, 9.8.1944 byl vyznamenán Řádem Alexandra Něvského a 19.8.1944 rozkazem č. 0270 přejmenován na 176. gardový stíhací letecký pluk.Krátce o činnosti 176. gardového stíhacího leteckého pluku


Koncem července 1944 k pluku nastoupil na post zástupce velitele pluku Ivan Nikitovič Kožedub. Dne 16.6.1944 byly převzaty první stroje La-7. V červenci následovaly boje v operační podřízenosti 1. Běloruského frontu v sestavě 16. letecké armády. Od ledna 1945 byl pluk podřízen 3. stíhacímu leteckému sboru, kde setrval do konce války.


Od 6.6.1944 do 9.5.1945 jeho letci odlétali 2.961 bojových letů a absolvovali 185 vzdušných bojů při kterých zničili 172 letadel protivníka ve vzduchu a 48 na zemi. V bojích ztratili 4 letce a 23 La-7. Za tuto úspěšnou bojovou činnost byl 176. GIAP 1.6.1945 vyznamenán řádem Kutuzova třetího stupně.


Celkem v době války proti Německé říši pluk provedl 8.422 bojových letů a prodělal 711 vzdušných bojů. Jeho piloti nárokovali zničení 398 letadel protivníka a dalších 56 jich bylo zničeno na zemi. Při pozemních útocích byli zničeny 3 tanky, 256 automobilů, 213 koňských povozů, 7 cisteren, 7 protiletadlových baterií, vyřazeno 36 lokomotiv a zcela spálen jeden vlak.


Deset pilotů pluku získalo více než 15 vítězství a během války čtrnáct z nich bylo odměneno titulem Hrdiny SSSR.


Od dubna 1951 do února 1952 operoval na stíhačkách Mig-15 nad Severní Koreou. Za deset měsíců si zde nárokoval 107 vítězství. Nad Koreou byl součástí 324. stíhací letecké divize, které velel geněral-major Ivan Kožedub.Kramarenko, Sergej Makarovič: Lovec, Svět křídel, 2008, ISBN 9788086808598
URL : https://www.valka.cz/19-stihaci-letecky-pluk-1938-1944-t17088#304365 Verze : 9
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více