Main Menu
User Menu

Zdice

okr. Beroun

     
Název:
Name:
Zdice
Originální název:
Original Name:
Zdice
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Beroun
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°54'50.00"N 13°58'33.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1147
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
kostel Narození Panny Marie
Měšťanský dům U krále Václava IV.
Městské kino
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
26.09.1938-29.09.1938
1. rychlá divise, velitelství
Headquarters of the 1st Rapid Division
27.09.1938-28.09.1938
1. oddělení /organisační/ štábu 1. rychlé divise
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 1st Rapid Division
27.09.1938-28.09.1938
4. oddělení /materiální/ štábu 1. rychlé divise
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 1st Rapid Division
06.10.1938-13.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu 2. divise
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 2nd Division
06.10.1938-13.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 2. divise
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 2nd Division
06.10.1938-13.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu 2. divise
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 2nd Division
06.10.1938-13.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu 2. divise
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 2nd Division
06.10.1938-13.10.1938
Oddíl polních četníků 2. divise
Field Gendarmes Section of the 2nd Division
06.10.1938-13.10.1938
Stan velitelství 2. divise
Support the Headquarters of the 2nd Division
06.10.1938-13.10.1938
Velitelství 2. divise
Headquarters of the 2nd Division
06.10.1938-13.10.1938
Velitelství dělostřelectva 2. divise
Artillery Headquarters of the 2nd Division
06.10.1938-13.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 2. divise
Signal Troops Headquarters of the 2nd Division
06.10.1938-13.10.1938
Velitelství ženijního vojska 2. divise
Engineer Troops Headquarters of the 2nd Division
06.10.1938-13.10.1938
Štáb 2. divise
Staff of the 2nd Division
06.10.1938-13.10.1938
Štábní automobilní kolona 2
2nd Staff Car Column
06.10.1938-13.10.1938
Štábní jezdecká četa 2
Staff Cavalry Platoon 2
06.10.1938-13.10.1938
Štábní rota 2
2nd Staff Company
07.10.1938-13.10.1938
Polní pošta 14
14th Field Post Office
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdice
URL : https://www.valka.cz/Zdice-t170819#510047Verze : 0
MOD