Main Menu
User Menu

5. stíhací letecký pluk [1938-1947]

5th Fighter Aviation Regiment

5-й истребительный авиационный полк (5 иап)

     
Název:
Name:
5. stíhací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
5-й истребительный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
07.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
4. ľahký bitevný letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
07.05.1947
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.06.1938-DD.08.1940 72. stíhacia letecká brigáda
DD.08.1940-10.01.1941 33. letecká divízia
10.01.1941-10.09.1941 70. letecká divízia
10.09.1941-10.03.1942 99. zmiešaná letecká divízia
01.08.1942-12.11.1945 249. stíhacia letecká divízia
12.11.1945-22.05.1946 245. stíhacia letecká divízia
22.05.1946-07.05.1947 190. stíhacia letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.09.1945-DD.12.1945 Kneviči, ? /
DD.12.1945-DD.04.1947 Kameň-Rybolov, ? /

Velitel:
Commander:
07.09.1938-DD.04.1941 Lisin, Vasilij Timofejevič (Kapitan / Kапитан)
DD.08.1941-DD.MM.RRRR Chudokormov, Nikolaj Georgijevič (Kapitan / Kапитан)
02.12.1942-DD.MM.RRRR Manasejev, Dmitrij Ivanovič (Major / Mайор)
DD.MM.RRRR-31.12.1945 Manasejev, Dmitrij Ivanovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 09.08.1945 do 03.09.1945
Zdroje:
Sources:
Anochin, V.A., Bykov, M.J.: Vse istrebiteľnyje aviapolki Stalina. Pervaja polnaja encyklopedia. Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
parnasse.ru
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/5-stihaci-letecky-pluk-1938-1947-t17078#569245Verze : 5
MOD

História pluku


5. stíhací letecký pluk (5. IAP) bol sformovaný 7. septembra 1938 v letectve Sibírskeho vojenského okruhu na základe príkazu Vojenskej rady. Ako personálny základ pre vytvorenie jednotky boli využití príslušníci 4. ľahkého bitevného pluku. V júni 1939 novovytvorený pluk prešiel do dispozície Veliteľa letectva Osobitnej armády vyznamenanej Radom Červenej zástavy, pričom nadriadeným veliteľstvom pluku sa stala 72. stíhacia letecká brigáda. Prvá a druhá letka pluku mala vo výzbroji dvojplošné stíhacie lietadlá Polikarpov I-15bis, tretia a štvrtá letka moderné jednoplošné Polikarpov I-16.


Keď bola v septembri 1940 zrušená 72. stíhacia letecká brigáda, bol 5. IAP včlenený do zostavy 33. zmiešanej leteckej divízie letectva Ďalekovýchodného frontu. K ďalšej zmene nadriadenej jednotky došlo až v septembri 1941, teda tri mesiace po napadnutí ZSSR vojskami hitlerovskej koalície. Vtedy prešiel pluk pod velenie znova vytvorenej 249. stíhacej leteckej divízie letectva Ďalekovýchodného frontu.


Z dôvodu veľkých strát frontových pilotov bol lietajúci personál aj s veliteľom pluku, spolu 32 ľudí, prevelený koncom novembra 1942 na front. Tu posilnili 15. stíhací letecký pluk 278. stíhacej leteckej divízie 3. stíhacieho leteckého zboru. Zvyšky 5. IAP boli v decembri 1942 doplnené podľa predpísaného počtu 015/284. Koncom apríla 1944 boli do výzbroje pluku zaradené stíhačky Jakovlev Jak-7b a o štyri mesiace na to bol pluk preformovaný podľa predpísaného počtu 015/364. Na vynikajúce stíhacie lietadlá z Jakovlevovej konštrukčnej kancelárie typu Jak-3 boli príslušníci pluku preškolení v mesiacoch máj - jún 1945. Práve na týchto strojoch bol pluk 9. augusta 1945 oficiálne zaradený do tzv. Bojujúcej armády a až do kapitulácie Japonska 2. septembra bojoval proti japonským vojskám v zostave 249. stíhacej leteckej divízie 9. leteckej armády 1. Ďalekovýchodného frontu.


Osud pluku po skončení vojny bol podobný osudu iných jednotiek, ktoré doplatili na mierovú redukciu počtu, resp. reorganizáciu armády. V polovici novembra 1945 prechádza pluk pod velenie 245. stíhacej leteckej divízie, 9. leteckej armády, Prímorského vojenského okruhu. Koncom mája 1946 nastáva posledná organizačná zmena, kedy je pluk podriadený 190. stíhacej leteckej divízii, 9. leteckej armády Prímorského vojenského okruhu. Na letisku Kameň-Rybolov sa 01. apríla 1947 končí deväťročná história pluku. V tento deň je 5. stíhací letecký pluk zrušený a jeho príslušníci rozdelení k jednotkám 190. stíhacej leteckej divízie.


Anochin, V.A., Bykov, M.J.: Vse istrebiteľnyje aviapolki Stalina. Pervaja polnaja encyklopedia. Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
parnasse.ru
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/5-stihaci-letecky-pluk-1938-1947-t17078#599006Verze : 6
MOD

Bojová činnosť


Druh bojovej úlohySpolu19411942194319441945
útoky na pozemné vojská
-
-
-
-
-
-
prieskum
-
-
-
-
-
-
voľné stíhanie
-
-
-
-
-
-
zachytenie nepriateľských lietadiel
-
-
-
-
-
-
podpora svojich vojsk
102
-
-
-
-
102
osobitné úlohy
-
-
-
-
-
-
stíhacie krytie bombardérov
-
-
-
-
-
-
stíhacie krytie bitevníkov
-
-
-
-
-
-
Spolu bojových letov
102
-
-
-
-
102
Anochin, V.A., Bykov, M.J.: Vse istrebiteľnyje aviapolki Stalina. Pervaja polnaja encyklopedia. Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
URL : https://www.valka.cz/5-stihaci-letecky-pluk-1938-1947-t17078#598930Verze : 1
MOD

Zostrelené nepriateľské lietadlá


Podľa typovSpolu19411942194319441945
stíhacie lietadlá
zostrelené v leteckom súboji

-

-

-

-

-

-
bombardovacie lietadlá
zostrelené v leteckom súboji
zničené na zemi

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
Spolu
zničené v leteckom súboji
zničené na zemi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Pri útokoch na pozemné ciele boli zničené:
4 automobily, 4 lokomotívy, 10 železničných vagónov a 1 protilietadlové postavenie.


Anochin, V.A., Bykov, M.J.: Vse istrebiteľnyje aviapolki Stalina. Pervaja polnaja encyklopedia. Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
URL : https://www.valka.cz/5-stihaci-letecky-pluk-1938-1947-t17078#599004Verze : 4
MOD

Vlastné straty lietadiel

Vlastné straty na ľuďoch


- pluk neutrpel počas bojov žiadne straty lietadiel, lietajúceho personálu či mechanikov


Anochin, V.A., Bykov, M.J.: Vse istrebiteľnyje aviapolki Stalina. Pervaja polnaja encyklopedia. Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
URL : https://www.valka.cz/5-stihaci-letecky-pluk-1938-1947-t17078#599008Verze : 2
MOD
V radoch 5. stíhacieho leteckého pluku počas vojny proti Japonsku bojoval na Jakovlevoch Jak-3 aj kapitan Sergej Stepanovič Byčkov. Počas druhej svetovej vojny nedosiahol žiaden zostrel, stíhacím esom sa stal až počas vojny v Kórei. Tam od septembra 1951 do januára 1952 zostrelil 5 amerických lietadiel. Zahynul v roku 1955 pri leteckej katastrofe.


Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/5-stihaci-letecky-pluk-1938-1947-t17078#599009Verze : 2
MOD