Main Menu
User Menu

5. hulánský pluk [1939-1939]

5 Pułk Ułanów Zasławskich/5th Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
5. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
5 Pułk Ułanów Zasławskich
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
5. hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
06.10.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-06.10.1939 Podleská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-29.08.1939 Ostrołęka/Wojciechowice /
29.08.1939-30.08.1939 Ostrołęka-Nowogród-Morgowniki/přesun po vlastní ose /
30.08.1939-31.08.1939 Morgowniki-Kąty-Korzeniste-Poryte-Budy Stawiskie/přesun po vlastní ose /
31.08.1939-03.09.1939 prostor Poryte/? /
03.09.1939-04.09.1939 prostor Poryte-Glinki/přesun /
04.09.1939 Glinki / -Sokoły Górskie (Falkendorf) / -Glinki-Skroda Wielka/přesun s bojem /
05.09.1939 Skroda Wielka/prostor /
06.09.1939-07.09.1939 Skroda Wielka-Nowogród-prostor Piski/přesun /
08.09.1939 prostor Piski-Gniazdowo-Sulęcin Włościański/přesun /
08.09.1939-09.09.1939 Sulęcin-Pałapus-Budy-Grudzie-les západně Kalinovo/přesun /
09.09.1939 les západně Kalinowo-Żachy Pawły-prostor Brok-Czuraj(prostor Kaczkowo Stare?)/přesun /
10.09.1939 Czuraj(prostor Kaczkowo Stare?)-Żachy Pawły-Jasienica-Chmielewo/přesun /
11.09.1939 Chmielewo-Ruskołęka-Łętownica-Drogoszewo-Zaręby Warchoły-prostorMroczki/Ołdaki Polonia/přesun /
11.09.1939-12.09.1939 prostor Mroczki/Ołdaki-Polonia-prostor Dąbrowa/Nowa Wieś-Dąbrowa/Łazy-Kity/přesun s bojem /
12.09.1939-13.09.1939 Kity-Bybytki-Sobolewo-Piętki/Basie-Wyszonki/Wypychy-Wyszonki Kościelne-prostor Mień/přesun /
13.09.1939 prostor Mień-prostor Markowo-Łukawica/přesun /
14.09.1939 Łukawica-prostor Pietkowo-Samułki/přesun /
15.09.1939-16.09.1939 prostor Samułki-Strabla-Doktorce-Baranki-Bogdanki-Ryboły-Dawidowicze-Ogrodniki-Eliaszuki/přesun /
17.09.1939-18.09.1939 Eliaszuki / -Helenów-Czachec-Iłosk-Ziołowo/přesun /
19.09.1939 Ziołowo-Wołowel-Kublik-Bielin/přesun /
20.09.1939 Bielin-Bielinek-Horki / -Lubiąż/přesun /
21.09.1939 Lubiąż-Werchy/přesun /
22.09.1939 Werchy/? /
23.09.1939 Werchy-Stobychawka-Radoszynka-Mielce-Serechowicze/přesun /
24.09.1939 Serechowicze-Buczyn-Siedliszcze-Wyżwa Stara-Stara Huta/přesun /
25.09.1939 Stara Huta-Sukacze-Płoskie-jihovýchodně Szack/chutor Grabowo-Świtaz/přesun /
26.09.1939 Świtaz-Pulmo/přesun /
27.09.1939 Pulmo / -severně Włodawa-Krasówka/přesun /
28.09.1939 Krasówka-Kaplonosy-Mosty-Opole-Jabłoń-Dawidy/přesun /
29.09.1939 Dawidy-Rudzieniec-Milanów-Okalew/přesun /
30.09.1939 Okalew-Suchowola-Niewęgłosz-Paszki-Olszewnica-Wola Chomejowa-Kolonia Bystrzyca/přesun /
01.10.1939-02.10.1939 Kolonia Bystrzyca/? /
02.10.1939-03.10.1939 Kolonia Bystrzyca-Siedliska-Burzec-Krzywda-prostor Radoryż/Radoryż Kościelny/přesun /
03.10.1939-04.10.1939 Radoryż Kościelny/? /
05.10.1939 Radoryż Kościelny-Krzywda-prostor Hordzieżka-Lipiny/přesun s bojem /
06.10.1939 Wola Gułowska/prostor /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-15(14?).09.1939 Chomicz, Stefan Bolesław Jakub (pułkownik kawalerii)
15(14?).09.1939-06.10.1939 Anders, Jerzy Edward (podpułkownik kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.08.1939-31.08.1939 3. baterie 14. oddílu jízdního dělostřelectva

Ručně vyplněné položky:
06.10.1939 1. eskadrona 5. hulánského pluku 3)
24.08.1939-13.09.1939; 15.09.1939-06.10.1939 2. eskadrona 5. hulánského pluku 4)
24.08.1939-06.10.1939 3. eskadrona 5. hulánského pluku 5)
24.08.1939-12.09.1939; 06.10.1939 4. eskadrona 5. hulánského pluku 6)
24.08.1939-06.10.1939 kulometná eskadrona 5. hulánského pluku 7)
24.08.1939-DD.09.1939 protitanková četa 5. hulánského pluku 8)
24.08.1939-DD.09.1939 cyklistická četa 5. hulánského pluku 9)
24.08.1939-DD.09.1939 spojovací četa 5. hulánského pluku 10)
24.08.1939-DD.09.1939 pomocná eskadrona 5. hulánského pluku 11)
24.08.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 5. hulánského pluku 10)
25.08.1939-31.08.1939 3. baterie 14. oddílu jízdního dělostřelectva14)
31.08.1939-05.09.1939; 10.09.1939-13.09.1939 3. baterie 14. oddílu jízdního dělostřelectva 12)
04.09.1939 2. baterie 14. oddílu jízdního dělostřelectva 12)
21.09.1939-06.10.1939 5. eskadrona 5. hulánského pluku 13)
Čestný název:
Honorary Name:
Od DD.MM.1938 „Pułk Ułanów Zasławskich“.
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Mobilizace pluku byla o několik hodin opožděna z důvodu neobdržení mobilizačního rozkazu. Když se ráno v kasárnách začali hlásit četní mobilizovaní vojáci a důstojníci, velitel pluku se telefonicky informoval co se děje. Teprve v 11.45 hod. obdržel mobilizační rozkaz. Začátek mobilizace ve 14.00 hod.
2) Po bojích s 13. pěší divizí (motorizovanou) a 29. pěší divizí (motorizovanou) byla 05.10.1939 podepsána kapitulace Samostatné operační skupiny „Polesí“. Na jejím základě pluk zničil své těžší zbraně a 06.10.1939 v rámci Podleské jezdecké brigády kapituloval.
3) Eskadrona byla ještě před mobilizací (22.08.1939) z pluku vyčleněna a s mateřským plukem se spojila teprve v den kapitulace. Bližší údaje viz 1. eskadrona 5. hulánského pluku.
4) Odpoledne 13.09.1939 eskadrona ztratila spojení s velitelstvím pluku. Spojení bylo navázáno 15.09.1939.
5) V boji u obce Mień byla eskadrona rozdělena na dvě části. Jednu četu s velitelem eskadrony si podřídil II. zástupce velitele pluku (ubytovatel), pozdější velitel Korouhve 5. hulánského pluku a připojil se k jednotkám Suvalské jezdecké brigády. 20.09.1939 byla tato četa z důvodu nízkých počtů zrušena a její huláni zařazeni do 1. a 4. eskadrony. Dvě čety zůstaly ve stavu pluku a byly 21.09.1939 doplněny částmi pochodové eskadrony 3. pluku jízdních střelců.
6) Při nočním přesunu jako zadní voj pluku ztratila s plukem spojení. 15.09.1939 navázala spojení s 1. eskadronou a stala se součástí Korouhve 5. hulánského pluku.
7) Eskadrona působila četami v rámci jednotlivých jezdeckých eskadron. Velitel eskadrony s velitelským rojem byl s velitelem pluku. Po rozdělení pluku (13.09.1939) disponoval velitel eskadrony pouze jedním kulometným družstvem. Podle Anderse měla 15.09.1939 ve stavu 8 těžkých kulometů a po doplnění 21.09.1939 pochodovou kulometnou četou a měla ve stavu 12 těžkých kulometů.
8) Jednotlivé kanóny byly přiděleny jednotlivým eskadronám. V uvedených zdrojích nejsou o zániku čety uvedeny žádné údaje. Podle Anderse měla 15.09.1939 ve stavu 2 protitankové kanony a 21.09.1939 měla ve stavu 3 protitankové kanony. Velitel čety však byl v Korouhvi 5. hulánského pluku. Głowacki ani Wróblewski ji neuvádějí v sestavě pluku a ni v sestavě Korouhve 5. hulánského pluku.
9) V uvedených zdrojích nejsou o zániku čety uvedeny žádné údaje. Poslední záznam o činnosti čety je ze dne 12.09.1939. Czartoryski uvádí, že 21.09.1939 bylo k pluku zařazeno od 11 do 19 (kilkanaście) cyklistů z náhradní eskadrony. Głowacki ani Wróblewski ji neuvádějí v sestavě pluku a ni v sestavě Korouhve 5. hulánského pluku.
10) V uvedených zdrojích nejsou o zániku čety (družstva) uvedeny žádné údaje. Głowacki ani Wróblewski ji neuvádějí v sestavě pluku a ni v sestavě Korouhve 5. hulánského pluku.
11) V uvedených zdrojích nejsou o zániku eskadrony uvedeny žádné údaje. Je však známo, že část plukovního trénu vedl ubytovatel pluku a ta se připojila v rámci Korouhve 5. hulánského pluku k Jezdecké brigádě „Plis“. Głowacki ani Wróblewski ji neuvádějí v sestavě pluku a ni v sestavě Korouhve 5. hulánského pluku.
12) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
13) Byla to pochodová eskadrona 25. hulánského pluku zmobilizovaná v Náhradním středisku Novohradské jezdecké brigády ve městě Łuków. 21.09.1939 byla zařazena do sestavy 5. hulánského pluku jako jeho 5. eskadrona.
14) Baterie byla mobilizována v posádce Ostrołęka společně s 5. hulánským plukem. Při přesunu do nástupního prostoru tak byla podřízena bezprostředně jeho veliteli.
Zdroje:
Sources:
Chomicz, Stefan: Sprawozdanie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.17/c
Czartoryski, Arkadiusz: 5 Pułk Ułanów Zasławskich w Polskiej Wojnie Obronnej 1939 r., Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2009
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Kijowski, Jerzy: Pplk. Jerzy Anders - Relacja z działalności w czasie kampanii 1939 r. In: Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika nr 13, str. 139-152, Ostrołęka 1999
Podlaska Brygada Kawalerii – Dowódca i sztab - relacje, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.17/a
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/5-hulansky-pluk-1939-1939-t170739#509858Verze : 0
MOD
Velitelská sestava pluku:


velitel pluku – 24.08.1939-14(15?).09.1939 plukovník jezdectva Stefan Bolesław Jakub Chomicz 1)
14(15?).09.1939-06.10.1939 podplukovník jezdectva Jerzy Edward Anders 2)
I. zástupce velitele pluku – 24.08.1939-14(15?).09.1939 podplukovník jezdectva Jerzy Edward Anders 2)
15.09.1939-06.10.1939 major jezdectva Zygmunt Wacław Strubel 3)
II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – 24.08.1939-14.09.1939 major jezdectva Bronisław Korpalski 4)
14.09.1939-06.10.1939 ???
pobočník velitele pluku – 24.08.1939-04.09.1939 poručík jezdectva Zygmunt Antoni Sokołowski 5)
04.09.1939-08(10?).09.1939 poručík jezdectva Wacław Gottwald 6)
08(09;10?).09.1939-DD.MM.1939 poručík jezdectva Grzegorz Płodowski 7)
ordonanční důstojník – 24.08.1939-16.09.1939 podporučík jezdectva v záloze Jerzy Przywieczerski 8)
16.09.1939-06.10.1939 ???
zpravodajský důstojník – 24.08.1939-16.09.1939 podporučík jezdectva v záloze Jerzy Przywieczerski 8)
16.09.1939-06.10.1939 ???
zbrojní důstojník 24.08.1939-04.09.1939 Wacław Gottwald 6)
04.09.1939-06.10.1939 ???
plynový důstojník – 24.08.1939-DD.MM.1939 podporučík jezdectva Andrzej Jeżewski 9)
hospodářská eskadrona – 24.08.1939-DD.MM.1939 poručík v záloze Aleksander Dzieduszycki
lékař – 24.08.1939-DD.MM.1939 kapitán lékař med. Michał Wyhinnyj
veterinární lékař – 24.08.1939-DD.MM.1939 poručík lékař vet. Aleksander Sielicki 10)
kaplan – kněz kaplan v záloze Czesław Łapiński
bojový trén - ?
těžký plukovní trén – ?
1. eskadrona – 24.08.1939-02.10.1939 poručík jezdectva Jerzy Jan Roszkowski 11)
02.10.1939-06.10.1939 podporučík Zasław Hubert Henryk Krzywobłocki 12)
2. eskadrona – 24.08.1939-06.10.1939 setník Zbigniew Piotrowski 13)
3. eskadrona – 24.08.1939-21.09.1939 setník Ryszard Szempliński 13)
4. eskadrona – 24.08.1939-12(13?).09.1939 setník Kazimierz Wachniewski 14)
12(?).09.1939-04.10.1939 poručík jezdectva v záloze Tadeusz Mierzyński 15)
04.10.1939-06.10.1939 setník Kazimierz Wachniewski 14)
5. eskadrona 21.09.1939-03.10.1939 poručík jezdectva Tadeusz Basiński 16)
03.10.1939-06.10.1939 setník Wiktor Jakubowski 17)
kulometná eskadrona – 24.08.1939-06.10.1939 setník Janusz Ludwik Zdzisław Jacyna-Onyszkiewicz 13)
protitanková četa – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva Władysław Józef Wilowski 18)
spojovací četa – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva Aleksander Bonifacy Hryniewicz 13)
cyklistická četa – 24.08.1939-04.09.1939 podporučík jezdectva v záloze Czesław Ahrends 19)
04.09.1939-DD.MM.1939 rotný aspirant v záloze (wachmistrz podchorąży rezerwy) Jerzy Chatisow 20)
zákopnicko-plynové družstvo – 24.08.1939-DD.09.1939 ???

Poznámky:
1) 14(15?).09.1939 (odlišné údaje se ve zdrojích) byl odvolán velitelem brigády z funkce velitele pluku a 16.09.1939 odjel do náhradního střediska brigády ve Wołkowysku s úkolem zajištění zásobování a doplnění stavů brigády. S jednotkami Záložní jezdecké brigády se dostal na Litvu, později přes Lotyšsko a Švédsko do Anglie. Tam byl umístěn v kárném důstojnickém táboře v Rothesay, kde byli zadržováni političtí protivníci generála Sikorského. Od roku 1941 sloužil v polské exilové armádě mj. v Inspektorátu vojenské správy (Inspektorat Zarządu Wojskowego). Po válce zůstal ve Velké Británii.
2) 14.09.1939 byl jmenován velitelem Podleské jezdecké brigády velitelem pluku. Podle jeho zprávy z roku 1945 to bylo 15.09.1939. Do 14.09.1939 byl I. zástupcem velitele pluku. Po kapitulaci v německém zajetí. Po osvobození (29.04.1945) odcestoval za svým bratrem, generálem Władysławem andersen, do Itálie, kde vstoupil do řad polského II. sboru. V létech 1945-1947 byl velitelem 3. hulánského pluku. Po demobilizaci bydlel ve Velké Británii a později v kanadském Torontu. Tam zemřel 21.12.1977.
3) Do mobilizace byl velitelem náhradní eskadrony pluku. Od 31.08.1939 byl velitelem obranného úseku „Myszyniec“ na hranici s Východním Pruskem. Od 01.09.1939 na velitelství pluku. Od 07.09.1939 do 12.09.1939 byl velitelem improvizované pěší jednotky. Po kapitulaci v německém zajetí. Po osvobození odcestoval do Velké Británie, kde byl v roce 1945 povýšen do hodnosti podplukovníka.
www.stankiewicze.com
4) Od 20.09.1939 byl velitelem korouhve 5. hulánského pluku, která se odpojila od velitelství pluku a byla zařazena do sestavy Jezdecké brigády „Plis“. 03.10.1939 zraněn v boji u obce Serokomla. Po kapitulaci léčen v nemocnici ve městě Radom. Pak pobýval v zajateckých táborech. Na přelomu června a července 1945 se vrátil do Polska, kde od července 1945 do 27.12.1947 sloužil v Polské lidové armádě. V roce 1946 byl povýšen do hodnosti podplukovníka. Zemřel nenadále 27.12.1947 na selhání srdeční činnosti.
oflag2b.choszczno.biz
5) 04.09.1939 zraněn při dělostřeleckém přepadu velitelského stanoviště 5. hulánského pluku. Vyhnul se německému zajetí. V polské exilové armádě byl mj. zástupcem velitele 4. obrněného pluku „Skorpion“. Jako major vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari za válku 1939-1945.
6) Do 04.09.1939 byl zbrojním důstojníkem pluku. Po 08(10?).09.1939 byl pravděpodobně velitelem kulometné čety a Anders jej uvádí 05.10.1939 jako velitele 3. eskadrony. Po zajetí byl DD.10.1939 ze zajetí propuštěn na fingované zdravotní potvrzení o nemoci TBC. V listopadu 1939 znovu zadržen a deportován do Německa. Po válce byl v evidenci na území Německa.
7) Do 08(09; 10?).09.1939 byl velitelem čety kulometné eskadrony. V několika zdrojích jsou uvedena různá data. V jeho poválečné zprávě je to od 09.09.1939. Od 06.10.1939 do 1945 v německém zajetí. Po válce se vrátil do Polska. Zemřel 28.02.1993 ve Varšavě.
8) Ve dnech 16.09.1939-24.09.1939 byl zástupcem velitele ? (velitelem byl kapitán dělostřelectva Tomasz Skarżyński, velitel 3. baterie 14. oddílu jízdního dělostřelectva, která už ztratila všechny své kanóny) diverzní jednotky tvořené dobrovolníky 5. hulánského pluku a 14. oddílu jízdního dělostřelectva, která působila v týlu německých vojsk. Ve výzbroji měla mj. 3 ruční (těžké?) kulomety a 2 protitankové pušky wz. 35. Po několika úspěšných přepadech německých automobilních kolon navázala kontakt s Jezdeckou divizí „Zaza“ a 24.09.1939 byla začleněna do 1. eskadrony 5. hulánského pluku. Po kapitulaci 06.10.1939 padl do německého zajetí, ze kterého 11.10.1939 utekl. Od 06.04.1941 uvězněn v koncentračním táboře Auschwitz, později v Neuengamme, kde byl 20.07.1942 popraven.
9) Od DD.MM.1939 v německém zajetí.
10) Ze zajetí byl propuštěn. Od 01.10.1943 do 01.05.1945 vězněn v koncentračním táboře Auschwitz. Zemřel 08.11.2003
11) 03.10.1939 u obce Adamów padl do zajetí, ze kterého téhož večera utekl. 08.10.1939 byl v Brestu nad Bugem zajat sovětskou hlídkou. Po dalším útěku se mu povedlo v listopadu dostat do Lvova, kde se zapojil do odboje. Mezi jinými převáděl polské důstojníky přes hranice do Maďarska. 21.11.1939 byl zatčen sovětskou bezpečnostní službou a odeslán do pracovního tábora. Po podepsání polsko-sovětské smlouvy byl 03.09.1941 propuštěn a vstoupil do Polské armády na Východě.
12) Do 02.10.1939 byl velitelem I. čety. Od 06.10.1939 v německém zajetí. Po válce emigroval do Argentiny, kde 17.01.1987 zemřel v městě Mendoza.
13) Od 06.10.1939 v německém zajetí. Za značný úplatek formálně ze zajetí propuštěn. V listopadu 1939 zatčen a vyvezen do zajateckého tábora v Německu.
14) 12(13?).09.1939 zraněn v boji. Přesunoval se s velitelstvím pluku. Po náhodném připojení 4. eskadrony k pluku byl znovu jmenován jejím velitelem. Od 06.10.1939 v německém zajetí.
15) Do 12(?).09.1939 byl velitelem čety. Czartoryski jej uvádí jako velitele eskadrony 13.09.1939. Raněn v boji 04.10.1939.
Wróblewski uvádí, že od 14.09.1939 byl velitelem eskadrony poručík jezdectva v záloze Edward Ostrowski. Ostatní zdroje to nepotvrzují.
16) Byl velitelem pochodové eskadrony 25. hulánského pluku zmobilizované v Náhradním středisku Novohradské jezdecké brigády ve městě Łuków. 21.09.1939 byla zařazena do sestavy 5. hulánského pluku jako jeho 5. eskadrona. 03.10.1939 byl zbaven velení a odeslán k velitelství brigády za lehkovážný přístup k plnění rozkazů.
17) Byl velitelem Jezdecké eskadrony „Bystrzyce“ Sboru ochrany pohraničí, která od 17.09.1939 do 01.10.1939 bojovala samostatně s postupujícími silami Rudé armády a po ústupu za řeku Bug byly její zbytky zařazeny do sestavy Samostatné operační skupiny „Polesí“. Protože byl v létech 1937-1939 kmenovým důstojníkem 5. hulánského pluku (v březnu 1939 byl velitelem 2. eskadrony), připojil se k němu. Od 06.10.1939 v německém zajetí. DD.MM.19RR povýšen do hodnosti majora. Zemřel v Londýně v 1972 roce.
18) Od 13.09.1939 do 15.09.1939 byl se 4. eskadronou a později v Korouhvi 5. hulánského pluku. Od 06.10.1939 v německém zajetí.
19) 04(14?).09.1939 zemřel na následky zranění v boji u obce Falkendorf ve Východním Prusku.
20) Do 04.09.1939 byl poddůstojníkem 4. eskadrony.


Zdroje:
https://www.straty.pl/
https://www.stankiewicze.com/vm/index.htm
https://pism.co.uk/B/BI17c.pdf
Czartoryski, Arkadiusz: 5 Pułk Ułanów Zasławskich w Polskiej Wojnie Obronnej 1939 r., Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2009
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989
URL : https://www.valka.cz/5-hulansky-pluk-1939-1939-t170739#509906Verze : 0
MOD