Main Menu
User Menu

Vojenská střední škola týlu [1991-1992]

Military High School of Rear / Vojenská stredná škola tylu

     
Název:
Name:
Vojenská střední škola týlu
Originální název:
Original Name:
Vojenská střední škola týlu / Vojenská stredná škola tylu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.08.1991
Předchůdce:
Predecessor:
Vojenské učiliště hrdiny ČSSR Jana Švermy Žilina
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Vojenská střední škola týlu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.08.1991-31.12.1992 Školské oddělení
Dislokace:
Deployed:
28.08.1991-31.12.1992 Žilina, Kasárna P. Jilemnického /

Velitel:
Commander:
28.08.1991-31.12.1992 Mužík, Alfonz (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
28.08.1991-31.12.1992 Vojenská střední odborná škola chemickotechnologická
28.08.1991-31.12.1992 Vojenská střední odborná škola týlu

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
Škola podléhala náměstkovi ministra obrany ČSFR pro sociální a humanitární věci
Zdroje:
Sources:
www.vojenství.cz; ISSN 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-stredni-skola-tylu-1991-1992-t170721#509822Verze : 0
MOD