Main Menu
User Menu

Vojenská střední odborná škola týlu [1967-1992]

Military High School of Rear

     
Název:
Name:
Vojenská střední odborná škola týlu
Originální název:
Original Name:
Vojenská střední odborná škola týlu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1967
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Vojenská strední odborní škola týlu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1967-01.09.1973 Školní a výcvikové středisko týlu
01.09.1973-01.09.1979 Vysoká vojenská škola týlového a technického zabezpečení
01.09.1979-28.08.1991 Vojenské učiliště hrdiny ČSSR Jana Švermy Žilina
28.08.1991-31.12.1992 Vojenská střední škola týlu
Dislokace:
Deployed:
01.09.1967-31.12.1992 Žilina, Kasárna P. Jilemnického /
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.09.1967-01.09.1979 VÚ 1323 Žilina
01.09.1979-31.12.1992 VÚ 4130 Žilina
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-stredni-odborna-skola-tylu-1967-1992-t170720#509820Verze : 1
MOD

Absolventi školy:
Studium od
Studied from
Studium do
Studied to
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1988 DD.MM.1992 Arnold, Miloslav
DD.MM.1988 DD.MM.1992 Barna, Marek
DD.MM.1989 DD.MM.1993 Iliško, Ondrej
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-stredni-odborna-skola-tylu-1967-1992-t170720#624649Verze : 0
MOD