Main Menu
User Menu

8. hulánský pluk [1939-1939]

8 Pułk Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego/8th Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
8. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
8 Pułk Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
8. hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
23.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-03.09.1939 Krakovská jezdecká brigáda
04.09.1939-06.09.1939 bez nadřízeného velitelství 2)
06.09.1939-07.09.1939 12. pěší divize 2)
08.09.1939-14.09.1939 Varšavská tanková a motorizovaná brigáda
15.09.1939-23.09.1939 Kombinovaná jezdecká brigáda Zakrzewski 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-25.08.1939 Krakov/Kobierzyn-kasárny Madalińského /
25.08.1939-DD.08.1939 Krakov-Olkusz-Klucze-Ogrodzieniec-Kromołów/přesun /
DD.08.1939-29.08.1939 Kromołów/? /
30.08.1939-31.08.1939 Kromołów-Zawiercie-Myszków-Koziegłowy-Gniazdów/přesun /
31.08.1939-02.09.1939 Ligota Woźnicka/prostor /
02.09.1939 Ligota Woźnicka-Czarny Las-prostor Zawiercie Stare/přesun s bojem /
03.09.1939-04.09.1939 Zawiercie Stare-prostor Pradła-Szczekociny-Nagłowice-Jędrzejów-Brzegi-Sokołów Dolny/přesun s bojem /
05.09.1939 jižně Kielce-Wilków/přesun /
05.09.1939-06.09.1939 Wilków-Bodzentyn-prostor Krynki-Brody/přesun /
06.09.1939-07.09.1939 prostor Krynki-Brody-prostor Solec/přesun /
07.09.1939-08.09.1939 prostor Solec-Kamień/dvůr Raj /
08.09.1939-09.09.1939 Opole/? /
09.09.1939-10.09.1939 Opole-Stróża/přesun /
10.09.1939-12.09.1939 Stróża/? /
12.09.1939 Stróża-prostor Gościeradów/přesun /
12.09.1939-13.09.1939 prostor Gościeradów/? /
13.09.1939-14.09.1939 Olbięcin/prostor /
14.09.1939 prostor Olbięcin-Kraśnik/přesun /
15.09.1939 Kraśnik/? /
15.09.1939-17.09.1939 Kraśnik-???-Rejowiec-Marysin/přesun /
18.09.1939 prostor Rejowiec-Krupe/přesun /
19.09.1939 Krupe-Kazimierówka/přesun /
20.09.1939 Kazimierówka-Perespa-Marysin-Przewale/přesun /
21.09.1939 Przewale-Soból-Czartowiec-prostor Przewale (Niedźwiedzie Góry)/přesun s bojem /
22.09.1939 prostor Przewale (Niedźwiedzie Góry)-Komarów Górny-Księżostany/přesun /
23.09.1939 Łabunie-Majdan Ruszowski-Suchowola-prostor Potoczek-prostor Jacnia/přesun s bojem /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-23.09.1939 Dunin-Żuchowski, Włodzimierz (dyplomowany podpułkownik kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-03.09.1939 4. eskadrona 8. hulánského pluku
04.09.1939-08.09.1939 1. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva

Ručně vyplněné položky:
24.08.1939-06.09.1939; 08.09.1939-23.09.1939 1. eskadrona 8. hulánského pluku 4)
24.08.1939-06.09.1939; 08.09.1939-23.09.1939 2. eskadrona 8. hulánského pluku 4)
24.08.1939-05.09.1939; 12.09.1939-23.09.1939 3. eskadrona 8. hulánského pluku 5)
24.08.1939-03.09.1939 4. eskadrona 8. hulánského pluku 6)
24.08.1939-23.09.1939 kulometná eskadrona 8. hulánského pluku
24.08.1939-DD.09.1939 protitanková četa 8. hulánského pluku 7)
24.08.1939-04.09.1939 cyklistická četa 8. hulánského pluku 8)
24.08.1939-DD.09.1939 spojovací četa 8. hulánského pluku 7)
24.08.1939-DD.09.1939 pomocná eskadrona 8. hulánského pluku 9)
24.08.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 8. hulánského pluku 7)
02.09.1939-23.09.1939 1. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva 10)
Čestný název:
Honorary Name:
Od 19.04.1919 „Pułk Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego“.
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Zbytky pluku byly rozprášeny v boji s jednotkami německé 68. pěší divize u obce Jacnia. Jednotlivé skupinky unikaly směrem na východ a většina z nich padla kolem 27.09.1939 do sovětského zajetí v oblasti obce Biłgoraj.
2) Po boji o městečko Szczekociny s jednotkami německé 2. lehké divize pluk ztratil spojení se svou brigádou a ustupoval samostatně. 06.09.1939 velitel pluku navázal v prostoru obcí Krynki-Brody kontakt s velitelem 12. pěší divize, a dle jeho dispozic vyčlenil většinu sil (korouhev pod velením setníka Szawłowského ve složení 1. a 2. řadová eskadrona, kulometná četa, 1 protitankový kanón, četa jízdního dělostřelectva) pro obranu železnice u Starachowic (Wierzbnik). Zbytek pluku měl ustoupit na přechod přes Vislu u Solce.
3) Podle dispozic velitele Varšavské tankové a motorizované brigády byl pluk k brigádě převelen 15.09.1939, ale fakticky se k ní připojil teprve 17.09.1939 po přesunu do prostoru obce Rejowiec.
4) Ve dnech 06.09.1939-08.09.1939 byla součástí korouhve pod velením setníka Szawłowského, která do 07.09.1939 v podřízenosti 12. pěší divize chránila u Starachowic/Wierzbniku železnici pro přesun jejích opožděných jednotek do nástupního prostoru. 07.09.1939 celá korouhev ustupuje na rozkaz přes město Iłża a Lipsko do Solce, kde se připojila ke zbytku svého pluku.
5) V noci z 04. na 05.09.1939 zůstala eskadrona u mostu v prostoru obce Brzegi s úkolem jeho zničení. Jako zadní voj pluku ustupovala 24 hodin za plukem. Poté však už samostatně. Řeku Vislu překročila u města Puławy a k pluku se připojila teprve 12.09.1939.
6) 04.09.1939 byla v boji o městečko Szczekociny od pluku odříznuta a už se k pluku nevrátila.
7) V uvedených zdrojích nejsou o zániku uvedeny žádné údaje.. Głowacki ji však uvádí (kromě zákopnicko-plynového družstva) v sestavě pluku pravděpodobně po 15.09.1939.
8) Przemsza-Zieliński uvádí, že četa byla zničena 02.09.1939 v boji u obce Woźniki a její velitel byl zraněn. Wielka Księga Kawalerii Polskiej uvádí, že byla nasazena ještě 04.09.1939 v boji o Szczekociny. Poté se pravděpodobně od pluku odpojila. Steblik uvádí, že 06.09.1939 byla vyslána velitelstvím Krakovské jezdecké brigády na průzkum a k brigádě se vrátila 11.09.1939 po 200 km cestě na území ovládaném Němci. Později byla pravděpodobně začleněna do 4. eskadrony setníka Matuszka. Głowacki ani Maksimiec ji v sestavě pluku ani brigády neuvádějí.
9) V uvedených zdrojích nejsou o zániku uvedeny žádné údaje. V Szczekocinie byl ztracen bojový trén pluku. V prostoru obce Brzegi se k pluku připojil těžký plukovní trén.
10) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku. 07.09.1939 byl zničen poslední kanón baterie a její zbytky jako jízdní jednotka bojovaly v řadách pluku.
Zdroje:
Sources:
https://www.letownia.pl/Strony/h_romek_1.html
8 Pułk Ułanów, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 11, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Steblik, Władysław: Armia „Kraków“ 1939, MON, Warszawa 1989
Zakrzewski, Adam: Sprawozdanie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.28/A
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/8-hulansky-pluk-1939-1939-t170504#509331Verze : 0
MOD
Sestava pluku:


velitel pluku – 24.08.1939-23.09.1939 diplomovaný podplukovník jezdectva Włodzimierz Dunin-Żuchowski 1)
I.zástupce velitele pluku – 24.08.1939-02.09.1939 major jezdectva Stanisław Bukraba 2)
03.09.1939-23.09.1939 setník Jerzy I Bujalski 3)
II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – 24.08.1939-23(?).09.1939 major jezdectva Czesław Soroczyński 4)
pobočník velitele pluku – 24.08.1939-23.09.1939 setník Kazimierz Skowroński 5)
ordonanční důstojník – 24.08.1939-23(?).09.1939 poručík jezdectva (v záloze?) Stefan Skrzyński 6)
zpravodajský důstojník – 24.08.1939-04.09.1939 setník Eryk Matuszek 7)
05.09.1939-23.09.1939 ???
zbrojní a plynový důstojník – 24.08.1939-23(?).09.1939 podporučík jezdectva Ignacy Władysław Jura 8)
hospodářská eskadrona – 24.08.1939-DD.09.1939 setník Eugeniusz Ungeheuer 9)
lékař – 24.08.1939-23.09.1939 poručík lékař med. Tadeusz Karol Ostrowski 10)
veterinární lékař – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík lékař vet. Maksymilian Stanisław Kaczorowski 11)
kaplan – vacat
bojový trén - ?
těžký plukovní trén – ?
1. eskadrona – 24.08.1939-23(?).09.1939 poručík jezdectva Zygmunt Zajączkowski 12)
2. eskadrona – 24.08.1939-21.09.1939 setník Edward Tymoteusz Szawłowski 13)
21.09.1939-23.09.1939 ???
3. eskadrona – 24.08.1939-23.09.1939 setník Józef Dokowski 14)
4. eskadrona – 24.08.1939-20.09.1939 setník Eryk Matuszek 15)
kulometná eskadrona – 24.08.1939-23.09.1939 setník Jerzy I Bujalski 3)
protitanková četa – 24.08.1939-16((?).09.1939 podporučík jezdectva Jan Kanty Maria Wojciech Skrochowski 16)
spojovací četa – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva Gustaw Franciszek Szewczyk 17)
cyklistická četa – 24.08.1939-02(?).09.1939 podporučík Zdzisław Tadeusz Januszewski 18)
zákopnicko-plynové družstvo – 24.08.1939-DD.09.1939 ???

Poznámky:
1) Po rozprášení pluku se snažil se skupinou kolem 20 příslušníků svého pluku prodrat do Maďarska. 27.09.1939 padl do sovětského zajetí a DD.MM.1940 byl zavražděn v Charkově. 05.10.2007 povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka.
2) 02.09.1939 odvezen v těžkém šoku do nemocnice po výbuchu bomby. Zemřel 19.11.1961.
3) Byl zároveň velitelem kulometné eskadrony. DD.09.1939 padl do sovětského zajetí a DD.MM.1940 byl zavražděn v Charkově. 05.10.2007 povýšen in memoriam do hodnosti majora.
4) DD.09.1939 padl do německého zajetí.
5) V internetových zdrojích č. 1 a 2 je uveden jako Skowroński-Prus
6) Ve schématizmu z března 1939 není uveden. Głowacki uvádí podporučík v záloze, Wielka Księga Kawalerii Polskiej a Przemsza-Zieliński uvádějí poručík.
7) Byl zároveň velitelem 4. eskadrony 8. hulánského pluku. Jeho nástupce není ve zdrojích uveden. Podrobněji viz 4. eskadrona 8. hulánského pluku.
8) DD.09.1939 padl do sovětského zajetí a DD.MM.1940 byl zavražděn v Charkově. 05.10.2007 povýšen in memoriam do hodnosti poručíka.
9) Unikl zajetí. Od DD.MM.194R vězeň koncentračního tábora v Gross-Rosen. Propuštěn 16.02.1945.
10) Padl 23.09.1939 v boji u obce Jacnia.
11) Sloužil jako kapitán veterinární služby v Polské lidové armádě. Po válce pracoval na jatkách ve městě Bielsko-Biała.
12) Po kapitulaci unikl zajetí a později se zapojil do protifašistického odboje v řadách Svazu ozbrojeného boje a Zemské armády. Účastník bojů ve Varšavském povstání. Po jeho porážce v německém zajetí. Po osvobození sloužil v létech 1945-1946 v polské Svatokřiské brigádě (Brygada Świętokrzyska) na území Německa. Později se vrátil do Polska. Zemřel 30.01.1978 v Krakově.
13) Padl v boji u obce Małoniż, pravděpodobně s jednotkou německé 27. pěší divize. Jeho nástupce na místě velitele eskadrony není v uvedených zdrojích uveden. Vyznamenán in memoriam Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
14) Od DD.10.1939 do DD.MM.1945 v německém zajetí. Po válce se vrátil do Polska. Zemřel 03.07.1986 v Krakově. V internetovém zdroji č. 4 uveden jako Dokowski-Leszczyc.
15) Do 04.09.1939 byl zároveň zpravodajským důstojníkem pluku. Podrobněji viz 4. eskadrona 8. hulánského pluku.
16) *] Kolem 16.09.1939 se od pluku odpojil, 17.09.1939 se setkal se 4. eskadronou setníka Matuszka a v jejích řadách pokračoval v boji. Po kapitulaci unikl zajetí a přes Maďarsko se dostal do Francie. Tam byl v květnu 1940 povýšen do hodnosti poručíka a ve funkci velitele protitankové čety v polské 1. granátnické divize (1 Dywizja Grenadierów) bojoval v prostoru Maginotovy linie. 15.07.1940 se dostal do Anglie, kde se přihlásil ke službě v Polsku. 01.03.1944 byl povýšen do hodnosti setníka. Do Polska byl shozen 01.05.1944 a tam se zapojil do protiněmeckého a protisovětského odboje jako velitel eskadrony. 21.08.1944 padl v boji se sovětskými jednotkami u obce Surkonty v Bělorusku. Jiný zdroj uvádí 28.08.1944. Za boje u obcí Poddubicze a Surkonty byl vyznamenán in memoriam Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kanty_Skrochowski
17) 21.09.1939 byl zraněn v boji u obce Małoniż, pravděpodobně s jednotkou německé 27. pěší divize. DD.09.1939 padl do sovětského zajetí a DD.MM.1940 byl zavražděn v Charkově. 05.10.2007 povýšen in memoriam do hodnosti setníka.
18) 02.09.1939 zraněn v boji s jednotkou 2. lehké divize u obce Woźniki. Po ukončení bojů ustupoval se skupinou 4. eskadrony do Maďarska, ale v noci z 25. na 26.09.1939 se s několika jezdci od skupiny odpojil. Je na seznamu vyznamenaných Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari za válku 1939-1945.
https://archiwumcaw.wp.mil.pl/rocznica/breza.pdf


Zdroje:
www.osrp1939.policja.katowice.pl
https://www.katedrapolowa.pl/ofiary.php
https://www.straty.pl/
https://www.stankiewicze.com/vm/index.htm


8 Pułk Ułanów, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 11, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/8-hulansky-pluk-1939-1939-t170504#509332Verze : 1
MOD