Main Menu
User Menu

Sevastopol, Základna PVO mys Fiolent [RRRR- ]

AD Base Cape Fiolent

     
Název:
Name:
Základna PVO mys Fiolent
Originální název:
Original Name:
-
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Sevastopol
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
44°31'20.29"N 33°29'07.69"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
911sevastopol.org
URL : https://www.valka.cz/Sevastopol-Zakladna-PVO-mys-Fiolent-RRRR-t170009#508165Verze : 0
MOD
Diskuse
Objekt dňa 02.02.2013 obsadený rusky hovoriacimi ozbrojencami, príslušníci dislokovaných jednotiek odzbrojení.


V susedstve objektu (44°31'25.3."N 33°29'21.13"E) sa nachádza sklad nadpočetnej (vyradenej?) techniky.Zdroj: maps.google.com, panoramio

URL : https://www.valka.cz/Sevastopol-Zakladna-PVO-mys-Fiolent-RRRR-t170009#508167Verze : 0
MOD