Main Menu
User Menu

Flavell, Edwin William Conquest

Flavell, Edwin William Conquest

     
Příjmení:
Surname:
Flavell
Jméno:
Given Name:
Edwin William Conquest
Jméno v originále:
Original Name:
Edwin William Conquest Flavell
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.02.1898 Londýn
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.11.1993 Eastbourne
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 2. parašutistického praporu
velitel 1. parašutistickej brigády
velitel 6. výsadkovej brigády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.paradata.org.uk
www.generals.dk
www.pegasusarchive.org
URL : https://www.valka.cz/Flavell-Edwin-William-Conquest-t169554#507204Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Flavell
Jméno:
Given Name:
Edwin William Conquest
Jméno v originále:
Original Name:
Edwin William Conquest Flavell
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Králove kolégium, Wimbledon, London
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1941-DD.10.1941 parašutistický kurz 2, RAF Ringway
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1914 podporučík
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.1917 major
DD.MM.1940 podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
DD.MM.1942 brigádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1914-DD.MM.RRRR Východosurreyský pluk
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Kulometné zbory
DD.03.1918-DD.MM.RRRR velitel 126. kulometnej roty, Východosurreyský pluk
DD.MM.1939-DD.MM.1940 zástupca velitela, 2/7. prapor Middlesexského pluku
DD.MM.1940-DD.MM.1941 velitel 70. (mladích vojakov) praporu, Middlesexského pluku
DD.MM.1941-DD.04.1942 velitel 2. praporu Parašutistického pluku
DD.04.1942-DD.MM.1943 velitel 1. parašutistickej brigády
DD.MM.1943-DD.MM.1944 velitel 5. parašutistickej brigády
DD.MM.1943-DD.MM.1944 velitel výsadkových zariadení
DD.MM.1944-DD.MM.1945 velitel 6.výsadkovej brigády
DD.MM.1945-DD.MM.1945 zástupca náčelníka štábu 1. Britského výsadkového zboru
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1916

Vojenský kříž
Military Cross
-

DD.MM.1917

Vojenský kříž - bar
Military Cross - bar
-

01.01.1918

Vojenský kříž - 2. bar
Military Cross - 2nd bar
-

22.04.1943

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

04.07.1947

Medaile za výkon
Efficiency Medal
(Territorial)

16.01.1948

Záslužná legie důstojník (3.třída)
Legion of Merit Officer (3rd Class)
-

20.06.1950

Dekorace za výkon
Efficiency Decoration (ED)
(Territorial)

21.09.1951

Medaile za výkon
Efficiency Medal
1st clasp (Territorial)

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

DD.MM.RRRR

Africká hvězda
Africa Star
-

Poznámka:
Note:
služobné číslo: 48661
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.paradata.org.uk
www.generals.dk
www.pegasusarchive.org
discovery.nationalarchives.gov.uk
www.specialforcesroh.com
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk

URL : https://www.valka.cz/Flavell-Edwin-William-Conquest-t169554#507211Verze : 0
MOD
Flavell sa narodil 22.2.1898 na 15 Stansfield Road, Stockwell, London a v mladosti navštevoval King's College School vo Wimbledon, London.

V 1914 vo veku 17 rokov nastupuje službu u Východosurreyského pluku a dôstojníkom sa stave o 5 mesiacov neskôr.


V 1916 je presunutý k novovytvoreným Kulometným zborom a v 1917 je najmladším slúžiacim majorom vo veku 20 rokov.


Počas bitvy v Cambrai je zranený. Svoj prvý vojenský kríž dostáva po tom ako prebral velenie pešej roty po tom ako vśetci dôstojníci tejto padli al. boli zranení, pričom preskupil rotu a pokračoval s ňou v boji.


Svoj druhý vojenský kríž dostáva za výnimočnú odvahu a inciativu ktorú prejavil počas operácii u Ribécourt 28.9.1918. Osobne viedol jednu zo sekcii svojej roty tvárov v tvár kulometnej palbe, prićom nepriatelské pozćie obsadil a zajal 2 nepriatelské polné delá po tom ako eliminoval ich osádky.


V polovici marca 1918 je prevelený aby prevzal velenie 126. kulometnej roty, kde slúžil pod ním aj vtedy ako por. Richard Nelson Gale. Svoj tretí vojenský kríž ziskava za boje na Hindenburgovej línii.


Po skončení vojny pracuje v lodiarskom priemysle, avšak naďalej zostáva v aktívnej službe u Východosurreyského pluku. K jednotke je znovu povolaný po vypuknutí 2. sv. vojny.


Jeho prvým postom v tomto období je zástupca velitela 2/7. praporu Middlesexského pluku a s touto jednotkou sa účastní operácii vo Francii ako súčasť Britských expedićných sil.


Krátko na to je podplukovníkom a je mu dané velenie 70. Middlesexského praporu (mladích vojakov)
Flavell je vybraný aby prevzal velenie 2. parašutistického praporu. Ako parašutista získava kvalifikáciua v októbri 1941 v parašutistickom kurze 2 na RAF Ringway.


V apríly 1942 Flavell opúšťa 2. prapor aby prebral velenie 1. parašutistickej brigády a následne túto viedol v kampani v severnej Afrike. Po jeho velenie spadali okrem iného aj 509. US parašutistický pluk a Francúzski parašutisti a commandos.


Tu v ťažkých podmienkach si vyslúži DSO.

Počas 4 mesiacov Parašutistická brigade pod velením brig. Flavella bojovala vynikajúcim spôsobom a velitel tejto brigády bol vzorom a inšpiráciou pre bojujúce sily svojou odvahoa a oddanosťou službe.V júny 1943 sa vracia do anglie a stáva sa velitelom výsadkových zariadení kde spolupracuje s RAF pri výcviku parašutistov ktorí slúžia ako posila pre 1. výsadkovú divíziu na blízkom východe a v Itálii, taktiež spolupracuje pre výcviku výsadkových sil ktore majú byť vydasené v Normandii a podiela sa na vytváraní Polskej parašutistickej brigády.


Taktiež nejaký čas velí 5. parašutistickej brigáde.
V júny 1944 nahradzuje vo velení 6. výsadkovej brigády brig. Hugh Kindersleyho, ktorý bol zranený. Jednotke velí počas celej kampane v Normandii a taktiež počas zimy 1944-1945 v ardenách. Po tomto je menovaný zástupcom náčelníka štábu 1. výsadkového zboru.


Vo volbách roku 1945 je kandidátom za Konzervatívnu stranu za North-West Hendon a prehrá o pár málo hlasov.


Roku 1948 je zástupcom poručíka pre Middlesex in 1948 a neskôr sa stáva predsedom Asociácie Teritoriálnej armády grófstva Middlesex.


Brigadier Flavell umiera 29.11.1993.


en.wikipedia.org
www.paradata.org.uk
www.generals.dk
www.pegasusarchive.org
URL : https://www.valka.cz/Flavell-Edwin-William-Conquest-t169554#507233Verze : 0
MOD