Main Menu
User Menu

5. pluk jízdních střelců [1939-1939]

5 Pułk Strzelców Konnych/5th Mounted Rifles Regiment

     
Název:
Name:
5. pluk jízdních střelců
Originální název:
Original Name:
5 Pułk Strzelców Konnych
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
5. pluk jízdních střelců
Datum zániku:
Disbanded:
20.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-20.09.1939 Krakovská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-27.08.1939 Dębica/? /
27.08.1939 Dębica-Krakov-Zawiercie/přesun po železnici /
27.08.1939-DD.08.1939 Zawiercie-Ogrodzieniec-Podzamcze/přesun po vlastní ose /
DD.08.1939-31.08.1939 Podzamcze-Zawiercie-Gniazdów-Woźniki/přesun po vlastní ose /
31.08.1939-02.09.1939 Woźniki/? /
02.09.1939 Woźniki-prostor Żarki/přesun s bojem /
03.09.1939 prostor Żarki-Kroczyce-Pradła-Rokitno/přesun s bojem /
04.09.1939 Rokitno-prostor Obiechów-Sędziszów/přesun /
05.09.1939 Sędziszów-východně Pińczów (Pawłowice?)-Bogucice/přesun /
06.09.1939 Bogucice-severně Busko-Zdrój-Piasek Wielki/přesun /
07.09.1939-08.09.1939 Piasek Wielki-Nowy Korczyn/přesun /
08.09.1939 Nowy Korczyn-prostor Borusowa-Szczucin/přesun /
09.09.1939 Szczucin-Borki-Pławo-Baranów-Suchorzów/přesun /
10.09.1939-11.09.1939 prostor Baranów/Dymitrów /
11.09.1939-12.09.1939 prostor Baranów-prostor Sedlisko/přesun /
12.09.1939-13.09.1939 prostor Sedlisko-Grębów-prostor Stalowa Wola (Rozwadów)-prostor Lipa-Gielnia/přesun /
13.09.1939-14.09.1939 prostor Lipa-Gielnia-Kawęczyn/přesun /
14.09.1939-15.09.1939 Kawęczyn-Frampol-Biłgoraj-les východně Korczów/přesun /
15.09.1939-16.09.1939 prostor Korczów-Majdan Nowy-Stare Króle-Płusy/přesun s bojem /
16.09.1939 Płusy-Korczów-Biłgoraj-les východně Biłgoraj/přesun s bojem /
16.09.1939-17.09.1939 Wolaniny-Bukownica-Tereszpol-Kosobudy-Wólka Wieprzecka/přesun /
17.09.1939-18.09.1939 Wólka Wieprzecka-Szewnia-Adamów-Hutków-prostor Majdan Wielki/přesun /
19.09.1939 Panków/prostor s bojem /
19.09.1939-20.09.1939 Pańków-prostor Mejdan Wielki-západně Szarowola-Ulów/přesun s bojem /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-20.09.1939 Kosiarski, Kazimierz (pułkownik kawalerii) 2)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-20.09.1939 1. řadová jezdecká eskadrona 5. pluku jízdních střelců
24.08.1939-20.09.1939 2. řadová jezdecká eskadrona 5. pluku jízdních střelců
24.08.1939-20.09.1939 3. řadová jezdecká eskadrona 5. pluku jízdních střelců
24.08.1939-20.09.1939 4. řadová jezdecká eskadrona 5. pluku jízdních střelců
24.08.1939-20.09.1939 kulometná eskadrona 5. pluku jízdních střelců
24.08.1939-DD.09.1939 protitanková četa 5. pluku jízdních střelců 3)
24.08.1939-DD.09.1939 cyklistická četa 5. pluku jízdních střelců 4)
24.08.1939-20.09.1939 spojovací četa 5. pluku jízdních střelců 5)
24.08.1939-DD.09.1939 pomocná eskadrona 5. pluku jízdních střelců 4)
24.08.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 5. pluku jízdních střelců 6)
03.09.1939, 15.09.1939-19.09.1939 2. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva 7)
09.09.1939 pochodová eskadrona 5. pluku jízdních střelců 8)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Pluk zanikl při kapitulaci brigády v rámci Armády Piskor po 1.bitvě u Tomaszowa Lubelského.
2) Po kapitulaci pluku padl do německého zajetí. Podle Wielkiej Księgi Kawalerii Polskiej byl za boje v září 1939 vyznamenán Zlatým křížem Řádu Virtuti Militari. Jiné zdroje to však nepotvrzují. Po válce se vrátil do Polska.
3) V uvedených zdrojích nejsou o zániku čety uvedeny žádné údaje. Velitel čety, podporučík jezdectva Mieczysław Tadeusz Mikołaj Miska, padl 19.09.1939 v boji s jednotkou 4. lehké divize v prostoru obce Pańków.
4) V uvedených zdrojích nejsou o zániku čety (eskadrony) uvedeny žádné údaje. V práci Maksimce je uvedena v sestavě pluku po 13.09.1939.
5) Četa byla 20.09.1939 nasazena do protiútoku u obce Ulów.
6) V uvedených zdrojích nejsou o zániku družstva uvedeny žádné údaje.
7) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
8) 09.09.1939 se připojila pod velením poručíka Zygmunta Śmiałowského v prostoru Baranowa k pluku. Maksimiec ji uvádí od 10.09.1939 v sestavě Korouhve Krakovské jezdecké brigády.
Zdroje:
Sources:
5 Pułk Strzelców Konnych, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 35, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2013
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Gnat-Wieteska, Zbigniew: 5 Pułk Strzelców Konnych, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 2003
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/5-pluk-jizdnich-strelcu-1939-1939-t169183#506438Verze : 1
MOD
Sestava pluku:


velitel pluku – plukovník jezdectva Kazimierz Kosiarski 1)


I. zástupce velitele pluku – major jezdectva Franciszek Rekucki 2)
II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – setník administrace Mieczysław Chwaliński 3)
Pobočník velitele pluku – setník Antoni Dębski
ordonanční důstojník – podporučík Karol Kazimierz Ferenz zpravodajský důstojník – setník administrace Mieczysław Chwaliński
zbrojní důstojník – poručík jezdectva Zygmunt Feliks Maria Konopka 4)
hospodářská eskadrona – poručík v záloze Zdzisław Janikowski
lékař – poručík lékař med. Władysław Fabisiak
veterinární lékař – poručík lékař vet. Teofil Szmilichowski
kaplan – kněz kaplan Dec
bojový trén - ?
těžký plukovní trén – ?
1. eskadrona – 24.08.1939-03(?).09.1939 poručík jezdectva Stanisław Lucjan Sławik 5)
03(?).09.1939-20.09.1939 podporučík jezdectva Waldemar Ludwik Majewski 6)
2. eskadrona – 24.08.1939-19.09.1939 setník Jarosław Chodań 7)
19.09.1939-20.09.1939 ???
3. eskadrona – 24.08.1939-20.09.1939 setník Wojciech Łopuski 8)
4. eskadrona – 24.08.1939-20.09.1939 setník Bronisław IV Piotrowski 3)
kulometná eskadrona – 24.08.1939-20.09.1939 poručík jezdectva Witold Zygmunt Szychowski 8)
protitanková četa – 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík jezdectva Mieczysław Tadeusz Mikołaj Miska 9)
spojovací četa – 24.08.1939-20.09.1939 poručík jezdectva Tadeusz Juliusz Gawrzycki 3)
cyklistická četa – 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík jezdectva Zbigniew Bronisław Winogrodzki
pomocná eskadrona - 24.08.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva v záloze Zdzisław Janikowski 3)
ženijní a protichemické družstvo – 24.08.1939-DD.09.1939 ?
Poznámky:
1) Po kapitulaci pluku padl do německého zajetí. Podle Wielkiej Księgi Kawalerii Polskiej byl za boje v září 1939 vyznamenán Zlatým křížem Řád Virtuti Militari . Jiné zdroje to však nepotvrzují. Po válce se vrátil do Polska. V roce 1946 zdemobilizován. Vyznamenán m.j. Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari za válku 1918-1921, Křížem za chrabrost (čtyřnásobné udělení).
2) Po kapitulaci pluku padl do německého zajetí. 25.09.1939 ze zajetí zběhl. Od roku 1940 do listopadu 1945 byl v protifašistickém i protikomunistickém odboji (Svaz ozbrojeného boje, Zemská armáda, Sdružení Svoboda a nezávislost). Za boje v září 1939 vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari. Zemřel 20.03.1972 v Krakově.
3) Po kapitulaci pluku padl do německého zajetí.
4) Po kapitulaci unikl zajetí a později se zapojil do protifašistického odboje v řadách Svazu ozbrojeného boje a Zemské armády. Účastník bojů ve Varšavském povstání. 01.09.1944 zraněn a 02.10.1944 zajat.
5) Ve Wielkiej Księdze Kawalerii Polskiej 1918-1939 je uvedeno, že při nočním přesunu 02./03.09.1939 se s částí eskadrony (velitelé II. a III. čety + cca 30 mužstva) nenávratně odpojil od pluku. Jiné zdroje to nepotvrzují. Gnat-Wieteska ho uvádí jako velitele eskadrony 19.09.1939. V říjnu 1939 byl velitelem jedné z prvních partyzánských jednotek. Účastník protifašistického odboje v řadách Zemské armády. Za válku 1939-1945 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
6) Ve Wielkiej Księdze Kawalerii Polskiej 1918-1939 je uvedeno, že převzal velení eskadrony. Jako velitel eskadrony je uveden také 05.09.1939. Jiné zdroje to nepotvrzují. Do 03.09.1939 byl velitelem I. čety.
7) Padl 19.09.1939 v boji s jednotkou 4. lehké divize v prostoru obce Pańków. Za boje v září 1939 vyznamenán in memoriam Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
8) Po kapitulaci pluku padl do německého zajetí. Za boje v září 1939 vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
9) Padl 19.09.1939 v boji s jednotkou 4. lehké divize v prostoru obce Pańków. Podle Maksimce byl za boje v září 1939 vyznamenán in memoriam Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari, ale jeho jméno uvádí jako Piotr Miska.

Zdroje:
http://www.straty.pl/
http://www.stankiewicze.com/vm/index.htm
www.debica.pl
http://rokzolnierzywykletych.pl/?page_id=374


5 Pułk Strzelców Konnych, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 35, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2013
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Gnat-Wieteska, Zbigniew: 5 Pułk Strzelców Konnych, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 2003
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/5-pluk-jizdnich-strelcu-1939-1939-t169183#506440Verze : 0
MOD