Main Menu
User Menu

9 mm automatická pistole Stěčkina (APS)

9mm Stechkin Automatic Pistol

9-мм автоматический пистолет Стечкина (АПС)

     
Název:
Name:
9 mm automatická pistole Stěčkina
Originální název:
Original Name:
9-мм автоматический пистолет Стечкина
Kategorie:
Category:
samočinná pistole
Výrobce:
Producer:
Závod Molot, Vjatská Poljana
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
1,65 kg
Ráže:
Calibre:
9 mm
Náboj:
Cartridge:
9 mm Makarov
Délka:
Length:
225 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
145 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
20
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
750 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
340 m/s
Uživatelské státy:
User States:


...
Poznámka:
Note:
APS - Автоматический Пистолет Стечкина (Stěčkinova automatická pistole)

typ spouště: dvojčinná (DA)

index GAU: 56-A-126
Zdroje:
Sources:
Archiv autora ...
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/9-mm-automaticka-pistole-Steckina-APS-t16910#387403Verze : 1
MOD

Historie


Samočinnou pistoli APS vytvořil na sklonku 40. let minulého století sovětský konstruktér Igor Jakovlevič Stěčkin (1922-2002). Zbraň byla komorována pro nový náboj 9×18 mm, který krátce předtím vytvořil B. V. Sjemin (náboj je však známější jako 9 mm Makarov) a byla určena především pro důstojníky v bojových akcích, dělostřelce, osádky tanků a v neposlední řadě i pro pohraniční vojska.


Zbraň byla řešena pro střelbu jednotlivými ranami i dávkami. Vzhledem k neuzamčenému závěru měla zbraň, i přes značnou hmotnost závěru (350 g) a poměrně dlouhý zákluz (70 mm), neúměrně vysokou kadenci (okolo 1200 ran/min). Proto byl vytvořen jednoduchý zpomalovač (viz konstrukce), který kadenci snížil na přijatelných 700-750 ran/min (pro srovnání: náš Sa vz.58 má kadenci 600 ran/min). Pro lepší stabilitu zbraně při střelbě dávkami bylo do drážky v zadní části rukojeti možno připevnit nástavnou pažbu, která zároveň sloužila jako pouzdro zbraně. Z důvodu vyšší hmotnosti (ve srovnání s pistolí PM) bylo pouzdro s pistolí APS nošeno na popruhu, přes rameno střelce.


V dubnu až červnu 1949 proběhly porovnávací zkoušky prototypů s automatickými pistolemi Mauser 712 a Astra a samopalem PPS-43. Na základě výsledku těchto zkoušek I. J. Stěčkin provedl rekonstrukci zbraně. Nejpatrnější byla změna umístění předsuvné pružiny, která byla nyní navlečena na hlavni (předtím byla uložena pod hlavní). Takto rekonstruovaná pistole v roce 1950 prošla vojskovými zkouškami ve všech klimatických oblastech SSSR a v roce 1951 byla, pod označením APS (Avtomatičeskij pistoljet Stěčkina), společně s pistolí Makarov PM, zavedena do výzbroje ozbrojených sil SSSR. Jedinou zemí, která vedle Sovětského svazu zavedla pistole APS byla NDR.


Službu samočinné pistole APS u jednotek lze hodnotit jako rozporuplnou. Zbraň při své relativně malé velikosti a hmotnosti poskytovala dobrou palebnou sílu a v tomto směru ji lze srovnávat s naším samopalem vz. 61. V průběhu výroby však docházelo k častým drobným změnám konstrukce a součástky jednotlivých zbraní proto nemusely být vzájemně zaměnitelné, což přinášelo neřešitelné logistické problémy. Dalším nedostatkem byla i značná poruchovost zbraní. Ze všech vyrobených pistolí APS se údajně až 20 % neustále nacházelo v opravě ve výrobním závodě.


Ve výzbroji ozbrojených sil Sovětského svazu se samočinná pistole APS nacházela až do přelomu 70. a 80. let minulého století, kdy byla u většiny jednotek nahrazena zkrácenou variantou útočné pušky Kalašnikov AK-74U ráže 5,45 mm.


V roce 1975 na základě APS vytvořil A. S. Něugodovoj pistoli APB (Avtomatičeskij pistoljet bezšumnoj). Pistole APB měla prodlouženou hlaveň se závitem pro našroubování tlumiče hluku a prutovou ramenní opěrku. Byla určena pro speciální jednotky, kde sloužila až do přelomu 80. a 90. let.


Samočinné pistole APS se dnes vyskytují i na sběratelském trhu. Vzhledem k možnosti samočinného režimu palby patří podle zákona č.119/2002 Sb. mezi zbraně zakázané (kategorie A) a k jejich nákupu je nutná výjimka. Cena samotné zbraně se pohybuje okolo 17 tisíc korun, nástavná pažba/pouzdro stojí okolo 5 tisíc korun. V loňském roce se na trhu objevily i pistole APS upravené ukrajinskou firmou Trausaurus pro „civilní“ použití. U těchto zbraní je nevratně odstraněn základní prvek pistolí APS – střelba dávkami. Zbraně mají odstraněn zpomalovač kadence, odfrézovanou část těla i závěru a jsou vymontovány součástky umožňující střelbu dávkami.


Konstrukce


Samočinná pistole APS je zbraň pevnou hlavní a neuzamčeným, dynamickým závěrem. Dvojčinné (SA/DA) spoušťové ústrojí s vnějším bicím kohoutem umožňuje střelbu jednotlivými ranami i dávkami.


Pro snížení rychlosti střelby v samočinném režimu je ve hřbetu rukojeti uložen zpomalovač kadence. Ten sestává z dvouramenné páky a pohyblivého, odpruženého závaží. Při výstřelu závěr po dojetí do zadní úvratě narazí na rameno páky, která svým druhým ramenem vymrští závaží dolů, proti odporu pružiny. Bicí kohout je přitom zachycen v napnuté poloze. Závaží po návratu do horní polohy udeří do záchytu kohoutu a uvolní ho. Podobný mechanismus je i na našem samopalu vz.61.


Pojistka, která funguje zároveň jako přeřaďovač režimu palby, má tři polohy: ПP (zajištěno), OД (jednotlivými ranami) a ABT (dávkami).


Mířidla jsou otevřená, muška hranolová, příčně regulovatelná, hledí klapkové, výškově stavitelné do čtyř poloh pro střelbu na vzdálenost 25, 50, 100 a 200 metrů.


Zásobník je odnímatelný, schránkový, dvouřadý s dvouřadým vyústěním. Ke každé pistoli patřila i sumka se čtyřmi náhradními zásobníky. Palebný průměr tak činil 100 nábojů na zbraň. Pistole APS byly černěné, leštěné, střenky bakelitové. Ke zbrani náleží i nástavná pažba, sloužící zároveň jako pouzdro, která se nasazuje do drážky v zadní části rukojeti. Pažba se původně vyráběla ze dřeva, později z bakelitu.


Technické údaje


Ráže9 mm
Náboj9×18 mm Makarov
Celková délka225 mm
Délka s pažbou540 mm
Délka hlavně145 mm
Hmotnost prázdné zbraně1,02 kg
Hmotnost nabité zbraně1,22 kg
Hmotnost s pouzdrem1,77 kg
Kapacita zásobníku20 nábojů
Drážek v hlavni4
Smysl stoupání drážekpravý
Kadence dávkami700-750 ran/min
Úsťová rychlost s nábojem Makarov (střela 6,1 g)340 m/s
Úsťová rychlost s čs. nábojem vz.82 (střela 4,5 g)412 m/sVýroba


Samočinnou pistoli APS v letech 1952 až 1956 v omezeném množství vyráběl pouze závod Molot ve Vjatské Poljaně. Celkové množství vyrobených pistolí mi bohužel není známo.
Pistolí APB bylo celkem vyrobeno okolo 2000 kusů.


Značení


Pistole APS byly na levé straně závěru označeny symbolem výrobního závodu (štít s pěticípou hvězdou). Vlevo od štítu se nachází výrobní číslo zbraně, vpravo od něj pak rok výroby. Druhé výrobní číslo se nachází na levé zadní straně těla.
URL : https://www.valka.cz/9-mm-automaticka-pistole-Steckina-APS-t16910#61889Verze : 4
MOD
...
9 mm automatická pistole Stěčkina (APS) - Automatická pistole APB s namontovaným tlumičem. Pod zbraní je prutová ramenní opěrka.

Automatická pistole APB s namontovaným tlumičem. Pod zbraní je prutová ramenní opěrka.
9 mm automatická pistole Stěčkina (APS) - Automatická pistole APS s připojenou nástavnou pažbou a sumkami s rezervními zásobníky

Automatická pistole APS s připojenou nástavnou pažbou a sumkami s rezervními zásobníky
URL : https://www.valka.cz/9-mm-automaticka-pistole-Steckina-APS-t16910#61892Verze : 0
MOD
fotka z archivu
URL : https://www.valka.cz/9-mm-automaticka-pistole-Steckina-APS-t16910#303541Verze : 0
MOD
9 mm automatická pistole Stěčkina
- řez touto zajímavou zbraní


Zdroj: 9 mm pistolet stečkina (APS) rukovodstvo po remontu (druhé vydání, vydalo: Vojennoje izdatělstvo ministerstva onorony SSSR Moskva - 1967)

URL : https://www.valka.cz/9-mm-automaticka-pistole-Steckina-APS-t16910#356522Verze : 1
Člen osádky TOPAS-u při míření z 9 mm automatické pistole Stěčkina. Nedatováno. Archiv vlastní.
URL : https://www.valka.cz/9-mm-automaticka-pistole-Steckina-APS-t16910#717434Verze : 0
Diskuse
Drobna poznamka: Vzhladom na statnu prislusnost vojakov na fotografii je pravdepodobne ze sa nejadna o TOPAS (OT-62), ale o jeho vzor BTR-50.
URL : https://www.valka.cz/9-mm-automaticka-pistole-Steckina-APS-t16910#720241Verze : 0