Main Menu
User Menu

SOV - 9 mm automatická pistole Stěčkina (APS)

9mm Stechkin Automatic Pistol

9-мм автоматический пистолет Стечкина (АПС)

     
Název:
Name:
9 mm automatická pistole Stěčkina
Originální název:
Original Name:
9-мм автоматический пистолет Стечкина
Kategorie:
Category:
samočinná pistole
Výrobce:
Producer:
Závod Molot, Vjatská Poljana
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
1,65 kg
Ráže:
Calibre:
9 mm
Náboj:
Cartridge:
9 mm Makarov
Délka:
Length:
225 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
145 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
20
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
750 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
340 m/s
Uživatelské státy:
User States:


...
Poznámka:
Note:
APS - Автоматический Пистолет Стечкина (Stěčkinova automatická pistole)

typ spouště: dvojčinná (DA)

index GAU: 56-A-126
Zdroje:
Sources:
Archiv autora ...
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/SOV-9-mm-automaticka-pistole-Steckina-APS-t16910#387403Verze : 1
MOD
Historie:

Automatickou pistoli APS vytvořil na sklonku 40. let minulého století sovětský konstruktér Igor Jakovlevič Stěčkin (1922-2002). Zbraň byla komorována pro nový náboj 9x18, který krátce předtím vytvořil B.V. Sjemin (náboj je však známější jako 9 mm Makarov) a byla určena především pro důstojníky v bojových akcích, dělostřelce, osádky tanků a v neposlední řadě i pro pohraniční vojska.

Zbraň byla řešena pro střelbu jednotlivými ranami i dávkami. Vzhledem k neuzamčenému závěru měla zbraň, i přes značnou hmotnost závěru (350 g) a poměrně dlouhý zákluz (70 mm), neúměrně vysokou kadenci (okolo 1200 ran/min). Proto byl vytvořen jednoduchý zpomalovač (viz konstrukce), který kadenci snížil na přijatelných 700-750 ran/min (pro srovnání: náš Sa vz.58 má kadenci 600 ran/min). Pro lepší stabilitu zbraně při střelbě dávkami bylo do drážky v zadní části rukojeti možno připevnit nástavnou pažbu, která zároveň sloužila jako pouzdro zbraně. Z důvodu vyšší hmotnosti (ve srovnání s pistolí PM) bylo pouzdro s pistolí APS nošeno na popruhu, přes rameno střelce.

V dubnu až červnu 1949 proběhly porovnávací zkoušky prototypů s automatickými pistolemi Mauser 712 a Astra a samopalem PPS-43. Na základě výsledku těchto zkoušek I.J. Stěčkin provedl rekonstrukci zbraně. Nejpatrnější byla změna umístění předsuvné pružiny, která byla nyní navlečena na hlavni (předtím byla uložena pod hlavní). Takto rekonstruovaná pistole v roce 1950 prošla vojskovými zkouškami ve všech klimatických oblastech SSSR a v roce 1951 byla, pod označením APS (Avtomatičeskij pistoljet Stěčkina), společně s pistolí Makarov PM, zavedena do výzbroje ozbrojených sil SSSR. Jedinou zemí, která vedle Sovětského svazu zavedla pistole APS byla NDR.

Službu automatické pistole APS u jednotek lze hodnotit jako rozporuplnou. Zbraň při své relativně malé velikosti a hmotnosti poskytovala dobrou palebnou sílu a v tomto směru ji lze srovnávat s naším samopalem vz. 61. V průběhu výroby však docházelo k častým drobným změnám konstrukce a součástky jednotlivých zbraní proto nemusely být vzájemně zaměnitelné, což přinášelo neřešitelné logistické problémy. Dalším nedostatkem byla i značná poruchovost zbraní. Ze všech vyrobených pistolí APS se údajně až 20% neustále nacházelo v opravě ve výrobním závodě.

Ve výzbroji ozbrojených sil Sovětského svazu se automatická pistole APS nacházela až do přelomu 70. a 80. let minulého století, kdy byla u většiny jednotek nahrazena zkrácenou variantou útočné pušky Kalašnikov AK-74U ráže 5,45 mm.

V roce 1975 na základě APS vytvořil A.S. Něugodovoj pistoli APB (Avtomatičeskij pistoljet bezšumnoj). Pistole APB měla prodlouženou hlaveň se závitem pro našroubování tlumiče hluku a prutovou ramenní opěrku. Byla určena pro speciální jednotky, kde sloužila až do přelomu 80. a 90. let.

Automatické pistole APS se dnes vyskytují i na sběratelském trhu. Vzhledem k možnosti automatického režimu palby patří podle zákona č.119/2002 Sb. mezi zbraně zakázané (kategorie A) a k jejímu nákupu je nutná výjimka. Cena samotné zbraně se pohybuje okolo 17 tisíc korun, nástavná pažba/pouzdro stojí okolo 5 tisíc korun. V loňském roce se na trhu objevily i pistole APS upravené ukrajinskou firmou Trausaurus pro „civilní“ použití. U těchto zbraní je nevratně odstraněn základní prvek pistolí APS – střelba dávkami. Zbraně mají odstraněn zpomalovač kadence, odfrézovanou část těla i závěru a jsou vymontovány součástky umožňující střelbu dávkami.

Konstrukce:
Automatická pistole APS je zbraň pevnou hlavní a neuzamčeným, dynamickým závěrem. Dvojčinné (SA/DA) spoušťové ústrojí s vnějším bicím kohoutem umožňuje střelbu jednotlivými ranami i dávkami.
Pro snížení rychlosti střelby v automatickém režimu je ve hřbetu rukojeti uložen zpomalovač kadence. Ten sestává z dvouramenné páky a pohyblivého, odpruženého závaží. Při výstřelu závěr po dojetí do zadní úvratě narazí na rameno páky, která svým druhým ramenem vymrští závaží dolů, proti odporu pružiny. Bicí kohout je přitom zachycen v napnuté poloze. Závaží po návratu do horní polohy udeří do záchytu kohoutu a uvolní ho. Podobný mechanismus je i na našem samopalu vz.61.
Pojistka, která funguje zároveň jako přeřaďovač režimu palby, má tři polohy: ПP (zajištěno), OД (jednotlivými ranami) a ABT (dávkami).
Mířidla jsou otevřená, muška hranolová, příčně regulovatelné, hledí klapkové, výškově stavitelné do čtyř poloh pro střelbu na vzdálenost 25, 50, 100 a 200 metrů.

Zásobník je odnímatelný, schránkový, dvouřadý s dvouřadým vyústěním. Ke každé pistoli patřila i sumka se čtyřmi náhradními zásobníky. Palebný průměr tak činil 100 nábojů na zbraň. Pistole APS byly černěné, leštěné, střenky bakelitové. Ke zbrani náleží i nástavná pažba, sloužící zároveň jako pouzdro, která se nasazuje do drážky v zadní části rukojeti. Pažba se původně vyráběla ze dřeva, později z bakelitu.

Technické údaje:
Ráže – 9 mm
Náboj – 9x18 Makarov
Celková délka – 225 mm
Délka s pažbou – 540 mm
Délka hlavně – 145 mm
Hmotnost prázdné zbraně – 1,02 kg
Hmotnost nabité zbraně – 1,22 kg
Hmotnost s pouzdrem – 1,77 kg
Kapacita zásobníku – 20 nábojů
Drážek v hlavni – 4
Smysl stoupání drážek – pravý
Kadence dávkami – 700-750 ran/min
Úsťová rychlost s nábojem Makarov (střela 6,1 g) – 340 m/s
Úsťová rychlost s čs. nábojem vz.82 (střela 4,5 g) – 412 m/s

Výroba:
Automatickou pistoli APS v letech 1952 až 1956 v omezeném množství vyráběl pouze závod Molot ve Vjatské Poljaně. Celkové množství vyrobených pistolí mi bohužel není známo.
Pistolí APB bylo celkem vyrobeno okolo 2000 kusů.

Značení:
Pistole APS byly na levé straně závěru označeny symbolem výrobního závodu (štít s pěticípou hvězdou). Vlevo od štítu se nachází výrobní číslo zbraně, vpravo od něj pak rok výroby. Druhé výrobní číslo se nachází na levé zadní straně těla.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9-mm-automaticka-pistole-Steckina-APS-t16910#61889Verze : 3
MOD
...
SOV - 9 mm automatická pistole Stěčkina (APS) - Automatická pistole APB s namontovaným tlumičem. Pod zbraní je prutová ramenní opěrka.

Automatická pistole APB s namontovaným tlumičem. Pod zbraní je prutová ramenní opěrka.
SOV - 9 mm automatická pistole Stěčkina (APS) - Automatická pistole APS s připojenou nástavnou pažbou a sumkami s rezervními zásobníky

Automatická pistole APS s připojenou nástavnou pažbou a sumkami s rezervními zásobníky
URL : https://www.valka.cz/SOV-9-mm-automaticka-pistole-Steckina-APS-t16910#61892Verze : 0
MOD
fotka z archivu
URL : https://www.valka.cz/SOV-9-mm-automaticka-pistole-Steckina-APS-t16910#303541Verze : 0
MOD
Přidám řez touto zajímavou zbraní


zdroj : 9 mm pistolet stečkina (APS) rukovodstvo po remontu, druhé vydání, vydalo : Vojennoje izdatělstvo ministerstva onorony SSSR Moskva - 1967
URL : https://www.valka.cz/SOV-9-mm-automaticka-pistole-Steckina-APS-t16910#356522Verze : 0