Main Menu
User Menu
Reklama

III. skupina Bitevní eskadry 4 [1943-1945]

3rd Group of the 4th Ground Attack Wing

III. Gruppe des Schlachtgeschwaders 4 (III./SG 4)

     
Název:
Name:
III. skupina Bitevní eskadry 4
Originální název:
Original Name:
III. Gruppe des Schlachtgeschwaders 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.10.1943
Předchůdce:
Predecessor:
III. skupina Eskadry rychlých bombardérů 10
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.10.1943-08.05.1945 Bitevní eskadra 4
Dislokace:
Deployed:
18.10.1943-DD.11.1943 Graz, Fliegerhorst Graz-Thalerhof /
DD.11.1943-DD.12.1943 Beaumont-sur-Oise, Fliegerhorst Beaumont sur Oise /
DD.12.1943-DD.02.1944 Athies-sous-Laon, Fliegerhorst Athies /
DD.02.1944-06.06.1944 Clastres, Flugplatz St. Quentin - Clastres /
06.06.1944-20.06.1944 Laval, Fliegerhorst Laval /
20.06.1944-27.06.1944 Avord, Fliegerhorst Avord /
27.06.1944-01.07.1944 Conches-en-Ouche, Fliegerhorst Conches-en-Ouche /
01.07.1944-31.07.1944 Jekabpils, Feldflugplatz Jakobstadt /
31.07.1944-DD.08.1944 Wenden, Feldflugplatz Wenden /
DD.08.1944-22.09.1944 Wolmar, Feldflugplatz Wolmar /
22.09.1944-DD.11.1944 Tuckum, Einsatzhafen Tuckum /
DD.10.1944-DD.11.1944 Labiau, Einsatzhafen Eichwalde /
DD.11.1944-DD.12.1944 Zendek, Fliegerhorst Udetfeld /
DD.12.1944-DD.01.1945 Kolín nad Rýnem, Fliegerhorst Wahn /
DD.01.1945-10.02.1945 Woisselsdorf, ?
10.02.1945-DD.03.1945 Drážďany, Fliegerhorst Klotzsche /
DD.03.1945-08.05.1945 Stichovice, Flugplatz Kosteletz /

Velitel:
Commander:
18.10.1943-10.01.1944 Dedekind, Werner (Major)
10.01.1944-DD.12.1944 Weyert, Gerhard (Major)
DD.12.1944-08.05.1945 Weber, Hans (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
18.10.1943-08.05.1945 7. letka Bitevní eskadry 4
18.10.1943-08.05.1945 8. letka Bitevní eskadry 4
18.10.1943-08.05.1945 9. letka Bitevní eskadry 4
18.10.1943-08.05.1945 Štáb III. skupiny Bitevní eskadry 4

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.lexikon-der-wehrmacht.de
http://www.ww2.dk/air/attack/sg4.htm
URL : https://www.valka.cz/III-skupina-Bitevni-eskadry-4-1943-1945-t169092#506233Verze : 3
MOD
Diskuse
III. Gruppe:


Gruppenkommandeure:


Maj Werner Dedekind, 18.10.43 - 10.1.44
Maj Gerhard Weyert, 10.1.44 - 12.44
Maj Hans Weber, ? - 8.5.45


Zformována 18.10.43 v Graz ze III./SKG10 :


Stab III./SG4 ze Stab III./SKG10
7./SG4 ze 7./SKG10
8./SG4 ze 8./SKG10
9./SG4 ze 9./SKG10


Základny:


10.43 - 11.43 Graz Fw 190F/G
11.43 - 12.43 Beaumont-sur-Oise, Fliegerhorst Beaumont-sur-Oise / Fw 190F/G
12.43 - 2.44 Laon-Athies Fw 190F/G
2.44 - 6.6.44 Clastres-St. Quentin Fw 190F/G
6.6.44 - 20.6.44 Laval Fw 190F/G
20.6.44 - 27.6.44 Avord Fw 190F/G
27.6.44 - 1.7.44 Conches Fw 190F/G
1.7.44 - 31.7.44 Jakobstadt Fw 190F/G
31.7.44 - 8.44 Wenden Fw 190F/G
8.44 - 22.9.44 Walmar Fw 190F/G
22.9.44 - 11.44 Tuckum Fw 190F/G
11.44 - 12.44 Udetfeld Fw 190F/G
12.44 - 1.45 Köln-Wahn Fw 190F/G
1.45 - 10.2.45 Woisselsdorf Fw 190F/G
10.2.45 - 3.45 Klotsche Fw 190F/G
3.45 - 5.45 Kostelez Fw 190F/G
URL : https://www.valka.cz/III-skupina-Bitevni-eskadry-4-1943-1945-t169092#9599Verze : 0
MOD