Main Menu
User Menu

Sylt

Sylt

     
Název:
Name:
Sylt
Originální název:
Original Name:
Sylt
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Nordfriesland
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
54°55'00.00"N 08°18'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Westerland, Sylt-Ost, Rantum
První písemná zmínka:
First Written Reference:
?
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
25.09.1939-08.04.1940
1. letka Bombardovací eskadry 26
1st Squadron of the 26th Bomber Wing
26.09.1939-09.10.1939
3. letka Pobřežní letecké skupiny 106
3rd Squadron of the 106th Coastal Air Group
DD.09.1939-08.04.1940
Bombardovací eskadra 26
26th Bomber Wing
DD.09.1939-08.04.1940
Štáb Bombardovací eskadry 26
Staff of the 26th Bomber Wing
22.10.1939-26.07.1940
1. letka Pobřežní letecké skupiny 406
1st Squadron of the 406th Coastal Air Group
DD.10.1939-21.02.1940
4. letka Bombardovací eskadry 26
4th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.10.1939-21.02.1940
5. letka Bombardovací eskadry 26
5th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.10.1939-21.02.1940
6. letka Bombardovací eskadry 26
6th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.10.1939-21.02.1940
II. skupina Bombardovací eskadry 26
2nd Group of the 26th Bomber Wing
DD.10.1939-21.02.1940
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 26
Staff of the 2nd Group of 26th Bomber Wing
04.03.1940-15.03.1940
1. letka (stíhací) Instrukční eskadry 2
1st Squadron (Fighter) of the 2nd Instruction Wing
04.03.1940-15.03.1940
2. letka (stíhací) Instrukční eskadry 2
2nd Squadron (Fighter) of the 2nd Instruction Wing
04.03.1940-15.03.1940
3. letka (stíhací) Instrukční eskadry 2
3rd Squadron (Fighter) of the 2nd Instruction Wing
04.03.1940-15.03.1940
I. (stíhací) skupina Instrukční eskadry 2
1st (Fighter) Group of the 2nd Instruction Wing
04.03.1940-15.03.1940
Štáb I. (stíhací) skupiny Instrukční eskadry 2
Staff of the 1st (Fighter) Group of the 2nd Instruction Wing
15.03.1940-08.04.1940
II. skupina Stíhací eskadry 77
2nd Group of the 77th Fighter Wing
27.03.1940-22.07.1940
2. letka Pobřežní letecké skupiny 106
2nd Squadron of the 106th Coastal Air Group
DD.03.1940-DD.04.1940
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 108
1st Squadron of the 108th Special Purpose Bomber Group
DD.03.1940-DD.04.1940
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 108
2nd Squadron of the 108th Special Purpose Bomber Group
DD.03.1940-DD.04.1940
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 108
3rd Squadron of the 108th Special Purpose Bomber Group
DD.03.1940-15.03.1940
4. (stíhací) letka Letecké skupiny letadlové lodě 186
4th (Fighter) Squadron of the 186th Carrier Air Group
DD.03.1940-08.04.1940
4. letka Bombardovací eskadry 26
4th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.03.1940-DD.04.1940
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 108
4th Squadron of the 108th Special Purpose Bomber Group
DD.03.1940-15.03.1940
5. (stíhací) letka Letecké skupiny letadlové lodě 186
5th (Fighter) Squadron of the 186th Carrier Air Group
DD.03.1940-08.04.1940
5. letka Bombardovací eskadry 26
5th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.03.1940-15.03.1940
6. (stíhací) letka Letecké skupiny letadlové lodě 186
6th (Fighter) Squadron of the 186th Carrier Air Group
DD.03.1940-08.04.1940
6. letka Bombardovací eskadry 26
6th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.03.1940-DD.04.1940
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 108
108th Special Purpose Bomber Group
DD.03.1940-15.03.1940
II. (stíhací) skupina Letecké skupiny letadlové lodě 186
2nd (Fighter) Group of the 186th Carrier Air Group
DD.03.1940-08.04.1940
II. skupina Bombardovací eskadry 26
2nd Group of the 26th Bomber Wing
DD.03.1940-11.04.1940
Těžká stíhací letka Bombardovací eskadry 30
Heavy Fighter Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.03.1940-DD.04.1940
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 108
Staff of the 108th Special Purpose Bomber Group
DD.03.1940-15.03.1940
Štáb II. (stíhací) skupiny Letecké skupiny letadlové lodě 186
Staff of the 2nd (Fighter) Group of the 186th Carrier Air Group
DD.03.1940-08.04.1940
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 26
Staff of the 2nd Group of 26th Bomber Wing
08.04.1940-09.04.1940
7. letka Bombardovací eskadry 26
7th Squadron of the 26th Bomber Wing
08.04.1940-09.04.1940
8. letka Bombardovací eskadry 26
8th Squadron of the 26th Bomber Wing
08.04.1940-09.04.1940
9. letka Bombardovací eskadry 26
9th Squadron of the 26th Bomber Wing
08.04.1940-09.04.1940
III. skupina Bombardovací eskadry 26
3rd Group of the 26th Bomber Wing
08.04.1940-09.04.1940
Štáb III.skupiny Bombardovací eskadry 26
Staff of the 3rd Group of 26th Bomber Wing
14.04.1940-23.04.1940
III. skupina Instrukční eskadry 1
3rd Group of the 1st Instruction Wing
DD.04.1940-01.05.1940
1. letka Bombardovací eskadry 30
1st Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.04.1940-01.05.1940
2. letka Bombardovací eskadry 30
2nd Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.04.1940-01.05.1940
3. letka Bombardovací eskadry 30
3rd Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.04.1940-01.05.1940
4. letka Bombardovací eskadry 30
4th Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.04.1940-01.05.1940
5. letka Bombardovací eskadry 30
5th Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.04.1940-01.05.1940
6. letka Bombardovací eskadry 30
6th Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.04.1940-01.05.1940
Bombardovací eskadra 30
30th Bomber Wing
DD.04.1940-01.05.1940
I. skupina Bombardovací eskadry 30
1st Group of the 30th Bomber Wing
DD.04.1940-09.04.1940
I. skupina Těžké stíhací eskadry 76
1st Group of the 76th Heavy Fighter Wing
DD.04.1940-01.05.1940
II. skupina Bombardovací eskadry 30
2nd Group of the 30th Bomber Wing
DD.04.1940-01.05.1940
Štáb Bombardovací eskadry 30
Staff of the 30th Bomber Wing
DD.04.1940-01.05.1940
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 30
Staff of the 1st Group of 30th Bomber Wing
DD.04.1940-01.05.1940
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 30
Staff of the 2nd Group of 30th Bomber Wing
15.07.1940-30.07.1940
1. letka Pobřežní letecké skupiny 606
1st Squadron of the 606th Coastal Air Group
15.07.1940-30.07.1940
2. letka Pobřežní letecké skupiny 606
2nd Squadron of the 606th Coastal Air Group
15.07.1940-30.07.1940
3. letka Pobřežní letecké skupiny 606
3rd Squadron of the 606th Coastal Air Group
15.07.1940-31.07.1940
Bombardovací skupina 606
606th Bomber Group
16.04.1941-21.09.1941
1. letka Pobřežní letecké skupiny 506
1st Squadron of the 506th Coastal Air Group
16.04.1941-21.09.1941
Pobřežní letecká skupina 506
506th Coastal Air Group
25.04.1941-21.09.1941
2. letka Pobřežní letecké skupiny 906
2nd Squadron of the 906th Coastal Air Group
27.04.1941-28.05.1941
I. skupina Stíhací eskadry 52
1st Group of the 52nd Fighter Wing
09.06.1941-01.08.1941
3. letka Pobřežní letecké skupiny 506
3rd Squadron of the 506th Coastal Air Group
01.09.1941-21.01.1944
4. letka Noční stíhací eskadry 3
4th Squadron of the 3rd Night Fighter Wing
06.10.1941-18.10.1941
2. letka Pobřežní letecké skupiny 506
2nd Squadron of the 506th Coastal Air Group
18.10.1941-30.11.1941
2. letka Bombardovací skupiny 506
2nd Squadron of the 506th Bomber Group
18.10.1941-30.11.1941
Štáb Bombardovací skupiny 506
Staff of the 506th Bomber Group
19.10.1941-30.11.1941
1. letka Bombardovací skupiny 506
1st Squadron of the 506th Bomber Group
19.10.1941-30.11.1941
Bombardovací skupina 506
506th Bomber Group
25.02.1942-26.02.1942
1. letka Bombardovací skupiny 506
1st Squadron of the 506th Bomber Group
25.02.1942-26.02.1942
2. letka Bombardovací skupiny 506
2nd Squadron of the 506th Bomber Group
25.02.1942-26.02.1942
3. letka Bombardovací skupiny 506
3rd Squadron of the 506th Bomber Group
25.02.1942-26.02.1942
Bombardovací skupina 506
506th Bomber Group
25.02.1942-26.02.1942
Štáb Bombardovací skupiny 506
Staff of the 506th Bomber Group
08.01.1944-DD.04.1944
11. letka Noční stíhací eskadry 3
11th Squadron of the 3rd Night Fighter Wing
08.01.1944-30.10.1944
12. letka Noční stíhací eskadry 3
12th Squadron of the 3rd Night Fighter Wing
08.01.1944-30.10.1944
IV. skupina Noční stíhací eskadry 3
4th Group of the 3rd Night Fighter Wing
08.01.1944-30.10.1944
Štáb IV. skupiny Noční stíhací eskadry 3
Staff of the 4th Group of the 3rd Night Fighter Wing
DD.08.1944-DD.10.1944
1. letka vyhledávání min
1st Mine Seeking Squadron
DD.08.1944-30.10.1944
11. letka Noční stíhací eskadry 3
11th Squadron of the 3rd Night Fighter Wing
DD.09.1944-30.10.1944
10. letka Noční stíhací eskadry 3
10th Squadron of the 3rd Night Fighter Wing
DD.09.1944-DD.12.1944
7. letka Noční stíhací eskadry 3
7th Squadron of the 3rd Night Fighter Wing
DD.09.1944-DD.12.1944
8. letka Noční stíhací eskadry 3
8th Squadron of the 3rd Night Fighter Wing
DD.09.1944-DD.12.1944
9. letka Noční stíhací eskadry 3
9th Squadron of the 3rd Night Fighter Wing
DD.09.1944-DD.12.1944
III. skupina Noční stíhací eskadry 3
3rd Group of the 3rd Night Fighter Wing
DD.09.1944-DD.12.1944
Štáb III. skupiny Noční stíhací eskadry 3
Staff of the 3rd Group of the 3rd Night Fighter Wing
DD.10.1944-DD.02.1945
1. letka Skupiny vyhledávání min 1
1st Squadron of the 1st Mine Seeking Group
DD.11.1944-DD.04.1945
Ostrovní prapor námořnictva 352
352nd Naval Island Battalion
01.04.1945-DD.05.1945
1. letka Noční stíhací eskadry 1
1st Squadron of the 1st Night Fighter Wing
01.04.1945-DD.05.1945
I. skupina Noční stíhací eskadry 1
1st Group of the 1st Night Fighter Wing
02.05.1945-08.05.1945
IV. skupina Stíhací eskadry 3
4th Group of the 3rd Fighter Wing
02.05.1945-08.05.1945
Štáb IV. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 4th Group of 3rd Fighter Wing
27.08.1945-14.09.1945
302. peruť RAF
No. 302 Squadron RAF
17.09.1945-06.10.1945
33. peruť RAF
No. 33 Squadron RAF
06.10.1945-23.10.1945
3. peruť RAF
No. 3 Squadron RAF
09.10.1945-27.10.1945
69. peruť RAF
No. 69 Squadron RAF
28.10.1945-18.11.1945
80. peruť RAF
No. 80 Squadron RAF
09.11.1945-30.11.1945
21. peruť RAF
No. 21 Squadron RAF
16.11.1945-04.12.1945
411. peruť RCAF
No. 411 Squadron RCAF
04.12.1945-19.12.1945
14. peruť RAF
No. 14 Squadron RAF
07.12.1945-24.12.1945
412. peruť RCAF
No. 412 Squadron RCAF
08.12.1945-24.12.1945
26. peruť RAF
No. 26 Squadron RAF
31.12.1945-22.01.1946
56. peruť RAF
No. 56 Squadron RAF
02.01.1946-19.01.1946
305. peruť RAF
No. 305 Squadron RAF
20.01.1946-03.02.1946
107. peruť RAF
No. 107 Squadron RAF
22.01.1946-09.02.1946
308. peruť RAF
No. 308 Squadron RAF
10.02.1946-05.03.1946
2. peruť RAF
No. 2 Squadron RAF
28.02.1946-29.03.1946
41. peruť RAF
No. 41 Squadron RAF
07.03.1946-29.03.1946
350. peruť RAF
No. 350 Squadron RAF
30.03.1946-27.04.1946
21. peruť RAF
No. 21 Squadron RAF
31.03.1946-08.05.1946
33. peruť RAF
No. 33 Squadron RAF
04.05.1946-12.06.1946
80. peruť RAF
No. 80 Squadron RAF
08.05.1946-14.06.1946
349. peruť RAF
No. 349 Squadron RAF
18.06.1946-11.07.1946
305. peruť RAF
No. 305 Squadron RAF
21.06.1946-14.07.1946
16. peruť RAF
No. 16 Squadron RAF
22.07.1946-22.08.1946
107. peruť RAF
No. 107 Squadron RAF
DD.07.1946-16.08.1946
317. peruť RAF
No. 317 Squadron RAF
19.08.1946-16.09.1946
2. peruť RAF
No. 2 Squadron RAF
27.08.1946-31.08.1946
302. peruť RAF
No. 302 Squadron RAF
22.10.1946-25.11.1946
3. peruť RAF
No. 3 Squadron RAF
06.11.1946-12.12.1946
21. peruť RAF
No. 21 Squadron RAF
06.01.1947-14.02.1947
26. peruť RAF
No. 26 Squadron RAF
14.02.1947-22.03.1947
80. peruť RAF
No. 80 Squadron RAF
17.02.1947-24.02.1947
107. peruť RAF
No. 107 Squadron RAF
26.02.1947-22.03.1947
107. peruť RAF
No. 107 Squadron RAF
26.09.1947-18.10.1947
107. peruť RAF
No. 107 Squadron RAF
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
Vznik 01.01.2009 zlúčením dovtedy samostatných obcí na ostrove Sylt
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sylt_(municipality)
URL : https://www.valka.cz/Sylt-t169081#506195Verze : 0
MOD