Main Menu
User Menu

Avia S-92.2

     
Typ:
Type:
Avia S-92
Výrobce:
Producer:
Automobilové závody, n.p., závod 2 Avia, Čakovice
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.1946
Výrobní číslo:
Construction Number:
S-92.2 (do 05/1947 značený ako Me 262.2)
Číslo stroje:
Serial Number:
2
     
Provozovatel:
User:
Československo
Pohonná jednotka:
Engine:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jumo 004
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jumo 004
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.1948 MK 108 ?
Datum převzetí:
Commissioned:
07.09.1947
Datum vyřazení:
Decommissioned:
09.01.1950?
Vojenský útvar:
Unit:
07.09.1947-31.06.1948 Vědecký letecký ústav
01.07.1948-DD.MM.RRRR Letecký výzkumný ústav
Útvarové označení:
Unit Marking:
DD.MM.1947-DD.MM.RRRR V-33
Poznámka:
Note:
Ku dňu 13.01.1949 predaný do generálnej revízie u Avie, 07.09.1949 predvedený Jiřím Maňákom na leteckom dni v Ruzyni, od 14.11.1949 úprava na pretlakovú kabínu u Avie, na príkaz MNO boli na ňom zastavené práce od 09.01.1950. Nenachádzal sa medzi strojmi predanými od LVÚ ku Stíhacej letke 5. Zrušený?
Zdroje:
Sources:
Irra, Miroslav: Avia S/CS-92. Me-262 v československém letectvu
URL : https://www.valka.cz/Avia-S-92-2-t169003#506094Verze : 0
MOD
     
Základní kamufláž:
Basic Camouflage:
07.09.1947-DD.MM.RRRR
Horní plochy:
Upper Surfaces:
šedozelená (RLM 02 Grau)
Spodní plochy:
Lower Surfaces:
šedozelená (RLM 02 Grau)
     
Provedení výsostných znaků:
National Recognition Marking:
 
Trup:
Fuselage:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem na svislé ocasní ploše
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem
     
Označení v rámci útvaru:
Unit Marking:
 
Trup:
Fuselage:
V-33
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
V-33
     
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Individual Marking:
 
Trup:
Fuselage:
-
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Irra, Miroslav: Avia S/CS-92. Me-262 v československém letectvu
URL : https://www.valka.cz/Avia-S-92-2-t169003#525627Verze : 0
MOD