Main Menu
User Menu

Avia CS-92.5

     
Typ:
Type:
Avia CS-92
Výrobce:
Producer:
Automobilové závody, n.p., závod 2 Avia, Čakovice
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.1948
Výrobní číslo:
Construction Number:
CS-92.5
Číslo stroje:
Serial Number:
5
     
Provozovatel:
User:
Československo
Pohonná jednotka:
Engine:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR M-04
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR M-04
Výzbroj:
Armament:
-
Datum převzetí:
Commissioned:
21.10.1948
Datum vyřazení:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR
Vojenský útvar:
Unit:
21.10.1948-15.11.1950 Letecký výzkumný ústav
16.11.1950-DD.MM.RRRR Stíhací letka 5
Útvarové označení:
Unit Marking:
DD.10.1948-DD.11.1950 V-35
DD.11.1950-DD.MM.RRRR KR-35
Poznámka:
Note:
Upravený z jednomiestneho Me 262 A-1a? ( z dvojmiestneho Me 262 B-1a?).
Zdroje:
Sources:
https://www.valka.cz/topic/postview/200950/
Irra, Miroslav: Avia S/CS-92. Me-262 v československém letectvu
URL : https://www.valka.cz/Avia-CS-92-5-t169001#506092Verze : 0
MOD
     
Základní kamufláž:
Basic Camouflage:
21.10.1948-15.11.1950
Horní plochy:
Upper Surfaces:
šedozelená (RLM 02 Grau)
Spodní plochy:
Lower Surfaces:
šedozelená (RLM 02 Grau)
     
Provedení výsostných znaků:
National Recognition Marking:
 
Trup:
Fuselage:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem na svislé ocasní ploše
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem
     
Označení v rámci útvaru:
Unit Marking:
 
Trup:
Fuselage:
V-35
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
V-35
     
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Individual Marking:
 
Trup:
Fuselage:
-
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Irra, Miroslav: Avia S/CS-92. Me-262 v československém letectvu
URL : https://www.valka.cz/Avia-CS-92-5-t169001#525623Verze : 0
MOD
     
Základní kamufláž:
Basic Camouflage:
16.11.1950-DD.MM.RRRR
Horní plochy:
Upper Surfaces:
šedozelená (RLM 02 Grau)
Spodní plochy:
Lower Surfaces:
šedozelená (RLM 02 Grau)
     
Provedení výsostných znaků:
National Recognition Marking:
 
Trup:
Fuselage:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem na svislé ocasní ploše
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem
     
Označení v rámci útvaru:
Unit Marking:
 
Trup:
Fuselage:
KR-35
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
KR-35
     
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Individual Marking:
 
Trup:
Fuselage:
-
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
Poznámka:
Note:
Podľa výnosu Veliteľstva letectva č.j. 0010941/51 mali byť znaky letiek zo spodnej strany krídla odstránené do 01.04.1951.
Zdroje:
Sources:
Irra, Miroslav: Avia S/CS-92. Me-262 v československém letectvu
URL : https://www.valka.cz/Avia-CS-92-5-t169001#525624Verze : 0
MOD
.
Avia CS-92.5 -Web autora : https://tanks45.tripod.com/Jets45/Histories/Avia-S_92/Avia-S_92.htm

URL : https://www.valka.cz/Avia-CS-92-5-t169001#506187Verze : 0
MOD
Nie je známe či bol stroj upravený z Me 262A-1a, alebo Me 262B-1a.
V júni 1948 1946 bol prepravený vlakom do Žatca, kde bol zmontovaný. Zálet vykonala posádka Antonín Kraus - Horák dňa 04.07., 05.07. a 13.07.1948. Kontrolné a ďalšie lety od 15.07. do 21.10.1948 vykonávali Antonín Kraus, kpt. let. Leopold Šrom, por. Let. Ondrej Kostík, ako druhý člen osádky Horák, Jaroslav Štihel, škpt. let. Taudy, mjr. let. Čermák, por. let. Bareš. Preberací let vykonala posádka por. let. Kostík - škpt. let. Taudy.
Lietadlo bolo prevzaté a predané Leteckému výzkumnému ústavu (LVÚ)), kde lietal s označením V-35. Ku 14.11.1949 bol vykazovaný ako letuschopný. Dňa 16.11.1950 bolo zverejnené jeho predanie od LVÚ ku Stíhacej letke 5.


Ďalšie údaje vo vzťahu ku CS-92.5 je potrebné zatiaľ považovať za pravdepodobné a môžu sa týkať aj stroja CS-92.3.


Po vyradení zo služby bol podľa ing. Jana Sýkory z LMK predaný ku SPŠ strojnej v Podkovářské ulici v Prahe. Tu mal byť v neznámej dobe zrušený (môže sa to týkať CS-92.3)


Zdroj:
Irra, Miroslav: Avia S/CS-92. Me-262 v československém letectvu
URL : https://www.valka.cz/Avia-CS-92-5-t169001#526249Verze : 0
MOD