Main Menu
User Menu

Avia CS-92.3

     
Typ:
Type:
Messerschmitt Me 262B-1a
Výrobce:
Producer:
Automobilové závody, n.p., závod 2 Avia, Čakovice
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.1946
Výrobní číslo:
Construction Number:
CS-92.3 (do 05/1947 značený ako Me 262.3)
Číslo stroje:
Serial Number:
3
     
Provozovatel:
User:
Československo
Pohonná jednotka:
Engine:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jumo 004
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jumo 004
Výzbroj:
Armament:
-
Datum převzetí:
Commissioned:
03.09.1947
Datum vyřazení:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR
Vojenský útvar:
Unit:
DD.MM.1947-01.07.1948 Vědecký letecký ústav
01.07.1948-15.11.1950 Letecký výzkumný ústav
16.11.1950-DD.MM.RRRR Stíhací letka 5
Útvarové označení:
Unit Marking:
DD.09.1947-DD.11.1950 V-31
DD.11.1950-DD.MM.RRRR KR-31 ?
Poznámka:
Note:
Pôvodné nemecké výrobné číslo W. Nr. 51104?.
Zdroje:
Sources:
Irra, Miroslav: Avia S/CS-92. Me-262 v československém letectvu
URL : https://www.valka.cz/Avia-CS-92-3-t168999#506090Verze : 0
MOD
     
Základní kamufláž:
Basic Camouflage:
DD.MM.1946-15.11.1950
Horní plochy:
Upper Surfaces:
šedozelená (RLM 02 Grau)
Spodní plochy:
Lower Surfaces:
šedozelená (RLM 02 Grau)
     
Provedení výsostných znaků:
National Recognition Marking:
 
Trup:
Fuselage:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem na svislé ocasní ploše
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem
     
Označení v rámci útvaru:
Unit Marking:
 
Trup:
Fuselage:
V-31
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
V-31?
     
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Individual Marking:
 
Trup:
Fuselage:
-
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Irra, Miroslav: Avia S/CS-92. Me-262 v československém letectvu
URL : https://www.valka.cz/Avia-CS-92-3-t168999#525621Verze : 0
MOD
     
Základní kamufláž:
Basic Camouflage:
16.11.1950-DD.MM.RRRR
Horní plochy:
Upper Surfaces:
šedozelená (RLM 02 Grau)
Spodní plochy:
Lower Surfaces:
šedozelená (RLM 02 Grau)
     
Provedení výsostných znaků:
National Recognition Marking:
 
Trup:
Fuselage:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem na svislé ocasní ploše
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem
     
Označení v rámci útvaru:
Unit Marking:
 
Trup:
Fuselage:
KR-31?
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
KR-31?
     
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Individual Marking:
 
Trup:
Fuselage:
-
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Irra, Miroslav: Avia S/CS-92. Me-262 v československém letectvu
URL : https://www.valka.cz/Avia-CS-92-3-t168999#525622Verze : 0
MOD
Pôvodne to bol Me 262B-1a W. Nr. 51104? (výrobné číslo jednomiestnych Me 262A z ktorých boli prestavované Me 262B bolo šesťmiestne). Začiatkom decembra 1946 bol prepravený vlakom do Žatca, kde bol zmontovaný. Zálet vykonal Antonín Kraus 10.12.1946 (14 min.). Lietadlo nebolo vyzbrojené. Preberacie lety vykonal mjr. let. Jiří Maňák 02.09. a 03.03.1947. Lietadlo bolo prevzaté a predané Vědeckému leteckému ústavu (VLÚ) (od 01.07.1948 Letecký výzkumný ústav (LVÚ)), kde lietal s označením V-31. Ku 14.11.1949 mal byť predaný do opravy, po oprave má byť prevzatý do 01.03.1950. Z opravy bol pridelený 12.04.1950 ku LVÚ, dňa 16.11.1950 bolo zverejnené jeho predanie od LVÚ ku Stíhacej letke 5.


Ďalšie údaje vo vzťahu ku CS-92.3 je potrebné zatiaľ považovať za pravdepodobné a môžu sa týkať aj stroja CS-92.5.
Po vyradení zo služby v lete 1951 bol predaný ku VTA Brno (od roku 1958 VAAZ). Od roku 1962 sa nachádzal v Technickém muzeu v Brne (Orlí ulica).
Vojenskému historickému ústavu v Prahe bol predaný 21.05.1966 a17.03.1967 bol prevezený do Prahy. Jeho renovácia začala 03.07.1967 vo VZLÚ. Bol určený na výstavu v Leteckom múzeu v Kbeloch ku 50. výročiu československého letectva. Renovácia bola dokončená 30.04.1974. Podieľali sa na nej Rudý Letov, LVO Čáslav a LS Kbely. Do januára 1988 bol vystavený v Leteckom muzeu v Kbeloch s označením V-31. Potom bol premiestnený do depozitára múzea a následne predaný do opravy ku Leteckým opravovniam Kbely. Renovácia skončila na jar 1990. Odvtedy zostal v depozite, bol vystavovaný iba príležitostne s označením V-35. V dnešnej dobe je vystavený v nemeckej kamufláži v expozícii prvej generácie prúdových lietadiel.


Podľa Ing. Miroslava Břínka, pracovníka Technického muzea v Brne bol po vyradení umiestnený ako učebná pomôcka v Olomouci, odtiaľ ho v polovici 50-tych rokov previezli do Čáslavi na opravu a nastriekanie. Potom mal byť naspäť prevezený ku VAAZ bez ďalšej identifikácie. TM bol predaný v roku 1962. Po príkaze ministersva kultúry na zbavenie sa cudzej techniky z múzeí ho zachránil pred likvidáciou mjr. Janečka a odviezol ho do Kbelov.


Zdroj:
Irra, Miroslav: Avia S/CS-92. Me-262 v československém letectvu
URL : https://www.valka.cz/Avia-CS-92-3-t168999#526241Verze : 0
MOD