Main Menu
User Menu

Bratislava, Kasárna Vajnory [RRRR- ]

Vajnory Barracks / Kasárne Vajnory

     
Název:
Name:
Kasárna Vajnory
Originální název:
Original Name:
Kasárne Vajnory
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Obec:
Municipality:
Bratislava-Vajnory
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°12'33.23"N 17°11'16.42"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR ?
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Objekt kasárni vybudovaný severne od bývalého letiska Vajnory
Zdroje:
Sources:
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Bratislava-Kasarna-Vajnory-RRRR-t168936#505969Verze : 0
MOD