Main Menu
User Menu

ITA - RAT-31DL/M (3D rádiolokátor)

RAT-31DL/Mmobilný 3D rádiolokátor talianskej firmy Alenia Marconi Systems, pracujúci vo frekvenčnom pásme D (1-2 GHz). Ide o úpravu stacionárneho rádiolokátoru RAT-31 DL/FADR. Vlastný rádiolokátor je uložený v dvoch štandartných ISO 1C kontajneroch (samostatne zložená anténna jednotka a samostatne aparatúra). Na prepravu kontajnerov sú použiteľné štandartné automobilové (železničné) nosiče kontajnerov a je možná aj ich preprava vzduchom.

Max. efektívny diaľkový dosah rádiolokátoru je do 500 km, výškový do 30 km. Anténa má plochu 77 m2 (11 x 7 m). Anténa je tvorená celkom 2184 aktívnymi prvkami (42 riadkov po 52 prvkov) a 42 prijímacími-vysielacími modulmi s celkovým výkonom 2kW. Anténa sa otáča mechanicky rýchlosťou 6 ot/min (rýchlosť obnovenia informácie 10 s).

Zdroj: https://www.letectvi.cz/letectvi/Article61033.html
www.radartutorial.eu
www.aereo.jor.br
www.radartutorial.eu

ITA - RAT-31DL/M (3D rádiolokátor) - Anténny systém RAT-31 DL/M

Anténny systém RAT-31 DL/M
ITA - RAT-31DL/M (3D rádiolokátor) - Rádiolokátor pripravený na presun - nákres.

Rádiolokátor pripravený na presun - nákres.
URL : https://www.valka.cz/ITA-RAT-31DL-M-3D-radiolokator-t168766#505602Verze : 0
MOD