Main Menu
User Menu

Wilson, Alexander James

Wilson, Alexander James

     
Příjmení:
Surname:
Wilson
Jméno:
Given Name:
Alexander James
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander James Wilson
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
BA Law, MA
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
Sir
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.04.1921 Camberley, Surrey
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.12.2004 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 147. pešej brigády
velitel Severozápadného okresu
velitel Juhovýchodného okresu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel 1. prqaporu Lancashireskích strelcov
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.telegraph.co.uk
en.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Wilson-Alexander-James-t168765#505601Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Wilson-Alexander-James-t168765#505601Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Wilson
Jméno:
Given Name:
James
Jméno v originále:
Original Name:
James Wilson
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Winchester College
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR New College, Oxford
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? vojnový kurz, Královská vojenská akadémia Sandhurst
DD.MM.1950-DD.MM.1951 Štábni kolej Camberley
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
05.04.1941 podporučík
13.10.1943 poručík
13.04.1948 kapitán
13.04.1955 major
02.08.1962 podplukovník
04.05.1963 plukovník
31.01.1967 brigádní generál
21.05.1970 generálmajor
06.12.1974 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Králova Shropshireská lahká pechota
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR Strelecká brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR inštruktor OTC, univerzita Oxford
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel čaty, 10. prapor Streleckej brigády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR adjutant ? roty 10. prapor Streleckej brigády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel ? roty roty 10. prapor Streleckej brigády
DD.MM.1945-DD.MM.1947 Adjutant, Indická vojenská akadémia Dehra Dun
DD.MM.1947-DD.MM.1949 súkromný sekretár velitela Pakistanu
DD.MM.1949-DD.MM.1950 velitel roty, 1. prapor 1. streleckej brigády B.A.O.R.
DD.MM.1951-DD.MM.RRRR velitel roty, 1. prapor 1. streleckej brigády
DD.MM.1952-DD.MM.1954 brigádny major 91. pešia brigáda 11 obrnenej divízie, B.A.O.R
DD.MM.1954-DD.MM.RRRR 1. strelecká brigáda
DD.MM.1955-DD.MM.1958 Inštruktor, štábne kolégium, Camberley
DD.MM.1959-DD.MM.1960 zástupca velitela 3. zelených kabátov, B.A.O.R.
DD.MM.1960-DD.MM.1962 štábny dôstojník Sandhurst
DD.MM.1962-DD.MM.1964 velitel 1. praporu, XX Lancashireskích strelcov
DD.MM.1964-DD.MM.1966 náčelník štábu sil U.N. na Cypre
DD.MM.1965-DD.MM.1966 poverený velitel sil U.N. na Cypre
DD.MM.1966-DD.MM.1967 velitel 147. pešej brigády (Teritoriálna armáda)
DD.MM.1967-DD.MM.1970 riaditel náboru, Ministerstvo obrany
21.05.1970-08.05.1972 velitel Severozápadného okresu
04.06.1972-02.12.1974 zástupca generálneho adjutanta, Ministerstvo obrany
06.12.1974-09.06.1977 velitel Juhovýchodného okresu
DD.MM.1974-30.04.1977 plukovník velitel Královninej divízie
DD.MM.1977-DD.MM.1981 plukovník velitel Královských zelených kabátov
03.09.1977-03.09.1982 plukovník Královského pluku strelcov
01.11.1975-01.10.1979 plukovník velitel Královského vzdelávacieho zboru
DD.MM.1978-DD.MM.1982 čestný plukovník Oxfordskej university
09.06.1977-DD.MM.RRRR výslužba
Vyznamenání:
Awards:

23.08.1945

Vojenský kříž
Military Cross
-

01.01.1948

Řád Britského Impéria 5. třída (MBE)
Order of British Empire 5th Class (MBE)
-

01.01.1966

Řád Britského Impéria 3. třída (CBE)
Order of British Empire 3rd Class (CBE)
-

15.06.M.19

Řád Britského Impéria 2. třída
Order of British Empire KBE
-

DD.MM.RRRR

Medaile za všeobecnou službu v Africe stříbrná
Africa General Service Medal Silver
with clasp / so sponou Kenya

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za obranu
Defence Medal
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Italská hvězda
Italy Star
-

DD.MM.RRRR

Africká hvězda
Africa Star
-

OSN / UNO DD.MM.RRRR

Cyperská medajle OSN
United Nations Service Medal for Cyprus
United Nations Service Medal for Cyprus (UNFICYP)
-

Poznámka:
Note:
osobné al. plukovné číslo: 180730
Zdroje:
Sources:
www.telegraph.co.uk
en.wikipedia.org
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
URL CZ: https://www.valka.cz/Wilson-Alexander-James-t168765#505603Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Wilson-Alexander-James-t168765#505603Version : 0
MOD
Alexander James Wilson sa narodil 13.4.1921 v Camberley, Surrey.


V mladosti navštevuje Winchester College a po ňom vyštudoval jurisprudenciu v New College, Oxford. Po ukončení školy pôsobí ako žalobca v Belfaste a do armády vstupuje a je pridelenený ku Královej Shropshireskej lahkej pechote (King's Shropshire Light Infantry).


Po vypuknutí vojny absolvuje krátky vojnový kurz na Královskej vojenskej akadémii Sandhurst, kde získava pás cti a roku 1941 je pridelený ku Streleckej brigáde (Rifle Brigade).


Na Oxford sa vracia ako inštruktor OTC až kým neni pridelený ako velitel čaty u 10. praporu streleckej brigády (10th (later 2nd) Battalion the Rifle Brigade). Roku 1942 sa vyloďuje so svojou jednotkou v Alžíri a bojuje počas kampane v Tunesii až kým neni jednotka v roku 1944 presunutá do Itálie, kde pôsobí v sektore Cassino.


Počas tejto kampane slúži ako adjutant a následne ako velitel roty. Tu počas bojov o obec Lusia a za jej obsadenie je ocenený vojenským krížom.


Po skončení Italskej kampane je odoslaný do Indie kde slúži ako adjutant na Indickej vojenskej akadémii v Dehra Dun. Tu preukazuje mimoriadne organizačné schopnosti.


V roku 1947 po rozdelení Indie sa Wilson sťahuje do Rawalpindi,a ako pôsobí ako sekretár gen. Sir Douglasa Gracey, C-in-C Pakistanskej armády
Do riadnej služby sa vracia v roku 1949 ako velitel roty u 1. praporu 1. streleckej brigády Britskej armády na Rýne a roku 1951 po jednoročnej pause kedy študuje štábne kolégium.
Po dvoch rokoch ako brigádny major 91. pešej brigády (91st Lorried Infantry Brigade) sa vracia k 1. streleckej brigáde v 1954 v Keni a velí rote v operáciách v lesnatej oblasti Mount Kenya a Aberdares počas bojov proti povstalcom Mau Mau. Jeho rota dosiahla znamenitých výsledkov a progresu a jeho bojové metody boli čoskoro adoptované aj inými jednotkami. Za toto bol zmienený v správach.


V rokou 1955 Wilson sa stave učitelom na štábnom kolégiu v Camberley.


V 1952 je zástupcom velitela 3. zelených kabátov (3rd Green Jackets BAOR) ktorá jednotka tvorila súčasť Britských sil na Rýne. Po ukončení pôsobenia u tejto jednotky je prevelený ako náčelník štábu Královskej vojenskej akadémie Sandhurst a v roku 1962 preberá velenie 1. praporu Lancashireskích strelcov (1st Battalion of the Lancashire Fusiliers).


V 1965 je Wilson prevelený na Cyprus ako brigadier a náčelník štábu UNFICYP, UN síl na Cypre.


V decembri toho istého roku velitel týchto síl, gen. Thimayya z Indickej armády utrpí infarct a Wilson sa stave povereným velitelom týchto síl.


V roku 1966 je mu zverené velenie 147. pešej brigády teritoriálnej armády (147th Infantry Brigade, TA) a tejto velí do roku 1967 kedy je pridelený k ministrestvu obrany ako náčelník pre nábor.


V roku 1970 sa vracia do Lancashire ako velitel Severozápadného okresu, následne v 1972 zástupca adjutant a v roku 1974 ako velitel Juhovýchodného okresu, pričom tento post zastáva až do odchodu do dôchodku v 1977.


V rokoch 1973-1975 je predsedom Královského Inštitútu pre obranné štúdie.


Wilson bol plukovníkom Královského pluku strelcov (Royal Regiment of Fusiliers) v rokoch 1977-1982, plukovníkom velitelom Královninej divízie (Queen's Division) v rokoch 1974-77; plukovníkom veliteleom Královského vzdelávacieho zboru (Royal Army Educational Corps) 1975-79; plukovníkom velitelom Královskích zeleních kabátov (Royal Green Jackets) 1977-81 a čestným plukovníkom Oxfordskej university v rokoch 1978-1982.www.telegraph.co.uk
URL CZ: https://www.valka.cz/Wilson-Alexander-James-t168765#505623Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Wilson-Alexander-James-t168765#505623Version : 0
MOD