Main Menu
User Menu

Pearson, Alastair Stevenson

Pearson, Alastair Stevenson

     
Příjmení:
Surname:
Pearson
Jméno:
Given Name:
Alastair Stevenson
Jméno v originále:
Original Name:
Alastair Stevenson Pearson
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.06.1915 Glasgow
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.03.1996 Gartocharn, Dunbartonshire
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 1. parašutistického praporu
velitel 8. (Midlandského) parašutistického praporu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alastair_Pearson
www.pegasusarchive.org

URL : https://www.valka.cz/Pearson-Alastair-Stevenson-t168570#505224Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pearson
Jméno:
Given Name:
Alastair Stevenson
Jméno v originále:
Original Name:
Alastair Stevenson Pearson
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1922-DD.MM.RRRR Kelvinside Academy
DD.MM.1929-DD.MM.1932 škola Sedbergh
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR podporučík
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.1942 podplukovník
DD.MM.1953 plukovník
DD.MM.1967 brigádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 6. parapor Horalskej lahkej pechoty
DD.01.1940-DD.02.1940 ? prapor Juholancashireského pluku
DD.02.1940-DD.MM.RRRR 6. parapor Horalskej lahkej pechoty
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. parašutistický prapor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR zástupca velitela 2. parašutistický prapor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. parašutistický prapor
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR zástupca velitela 2. parašutistický prapor
DD.MM.1942-DD.MM.1943 velitel 1. parašutistického praporu
DD.MM.1943-DD.MM.1944 velitel 8. (Middlands) parašutistického praporu
DD.MM.1944-DD.MM.1946 velitel rezervného parašutistického praporu Parašutistického pluku (Beverley and Piddlehinton) Commander
DD.MM.1947-DD.MM.1953 velitel 15. parašutistického praporu
DD.MM.1953-DD.MM.1967 velitel 44. samostatnej parašutistickej brigádnej skupiny (TA)
DD.MM.1967-DD.MM.RRRR velitel Armádnych kadetných sil, Škótsko Commander
DD.MM.1951-DD.MM.RRRR zástupca poručíka Glasgow
DD.06.1956-DD.MM.1961 polný adjutant Královnej
DD.MM.1975-DD.MM.1979 zástupca poručíka Dunbartonshire
DD.MM.1979-DD.MM.RRRR poručík Dunbartonshire
Vyznamenání:
Awards:

04.05.1943

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

18.05.1943

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
bar

23.09.1943

Vojenský kříž
Military Cross
-

23.12.1943

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
2nd bar

01.02.1945

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
3rd bar

03.09.1948

Medaile za výkon
Efficiency Medal
-

DD.MM.1953

Řád Britského Impéria 4. třída
Order of British Empire OBE
-

12.06.1958

Řád lázně člen (vojenský) 3. třída
Order of Bath Companion (Mil.) 3rd Class
-

DD.MM.1981

Medaile kadetních sil
Cadet Forces Medal
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Italská hvězda
Italy Star
-

DD.MM.RRRR

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

DD.MM.RRRR

Africká hvězda
Africa Star
-

DD.MM.RRRR

Korunovační medaile 1953
Coronation Medal 1953
-

DD.MM.RRRR

Řád sv. Jana Jeruzalémského - Rytíř - justiční rytíř (KStJ/DStJ) a rytíř z milosti (KStJ/DStJ)
Order of Saint John of Jerusalem - Knight or Dame of Justice (KStJ/DStJ), Knight or Dame of Grace (KStJ/DStJ)
Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem
-

Poznámka:
Note:
osobné al. plukovné číslo: 62792
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alastair_Pearson
www.pegasusarchive.org
www.paradata.org.uk

Pearson, Alastair Stevenson - Alastair Pearson v deň svojej svadby s Joan Niven, 9.9.1944.
http://www.pegasusarchive.org/normandy/alastair_pearson.htm

Alastair Pearson v deň svojej svadby s Joan Niven, 9.9.1944.
www.pegasusarchive.org

URL : https://www.valka.cz/Pearson-Alastair-Stevenson-t168570#505236Verze : 1
MOD
Pearson sa narodil v rodine strednej triedy v Glasgowe. Od svojich 7 rokov navštevovval Kelvinside Academy a vo veku 14 rokov prstupuje na školu Sedbergh, pričom na tejto škole je neúspešný u koncových skúšok v 1932.


Po neúspešných štúdiách sa vracia do Glasgowu a pracuje ako učeň v strýkovej pekárni. Následne pracuje vo viacerých pekárňach v meste.


Pearson však mal záujem o vojenskú kariéru, to spôsobuje že taktiež po opustení školy vstupuje do teritoriálnej armády. Je pridelený k 6. praporu Horalskej lahkej pechoty (HLI) (6th Battalion the Highland Light Infantry).


V roku 1939, je 6. HLI plne mobilisovaný a je mu pridelená úloha ochrany zariadení v oblasti Glasgowu. Prapor sa stáva súčasťou 157. brigády, ktorá tvorila súčasť 52. dolnozemskej divízie (52nd (Lowland) Division).


V januári 1940 je Pearson prevelný do Francie k ? praporu Juholancashireského pluku (South Lancashire Regiment). K 6. praporu HLI sa vracia nasledovn¡eho mesiaca a v máji je divízia prevelená do Dorsetuu V tomto čase už Britské expedičné sily boli tlačené smerom k Dunkirku, ale aj napriek tomu bolo 6.6.1940 rozhodnuté o vyslaní 2. expedičných síl, ktorej súčasť tvorila aj 52. divízia, ktorá dorazila do Francie 8.6.1940.


Pearson spolu so svojim praporom smeruje do vnútrozemia a zaujíma obranné postavenie v blízskoti križovatiek blízko Rouen. Tu obdržal rozkaz zahájiť palbu na všetko prichádzajúce k pozícii z východu a skoro zabil velitela a adjutanta 5. Horalskej ľahkej pechoty, keď sa ich vozidlo blížilo k pozíciám práve z východu.


Prapor bol znovu presunutý do Conches a Pearson má za úlohu obsadiť dom statku na ktorý útočila Nemecká pechota 14.6. Po tvrdom boji bol 2. expedičný zbor chaoticky evakuovaný z Cherbourgu. 17.6.1940 Pearson so svojou jednotkou opúšťa Franciu.


Po evakuácii sa 52. divízia stave jednotkou pobrežnej obrany, pozdĺž južného a východného pobrežia a od novembra 1940 preberá zodpovednoať za ochranu objektov v Glasgowskej oblasti.


Pearson v tomto období má záujem o vstup do Zvláštnej lodnej služby (Special Boat Service) a podstupuje pohovor s brig. Richard Gale a po tom ako je mu oznámené že je prijatý zisťuje že sa v skutočnosti dobrovolne prihlásil do parašutistickej jednotky.


Ako major je Pearson pridelený k 2. praporu ako poverený zástupca velitela, avšak už o týždeň na to je prevelý k 1. praporu. Znovu zástupcom velitela sa stave po čase keď James Hill, sa stave velitelom, Eric Down je menovaný velitelom 2. parašutistickej brigády a Pearson sa znovu stave zástupcom velitela praporu.


V októbri 1942 je 1. parašutistická brigade povolaná do Severnej Afriky. 16.11.1942 1. prapor je vysadený blízko Beja, v Tunisii v úmysle zabezpečiť križovatky a podporiť aby sana stranu spojencov pridala 3.000 mužová Francúszka posádka a samozrejme uskutočniť záškodnícke akcie v nepriatelskom sektore.


Všteky tieto úkoly boli splnené v noci 23.11.1942 a pplk. Hill sa rozhodol podniknúť útok na 300 Italkích vojakov ktorí sa nachádzali poblíž. Počas útoku bol Hill zranený a velenie prebral Pearson, ktorý za jeho akciu tej noci ako aj nasledovných týždňoch bol ocenený Vojenským krížom.


Pearson sa stáva podplukovníkom a je mu zverené velenie 1. praporu. Tento prapor plnil svoje úlohy v rámci operáciiv Tunesii.


2.2.1943 je Pearsonovej jednotke nariadené obsadenie dvoch kopcov. Prvý Djebel Mansour bol obsadený počas nočného útoku a druhý taktiež ktorý však bol dobre bránený. 1. prapor utrpel ťažké straty a bránil ho až kým nebol stiahnutý po 48 hodinách bojov. Pearson za svoju odvahu a podiel na tejto akcii bol ocenený s DSO.


V marci 1943 1. parašutistická brigáda bola presunutá do oblasti Beja kde bol 1. prapor vysadený v roku 1942. Boje v rámci bitvy Tamera prebiehajú celý mesiac, ale parašutisti ubránili svoje územie a ziskali si rešpekt nielen spojencov ale aj Nemcov. Pearson si za svoje počínanie vyslúžil bar k DSO.


Bitva Tamera bola poslednou akciou 1. parašutistickej brigády v Severnej Afrike. Po ukončení tamojšieho pôsobenia sa jednotka pripája k 1. výsadkovej divízie a pripravuje sa na nasadenie na Sicílii.Sicília


Námorný výsadok sa uskutočňuje 10.6., ale 13.7 je vysadená 1. parašutistická brigáda a zabezpečuje Primosole brigádu pred 8. armádou. Posádky lietadiel boli Američania bez skúseností s nočnými letmi ako aj s letmi pod protilietadlovou palbou. Výsadok bol prevedený roztrúsene a posádky sa pokúšali vyhnúť sa protilietadlovým zbraniam.


Jeden z pilotov lietadla kde letel Pearson sa chcel vrátiť, avšak Pearson s trochou klamstva ako aj nátlakom prinútil pilota, aby nadletel nad bod zoskoku. Iba 295 z 1856 mužov z 1. parašutistickej brigády pristáli na cielovom mieste, avšak 1. parapor obsadzuje most v oblasti Catania bez poškodenia a Pearson organizuje obranu. Nasledovného dňa Nemci zahajajú proziútok a 1. parašutistická brigada je príliž slabá aby ich dlho udržala. Odpoludnia Pearson nariaďuje ústup, vidiac, že nepriatel prekročil rieku a brigada sa nachádzala v neubránitelnej pozícii.


Počas noci prichádza predvoj 8. Armády a nasledovného rána sa pokúsila 9. Durhamská ľahká pechota (9th Durham Light Infantry) znovuobsadiť most, avśak zlyháva a utrpí ťažké straty.


Druhý pokus plánuje Pearson, znajúc terén a okolnosti a robí technického poradcu 151. brigáde. Pearson vypracuje plan na akciu a sám osobne vnoci vedie do boja jeden s praporov Durhamskej lahkej pechoty. Radšej ako útočiac spredu, Durhamská ľahká pechota prekračuje rieku po prude na mieste kde neni žiaden odpor. Následne napadne prekvapeních Nemeckích obráncov mostu zo strany. Útok bol absolútnym úspechom.


Za túto akciu počas Sicílskej kampane je Pearson ocenený ďalším barom k DSO.


Parašutistický prapor a 1. výsadková divízia sa vracia Severnej Afriky a po niekolkých mesiacoch sa podiela na námornej výsadkovej invázii do Itálie. Avšak Paearson nebol s jednotkou, nakolko sa liečil v nemocnici z malaria.


Po opustení nemocnice je pridelený 6. výsadkovej divízii ako dôstojník štábu GSO-1 (vzduch). Avšak na vlastnú žiadosť je prevelený z tejto administratívnej funkcie ako velitel 8. parašutistického praporu.Normandia


8. prapor utrpel straty for forme 20 mužov ktorí boli zabití počas výcviku. Pri preberaní bola jednotka chabou a zle vycvičenou. Tento praport tvrdo cvičí niekolko mesiacov aby bol efektívnou bojovou jednotkou. Pôvodní poddôstojníci boli nahradení novími energickími a efektívnimi.


Roku 1944 je prapor pripravený zúčastniť sa vylodenia v Normandii.


Pearsonove nohy boli stale ešte slabé a neskákal s padákom od Sicílie. Preto použil pri zoskoku väčší padák, ktorý tlmil jeho zoskok. Avšak počas zoskoku jeden z jeho mužou ho postrelil do ruky.


Avšak Pearson aj naprik bolesti pokračoval v plnení úloh a až po 24 hod. dovolil lekárovi oštriť zranenie a vybrať projektil z ruky.
Po výsadku keď dosahuje bod stretnutia, zisťuje že sa tam nachádza iba 50 z jeho mužov, ostatní boli zle vysadení v blízskosti Ranville. Pearson sa rozhodol, že musí počkať na posily.


Vysiela hliadku smerom do Troarn aby zistil silu nepriatela. Hliadka zisťuje silnú prezernciu nepriatela. Bez špecialistu na výbušniny a iba z jedným ženistom nariaďuje tomuto aby sa pripravil plan na zničenie mosta v Troarn s prostriedkami ktoré má.

O 03:30 prapor číta na 140 mužov a Pearson sa rozhodol nečakať viac a presunúť sa so svojimi mužmi do lesov pri Bois de Bavent a odtial zaútočiť na mosty. Pearson ustanovuje svoje velenie na križovatke v Bois de Bavent a vysiela kpt. Juckes so svojim 2. družstvom z 3. parašutistickej švadrony do Bures zničiť dva mosty. Úkol je splnený úspešne o 09:15.


8. prapor naberal postupne na sile a o 10:00 už číta na 400 mužov držiac pozície v Bois de Bavent. Tento lesnatý terén znemožňoval velké pechotné útoky a Pearson preberá ofenzívu používajúc ťažké hliadky. Počas nasledovných dní jednotka podniká nájazdy na nepriatelské sily, ničí infraštruktúru.


Všetci muži sa podielajú na bojoch a nikto neni nechaný pozadu, sám Pearson vedie niektoré hliadky.


7.6.1944 hlavný plukovný seržant 13. parašutistického praporu, ktorý bol vysadený na mile od zóny výsadku, prichádza Bois de Bavent a hlásia Pearsonovi, že 8 mužov jednotky bolo zranených počas prechodu cez rieku Dives. Pearson ho vzal do velenia brigády a prezentoval jeho úmysel ísť osobne pre tíchto mužov brigadierovi Hillovi. Hill mu tento plan schválil.


Po zotmení Pearson vyráža smerom k Bures. Pearson sa vybral týmto smerom po tom ako sa dozvedele od spravodajských dôstojníkov, že klzák pristál v okolí a ako vedel že klzáky niesli na palube nafukovacie člnky, ktoré by mohol použiť pre prechode cez rieku Dives. Krátko na to nachádza klzáky aj člnky a bol pripravený na preplavenie rieky. V momente keď prvý z mužov sa pokúsil naskočiť na čln na vode, náhodne bajonetom čln prepichol a ten sa potopil.


Našťastie bol k dispozícii druhý čln. Po prechode rieky Pearson rozdeluje mužov na dve skupiny, pričom jedna zabezpečila prechod a zostala vzadu a druhú osobne vedie smerom ku stodole, kde by sa mali nachádzať zranení muži. Vnútri nachádza staršiu Francúzsku žemu ošetrujúcu zraneních. Nikto z nich nebol schopní chôdze, niektorí mali zlomené nohy, rebrá a jeden príslušník RAF mal vážne zranenie hlavy.


Pearson uvažoval ako preparviť mužov a našiel vonku velký povoz na ktorom boli títo odtransportovaní. Voz osobne tlačil Pearson so svojimi mužmi, pričom akcia prebehla úspešne a zranení muži boli evakuovaní za Britské línie.


Počas pobytu v Bois de Bavent bol 8. prapor neustále pod delostreleckou palbou a Pearson neustále menil pozície aby nebola jednotka ľahko zasiahnutelná. Avšak les poskytoval ideálne podmienky pre pôsobenie jednotky.


12.6.1944 ťažké útoky ktoré boli koncentrované na 9. a 1. Kanadský prapor a 5. Black Watch neušetrili ani Bois de Bavent.


Delostrelectvo začalo ostrelovať pozície 8. praporu a pechota sa pokúsila o prelomenie línii pomedzi postavení jednotlivých rot.
Pearson neustále navštevoval každú z rot a povzbudzoval mužov. U jednej roty pozbieral družstvo a sám s nim zaútočil na Nemecké 88mm delo ktoré ostrelovalo pozície praporu, pričom delo získali a posádku zničili. Táto akcia mala dôležitý efekt, nakolko po tomto útok bol odrazený.


Pearson velil 8. praporu počas celej kampane v Normandii a za jeho akcie v rámci nej bol ocenený tretím barom k DSO.


V lete 1945 sa vracia do Anglie a je zhliadnutý neschopným služby, malaria zanechala jeho tvár v odtieni žltej farby. Po porade s brigadierom Hillom vzdáva sa velenia 8. praporu. Avšak neodchádza z armády, nakolko je mu zverené velenie rezervného parašutistického praporu.


V 1947 preberá velenie jednotky teritoriálnej armády, 15. parašutistický prapor Škótskich dobrovolníkov (15th (Scottish Volunteer) Parachute Battalion (TA)).


V roku 1951 sa stave zástupcom Lorda poručíka Glasgowu. Vo velení 15. Praporu bol 6 rokov až kým sa nestal výcvikovým plukovníkom a zástupcom velitela 44. samostatnej brigády (44th Independent Parachute Brigade (TA)) a to do roku 1963, kedy bol menovaný čestným plukovníkom 15. PARA (SV), tento post zastáva do 1983.


V 1967 je brigadierom a velitelom Armádnych kadetných sil v Škótsku.


V 1975 zanecháva Glasgow a je zástupcom Lorda poručíka pre Dumbartonshire a 4 roky na to, porućíkom a držitelom Dumbarton Castle.


http://en.wikipedia.org/wiki/Alastair_Pearson
www.pegasusarchive.org
www.paradata.org.uk

URL : https://www.valka.cz/Pearson-Alastair-Stevenson-t168570#505265Verze : 0
MOD