Main Menu
User Menu

Hill, Stanley James Ledger

     
Příjmení:
Surname:
Hill
Jméno:
Given Name:
Stanley James Ledger
Jméno v originále:
Original Name:
Stanley James Ledger Hill
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
Brigádní Generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.03.1911 Bath, Somerset
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.03.2006 Chichester
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 9. (východních a domácích grófstiev) parašutistického praporu
velitel 3. parašutistickej brigády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
generals.dk
en.wikipedia.org
www.pegasusarchive.org

Hill, Stanley James Ledger - James Hill (uplne vpravo) v Bulford Camp,  Salisbury Plain, 4.12.1943, s kpt. R.A. MacDonald, kpt. Peter Griffin, a mjr. J.A Nicklin.
https://www.pegasusarchive.org/normandy/james_hill.htm

James Hill (uplne vpravo) v Bulford Camp, Salisbury Plain, 4.12.1943, s kpt. R.A. MacDonald, kpt. Peter Griffin, a mjr. J.A Nicklin.
www.pegasusarchive.org

URL : https://www.valka.cz/Hill-Stanley-James-Ledger-t168062#504412Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hill
Jméno:
Given Name:
Stanley James Ledger
Jméno v originále:
Original Name:
Stanley James Ledger Hill
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Marlborough College
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Královská vojenská akadémia, Sandhurst
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR podporučík
DD.MM.RRRR porčík
DD.01.1940 kapitán
DD.MM.1940 major
02.12.1943 War Substantive podplukovník
02.12.1943 dočastný Brigádní Generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR dôstojnícky výcvikový zbor, Marlborough College
DD.MM.1931-DD.MM.1936 Královskí strelci
DD.MM.1936-DD.MM.1939 doplnková rezerva
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR velitel 2. praporu Královskích strelcov
15.08.1941-DD.MM.1942 zástupca velitela 1. parašutistického praporu
DD.MM.1942-DD.MM.1942 velitel 1. praporu Parašutistického pluku
DD.MM.1942-DD.MM.1943 velitel 9. praporu Parašutistického pluku
25.04.1943-04.05.1943 poverený velitel 3. parašutistickej brigády
02.06.1943-20.12.1944 velitel 3. parašutistickej brigády
30.12.1944-02.07.1945 velitel 3. parašutistickej brigády
30.07.1945-DD.MM.1945 velitel 1. parašutistickej brigády
DD.05.1945-DD.MM.RRRR vojenský guvernér Kodane
DD.MM.1947-DD.MM.1948 velitel 4. parašutistickej brigády (TA)
DD.MM.1952-DD.MM.RRRR výslužba
Vyznamenání:
Awards:

11.07.1940

Vojenský kříž
Military Cross
-

11.02.1943

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
-

29.03.1945

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
bar

DD.05.1945

Kříž svobody Krále Haakona VII
King Haakon VII Freedom Cross
Haakon VIIs Frihetskors
-

24.01.1946

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
2nd bar

23.07.1948

Stříbrná hvězda
Silver Star
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za obranu
Defence Medal
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

DD.MM.RRRR

Africká hvězda
Africa Star
-

Poznámka:
Note:
osobné al. plukovné číslo: 52648
Zdroje:
Sources:
generals.dk
en.wikipedia.org
www.pegasusarchive.org
https://en.ww2awards.com/person/42959

URL : https://www.valka.cz/Hill-Stanley-James-Ledger-t168062#504432Verze : 0
MOD
Narodil sa 14.3.1911 v meste Bath a v mladosti navštevoval Marlborough College, kde bol aj vedúcim Dôstojníckeho výcvikového zboru tamojšej školy. Následne študuje Královskú vojenskú akadémiu Sandhurst; kde za svoje štúdiá je ocenený Mečom cti.


Roku 1931 vstupuje do armády a je prideleny ku Královskím strelcom (Royal Fusiliers). V 1936 je presunutý k doplňovacej reserve a 3 roky sa venuje rodinnému podniku s prepravnými loďami.


V septembri 1939 je znovu povolaný tentokrát k 2. praporu Královskích strelcov a tomuto velí počas niekolkých mesicaov. Spolu s jednotkou sa účastní bojov vo Francii a tu následne velí počas nejakému času čate? Ktorá je dislokovaná na Maginotovej línii. V januári 1941 sa stáva kapitánom. Keď bitva vo Francii začne v máji 1940 je pridelený k velitelstvu Lorda Gorta a počas tohto času plánuje evakuáciu Bruselu, evakuáciu z pláže La Panne, a Franciu opúšťa na palube posledného plavidla opúšťajúceho Dunkirk. Za svoje účinkovanie v kampani si vyslúžil MC.


Po návrate do Anglie je menovaný majorom a plánuje evakuácie Britskích občanov z Dublinu pre prípad, že by sa tu vylodil nepriatel.


Následne sa dobrovolne hlási k Parašutistickému pluku a vykonáva parašutistický výcvik a keď je vytvorený 1. prapor je zástupcom velitela tejto jednotky.


Pozdejšie sa stáva toho istého roku velitelom 1. praporu s ktorým vykonáva výsadok v Souk El Arba, hlboko za nepriatelskými líniami v Tunesii. Úlohou jednotky bolo zapezpečiť planinu aby bola možná na pristátie a následne obsadiť obec Beja, ktorá bola dopravným uzlom vzdialeným cca 70km severovýchodne. Obsadenie bolo úspešné a keď Nemci zistili že mesto je obsadené Britmi započali z bombardovaním.


Následne zmiešané Nemecko Talianske sily sa nachádzali obďaleč v lokalite Gue, Hill sa rozhodol pre vykonatie nočného útoku, avšak výbuch granátu u jedného zo ženistov spôsobil že moment prekvapenia sa stratil a okrem toho spôsobil straty.


2 roty previedli okamžitý útok zatial čo Hill spolu s malou skupinou sa priblížil k 3 ľahkým tankom, u prvého tanku strčil hlaveň pištole do pozorovacieho priezoru a vystrielal tam celý zástobník do vnútra tanku. Talianska posádka tanku sa okamžite vzdala a u druhého tanku učinil to isté s tým istým výsledkom.


Avšak u 3 tanku ktorého posádku tvorili Nemci nebol úspešný, nakolko osádka ihneď odpovedala paľbou z ručných zbraní a granátmi, pričom Hill bol zasiahnutý 3 strelami do hrude.


Ihneď bol evekuovaný do Bejakde bola okamžite prevedená operácia pod vedením kpt. Robba zo 16. parašutistickej polnej ambulancie (16th Parachute Field Ambulance) a bol mu zachránený život.


Za túto odvážnu a skvelú akciu bol Hill dekorovaný svojim prvým DSO, ako ja francúszkym ocenením Légion d'Honneur.
Po návrate do Anglie v decembri mení 10. prapor Essexského pluku na 9. parašutistický prapor.


V apríly nasledovného roku preberá velenie 3. parašutistickej brigády, pozostávajúcej z 8. a 9. praporu a 1. Kanadského parašutistického praporu. Spolu s touto jednotkou sa účastní vylodenia v Normandii.


Jednotka pod jeho velením má za úkol zničenie baterie v Merville a zničiť mostz cez rieku Dives aby sa predišlo prísunu nepriatelských posilových jednotiek z východu. Avšak akcia začala zle, nakolko mnoho označovačov pre výsadkové zóny bolo stratených, mnoho lietadiel bolo zasiahnutých al. malo technické problem. Holl pristáva blízko rieky Dives, blízko Cabourg cca 5km od zóny výsadku a trvalo mu nejaký čas dostať san a určené miesto. Celá zoná bola pretkaná zavlažovacími kanálmi v ktorých mnohí z jeho mužov zapadli so svojim vybavením.


Blízko bolo niekolko z mužov z 9. parašutistického praporu bombardovaní spojeneckým letectvom, pričom 17 mužov padne. Holl sám bol zranený, avšak po podaní morfia hlásil velitelovi divízie splnenie ciela a to že bateria Merville bola obsadená po ťažkých bojoch a brigade splnila svoju úlohu.


Hill bol ihneď podrobený operácii a odmieta evakuáciu a umiestňuje svoj štáb v Le Mesnil. Pod jeho velením 3 slabé parašutistické praporu držia strategický bod Chateau St Côme na okraji Troarn a odrážajú útoky Nemeckej 346. divízie.


10.6.1944 je jeho velenoi podriadený 5. parpor Black Watch, toto sa udeje dva dni po tom ako 9. prapor urgentne žiada o posily.


12. parašutistický prapor za velkú cenu obsadzuje Bréville, ktoré bolo bránené 346. divíziou a bol jej východiskom pre útoky na pobrežie. Hill obec ubránil aj dez ťažké straty a za jeho defenzívne víťazstvo je ocenený barom k DSO.


3. parašutistický prapor sa vracia do Anglie v septembri, avšak po 3 mesiacoch je znovu v boji u rieky Meuse.


V marci 1945 velí Hill brigade v rámci operácie Varsity, ktorá mala zabezpečiť prekročenie Rýna a následne prenasledovať nepriatela smerom k Baltu.


Počas tohto obdobia je Hill znovu 3 krát zranený a je ocenený druhým barom k DSO ako aj Striebornou hviezdou.


V máji je poverený ako vojenský guvernér Kodane a je mu udelený kríž slobody Krála Haakon VII. Velí 1. Parašutistickej brigade pre tým ako v júly odchádza do výslužby ako brigadier.


Následne sa zapája do formovania Asociácie Parašutistického pluku a v roku 1947 sa podiela na vytvorení a následne jej aj velí 4. parašutistickej brigade (teritoriálna armáda) (4th Parachute Brigade (TA)).


Tejto velí do nasledovného roku. Po tomto zastáva rôzne riadiace pozície v civilnom sektore okre iného v roku 1972-1979 bol riaditelom Lloyds Bank.


Posledné svoje roky prežil v Chichesteri.www.pegasusarchive.org
https://en.ww2awards.com/person/42959
www.telegraph.co.uk

Hill, Stanley James Ledger - s príslušníkmi 1. Kanadského parašutistického praporu v Carter Barracks, Bulford, 3.12.1943

s príslušníkmi 1. Kanadského parašutistického praporu v Carter Barracks, Bulford, 3.12.1943
Hill, Stanley James Ledger - vlavo gen. mjr.  Matthew B. Ridgway vpravo Brig. James Hill

vlavo gen. mjr. Matthew B. Ridgway vpravo Brig. James Hill
URL : https://www.valka.cz/Hill-Stanley-James-Ledger-t168062#504562Verze : 0
MOD