Main Menu
User Menu
Reklama

Gablech, Imrich

Gablech, Imrich

     
Příjmení:
Surname:
Gablech
Jméno:
Given Name:
Imrich
Jméno v originále:
Original Name:
Imrich Gablech
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál v.v.
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.11.1915 Hrachovište /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.12.2016 Havlíčkův Brod
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- účastník úletu ôsmich slovenských pilotov do Poľska 07.06.1939
- v roku 2005 mu vyšla na Slovensku životopisná kniha Hallo, airfield-control, go ahead! (Spomienky vojnového pilota)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://www.ustrcr.cz/cs/imrich-gablech
www.pametnaroda.cz
www.svazletcu-praha.cz
https://www.valka.cz/topic/postview/435596/
www.novinky.cz
www.rozhlas.cz
URL : https://www.valka.cz/Gablech-Imrich-t168054#504399Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Gablech
Jméno:
Given Name:
Imrich
Jméno v originále:
Original Name:
Imrich Gablech
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.19RR-DD.MM.193R Gymnázium, Nové Mesto nad Váhom /
DD.MM.1959-DD.MM.1961 Strojnícka průmyslovka, Jihlava /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
10.10.1944 Pilot Officer
07.03.1945 podporučík v záloze
17.04.1945 Flight Officer
01.01.1946 poručík
07.03.1946 nadporučík
03.08.1946 kapitán
01.09.1947 štábní kapitán
01.05.1965 major v záloze
21.01.1969 podplukovník v záloze
DD.MM.1990 plukovník v.v.
11.11.2015 brigádní generál v.v.
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.08.1948-DD.02.1949 Velitel : Letecká základna 10

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-07.06.1939 Letka 64
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 311. peruť
DD.02.1949 dovolenka ze služebních důvodů (postavený mimo službu)
DD.01.1950 záloha
Vyznamenání:
Awards:

07.03.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítkem V.B.

12.07.1944

Kříž za chrabrost
Cross of Valour
Krzyż Walecznych
-

07.06.1945

Medaile za zásluhy II. stupeň
Medal for Merit 2nd Class
-

16.02.1946

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1985

Pamětní medaile k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
Commemorative Medal for 40th Anniversary of Liberation of Czechoslovakia by Soviet Army
-

DD.MM.2005

Pamětní medaile při 50. výročí osvobození Slovenska a konce 2. světové války
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the liberation of Slovakia and the end of the World War II
Pamätná medaila 50. výročia oslobodenia Slovenska a konca 2. svetovej vojny
-

28.10.2009

Řád Bílého lva III. tř. vojenská skupina (1994)
Order of the White Lion 3rd Class Military division
Řád Bílého lva III. tř. vojenská skupina
-

DD.MM.2012

Řád Za zásluhy o Polskou republiku 3. třída
Order of Merit of Republic of Poland 3rd Class
Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
-

27.08.2013

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

07.01.2014

Řád Bílého dvojkříže II. třídy
Order of the White Double Cross 2nd Class
Rad Bieleho dvojkríža II. triedy
Military Class II

21.12.2016

Pamětní kříž náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - I. stupeň
Commemorative Cross of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - Class I
Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - I. stupeň
in memoriam

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 70. výročí SNP a ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 70th anniversary of the Slovak National Uprising and the end of World War II
Pamätná medaila k 70. výročiu Slovenského národného povstania a ukončenia druhej svetovej vojny
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Čestný pamětní odznak k 60. výročí ukončení 2. světové války
Honorable Commemorative Badge of 60th anniversary of the end of the Second World World War II
-

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 3rd Grade
-

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž ministra obrany České republiky II. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 2nd Grade
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy o ČSLA - 2. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 2nd Class
-

DD.MM.RRRR

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.RRRR

Pamětní kříž za věrnost
Cross for Fidelity"
Pamětní kříž věrnosti
-

DD.MM.RRRR

Pamětní kříž za věrnost
Cross for Fidelity
Pamätný kríž „Za vernosť"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za obranu
Defence Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile za účast ve válce roku 1939
The Medal for the 1939 War
Medal Za udział w wojnie obronnej 1939
-

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
http://www.ustrcr.cz/cs/imrich-gablech
www.svazletcu-praha.cz
https://www.valka.cz/topic/postview/435596/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Imrich_Gablech
www.novinky.cz
URL : https://www.valka.cz/Gablech-Imrich-t168054#504401Verze : 8
MOD
Imrich Gablech sa narodil 04.11.1915 v Hrachovišti Danielovi a Anne Gablechovcom. Otec Daniel bol maloroľník a okrem Imricha mali ďalších 6 detí. Malý Imrich absolvoval miestnu obecnú školu a po nej nastúpil na Gymnázium do Nového Mesta nad Váhom. Aj keď spočiatku mal problémy s prospechom, postupne sa vypracoval na najlepšieho žiaka svojej triedy a získal prospechové štipendium. Podľa želania rodičov mal pokračovať v ďalšom štúdiu za kňaza, ale mladý Imrich sa rozhodol inak. V roku 1936 sa v rámci náboru 1000 nových polotov republike prihlásil k armáde a 01.10.1936 nastúpil na základnú vojenskú službu do Piešťan. Odtiaľto bol prevelený na leteckú a poddôstojnícku školu do Chebu a od januára 1937 pôsobil na Pilotnej škole v Prostějove.
Po absolvovaní školy pôsobil v cvičnej letke a neskôr v poľnej letke na letisku vo Vajnoroch a Žiline. Mladý pilot nesúhlasil s rozpadom ČSR a pronemeckou politikou novovzniknutého štátu a využil jednu z prvých príležítistí k opusteniu republiky. Dňa 07.06.1939 odletela ilegálne skupina 4 lietadiel s 8 osobami na palubách zo Slovenska do Poľska, kde pristáli na leltisku Deblin. Gablech vstúpil do radov poľského letectva a 02.09.1939 ho na letisku Debline zastihol nálet nemeckých bombardérov. Pri pokuse o úlet bol jeho stroj prenasledovaný a následne havaroval. Napriek tomu sa mu podarilo nájsť iný letuschopný stroj a preletel na letisko Gora Pulawska, kde sa sústredila väčšina pilotov z Deblinu. Gablech bol jedným z pilotov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli vrátiť do Deblinu, kde mali prevziaľ letuschopné lietadlá pre letku. Pri návrate k letke, 18.08.1939, na letisku v Lucku Gablecha zadržali príslušníci Červenej armády a spolu s ostatnými pilotmi ho internovali v meste Gorodenko. Bol vyšetrovaný NKVD, obvinený zo špionáže a odsúdený na 5 rokov nútených prác. Spočiatku pracoval v uhoľných baniach, ale následne bol premiestnený na Síbír, Pracovný tábor č. 19 na rieke Pečora v Komiskej autonómnej sovietskej socialistickej republike. V roku 1941 vypukla v tábore vzbura a po jej potlačení bol Gablechovi trest rozšírený o ďalších 10 rokov nútených prác.


Po napadnutí ZSSR Nemeckom bol Gablech prepustený a cez Moskvu a Archangeľsk bol dopravený do Británie, kam dorazil 13.10.1941. Cez poľskú bombardovaciu peruť sa dostal na Československý inšpektorát letectva a následne k Náhradnému telesu ČS armády kde bol 27.10.1941 prezentovaný a zaradený k Leteckej skupine. V rovnaký deň bol prijatý do radov dobrovoľných záloh RAF (Voluntary Reserve) v hodnosti Aircraftsman No 2 Class a premiestnený k RAF Czechoslovak Depot vo Wilmslowe. K 06.11.1941 bol povýšený do československej hodnosti rotný v zálohe, britskú hodnosť Sergeant získal 22.11.1941. Aj keď mal záujem o lietanie, pobyt v pracovných táboroch sa podpísal na jeho zdraví. Po prvom lete upadol do bezvedomia, strácal zrak a mal problémy so žalúdkom. K 01.12.1942 bol povýšený do hodnosti Flight Sergeant, ale zhoršujúce sa zdravie mu znemožnilo pilotovať aj bombardovacie lietadlá.


Vďaka podpore bývalých spolubojovníkov bol 10.10.1943 zaradený na pozíciu letiskového kontrolóra, odkiaľ bol vyslaný k Airfield Controller School, kde absolvoval kurz letiskovej kontroly a od 06.11.1943 bol ako letiskový kontrolór zaradený na základňu Ibsley. Vo februári 1944 bol vyslaný na kurz letovej kontroly a 07.03.1944 bol povýšený do československej hodnosti rotmajster letectva v zálohe. Od 22.04.1944 pôsobil na základni Coltishall, kde bol k 17.10.1944 povýšený do britskej hodnosti Pilot Officer. K 01.11.1944 bol premiestnený na základňu North Wealt a od 27.02.1945 pôsobil na základni Manston. Tu bol k 07.03.1945 menovaný do československej hodnosti podporučík v zálohe a následne 17.04. bol povýšený do britskej hodnosti Flight Officer.


Do ČSR sa Gablech vrátil 02.08.1945 a do júna 1946 vykonával funkciu leteckého kontrolóra na Hlavnom štábe veliteľstva letectva v Prahe – Ruzyni. Tu bol k 01.01.1946 povýšený do hodnosti poručík letectva a k 07.03.1946 do hodnosti nadporučík letectva. Následne bol premiestneny na letisko Havlíčkův Brod, kde pôsobil ako letecký kontrolór a výkonný letec – pilot až do februára 1949. K 03.08.1946 bol povýšený na kapitána letectva a 01.09.1947 do hodnosti štábneho kapitána letectva. Od augusta 1948 pôsobil ako dočasný veliteľ Leteckej základne 10 v Havlíčkovom Brode a súčasne aj ako veliteľ letiska a posádky.
Vzhľadom k politickému vývoju v krajine bol vo februári 1949 odvolaný z funkcie a odoslaný na „dovolenku zo služobných dôvodov“ (fakticky prepustenie zo služby), oficiálne prepustenie zo služby a zaradenie do zálohy s dosiahnutou hodnosťou prebehlo v januári 1950. Od júna 1949 pôsobil ako účtovník v Čs. stavebných závodoch n.p. Havlíčkov Brod. V roku 1951 bol zatknutý,a le pre nedostatok dôkazov bol po týždni prepustený. Od decembra 1954 pôsobil ako mzdový účtovník v Pilnikárni n.p. Havlíčkov Brod. Vzhľadom na svoje pôsobenie v RAF neprešiel cez kádrové čistky v roku 1958 a od mája pracoval ako kontrolór pilníkov v Železiarňach Prostějov, n.p. Havlíčkův Brod. V rokoch 1959-1961 absolvoval strojnícku priemyslovku v Jihlave a v júli 1960 začal pracovať ako technický kontrolór v Závodoch na valivé ložiská a traktory Brno, n. p. Havlíčkův Brod. Po nezhodách s nadriadenými pozíciu kontrolóra v októbri 1961 opustil a zamestnal sa ako skladník v podniku Rico n. p. Havlíčkův Brod, kde pracoval až do odchodu do dôchodku 05.11. 1970. K 01.05.1965 bol povýšený do hodnosti major v zálohe a 21.01.1969 do hodnosti podplukovník v zálohe.


Po revolúcii bol v roku 1990 povýšený do hodnosti plukovník vo výslužbe a pri príležitosti stých narodenín bol k 11.11.2015 menovaný do hodnosti brigádny generál vo výslužbe.
Zomrel 16.12.2016 v Havlíčkovom Brode vo veku 101 rokov.Zdroj: www.mod.gov.sk
www.pametnaroda.cz
www.upn.gov.sk

URL : https://www.valka.cz/Gablech-Imrich-t168054#563981Verze : 6
MOD