Main Menu
User Menu

24. peruť [1933-1944]

24th Squadron

Lentolaivue 24 (LLv 24 / LeLv 24)

     
Název:
Name:
24. peruť
Originální název:
Original Name:
Lentolaivue 24
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.06.1933
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
14.02.1944
Nástupce:
Successor:
24. stíhací peruť
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.06.1933-31.12.1937 Letiště 1 (Lentoaserna 1 / LAs 1)
01.01.1938-17.07.1942 Letecký pluk 2
18.07.1942-14.02.1944 Letecký pluk 3
Dislokace:
Deployed:
15.06.1933-DD.MM.RRRR Utti, Uttin lentokenttä
DD.MM.RRRR-27.12.1939 Imatra, Immolan lentokenttä
28.12.1939-24.02.1940 Joutsen, ?
25.02.1940-28.02.1940 Imatra, Immolan lentokenttä
01.03.1940-10.03.1940 Lemi, ?
11.03.1940-DD.04.1940 Ristiny, ?
DD.04.1940-DD.06.1941 Joroinen, ?
DD.06.1941-02.07.1941 Vesivehmaa, ?
02.07.1941-15.09.1941 Rantasalmi, ?
16.09.1941-22.12.1941 Lunkula (Mantsi ?), ?
23.12.1941-14.02.1942 Kontupohja, ?
15.02.1942-02.08.1942 Hirvas, ?
03.08.1942-20.11.1942 Römpötti, ?
21.11.1942-14.02.1944 Suulajärvi, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
21.11.1938-31.05.1943 Magnusson, Gustaf Erik ( )
01.06.1943-14.02.1944 Karhunen, Jorma ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.04.1940 Fokker D.XXI
DD.04.1940-14.02.1944 Brewster model 239
Poznámka:
Note:
LLv 24, od mája 1942 LeLv 24
Zdroje:
Sources:
Stenman, Kari; Keskinen, Kalevi: Finnish Aces od World War 2;, Aircraft of the Aces 23; Osprey Publishing 1998; ISBN 978-1855327832
URL : https://www.valka.cz/24-perut-1933-1944-t16799#529320Verze : 2
MOD
Lentolaivue 24 – Hävittäjälentolaivue 24


Velitelé: kapitán (Lt-Col) Gustaf Magnusson od listopadu 1938 a kapitán (Maj) Jorma Karhunen od června 1943


Výzbroj: Fokker D.XXI (Mercury) v dubnu 1938, Brewster model 239 v dubnu 1940 a Messerschmitt Bf 109G v dubnu 1944


Lentolaivue 24 byla založena 15. června 1933 po rozsáhlé reorganizaci letectva, kdy byly založeny „letecké stanice“ a jim podřízené letecké jednotky. Lentoasema 1 (Las 1), řídící LLv 10 a 24 v Utti se brzy stala známou jako „kolébka stíhacích pilotů“, a 1. ledna 1938 byly „letecké stanice“ přeměny na „letecké pluky“ a z LAs 1 se stala LeR2.


Při vypuknutí Zimní války 30. listopadu 1939 se LLv 24 nacházela u Immoly s celkem 35 D.XXI, rozdělenými do 5 letek – 2 z nich však podléhaly eskadře z LLv 26. 28. prosince 1939 se velitelství přesunulo do Joutsena a eskadra byla rozdělena do detašovaných jednotek, aby mohly být v případě nutnosti kdekoliv nasazeny.
25. února 1940 se jednotka dočasně vrátila do Immoly, než 1. se března přesunula do Lemi a p 10 dnech na to do Ristiiny. Zimní válka skončila 13. března 1940.
Během následujícího měsice se LL 24 přesunula do Joroinen, kde vyměnila své Fokkery s LLv 32 za jejich Brewstery Model 239.
Na začátku Pokračovací války 25. června 1941 se LLv 24 (se svými 33 Brewstery rozdělenými do 4 letek) stala součástí LeR 2 a přesunula se na nově vybudované letiště Vesivehmaa, kde se v srpnu podrobila inteznivnímu výcviku.
2. července byla převážná část eskadry poslána do Rantasalmi, zatímco menší detašované jednotky operovaly z různých základen. 16. září se většína LLv 24 přeskupila na základnách Lunkula nebo Mantsi. 23 prosince převážná část eskadry přeletěla blíže k frontě na „ledovou základnu“ Kontupohja, ačkoliv se pak s příchodem teplejšího jarního počasí přesunula 14. dubna 1942 zpět do Hirvas.
18 července byla LLv 24 přesunuta k LeR 3 a o dva týdny později se velitelství a 3 letky přestěhovaly do Römpötti. 21. listopadu se jednotka seskupila u Suulajärvi v Karelské úžině. 11. února 1943 opotřebení strojů donutilo LeLv 24 zredukovat počet letek na 3 o 8 letounech Brewster.
14. února 1944 se jednotka přejmenovala na Hävittäjälentolaivue 24 (stíhací eskadra 24) a o dva měsíce přišly první Bf 109G-2. Zbylé přeživší Brewstery byly květnu poslány k HleLv 26.
Začátkem června eskadra musela čelit neustálým ruským útokům u Suulajärvi, které nakonec HleLv 24 donutily 11. června k ústupu nejdříve do Immoly a o čtyři dny později do Lappeenranta, která se konečně stala její poslední základnou války. 4. září 1944 pokračovací válka skončila a přesně o tři měsíce později byly všechny finské eskadry přečíslovány – HleLv 24 na HLeLv 31.
Hävittäjälentolaivue 24 si nárokovala celkem 877 leteckých vítězství během obou válek – 96 na Fokkerech D.XXI, 477 na Brewsterech a 304 na Bf 109G. Na druhé straně přišla celkem o 55 letadel, z toho 44 bylo sestřeleno v boji – 11 D.XXI, 19 Brewsterů a 14 Bf 109G. Celkem 27 pilotů bylo zabito či prohlášeno za nezvěstné a další 3 upadli do zajetí. Celkem bylo v jednotce 5 pilotů, kteří získali Mannerheimův Kříž .


Zdroj: Osprey 23, Finnish Aces od World War 2
URL : https://www.valka.cz/24-perut-1933-1944-t16799#231601Verze : 0
MOD
stav k 30.listopadu 1939
Lentolaivue 24, LLv 24
(24. letecká skupina)
velitel: Capt. G. Magnusson
umístěn – Immola
36x Fokker D XXI


stav k 2.červenci 1941
Lentolaivue 24, LeLv 24
(24. letecká skupina)
velitel: Maj. G. Magnusson
umístěn – Vesivehmaa
34x Brewster 239


stav k lednu 1944
Lentolaivue 24, LeLv 24
(24. stíhací skupina)
12x Brewster 239


v únoru 1944 proběhlo Finským letectvem přejmenování leteckých útvarů podle taktického určení.


stav k 9.červnu 1944
Hävittäjälentolaivue 24, HLeLv 24
(24. stíhací skupina)
velitel: Maj. J. Karhunen
umístěn - Suulajärvi
17x Messerschmitt Bf 109 G
URL : https://www.valka.cz/24-perut-1933-1944-t16799#61556Verze : 1
MOD
Velitel:
G. Magnusson (30 list. 1939 - 13 březen 1940)
G. Magnusson (25 červen 1941 - 27 květen 1943)
J. Karhunen (27 květen 1943 - 4 září 1944)


Velitel: (1. letka)
E. Carlsson (30 list. 1939 - 13 březen 1940)
E. Luukkanen (25 červen 1941 - 10 list. 1942)
H. Wind (10 list. 1942 - 16 leden 1943)
J. Sarvanto (16 leden 1943 - 8 červenec 1943)
L. Nissinen (8 červenec 1943 - 17 červen 1944)
J. Savonen (17 červen 1944 - 3 červenec 1944)
A. Lassila (3 červenec 1944 - 4 září 1944)


Velitel: (2. letka)
J. Vuorela (30 list. 1939 - 30 leden 1940)
J. Karhunen (30 Jan 1940 - 13 březen 1940)
L. Ahola (25 červen 1941 - 24 červen 1942)
P. Ervi (24 červen 1942 - 11únor 1943)
I. Törrönen (11 únor 1943 - 2 květen 1943)
A. Lumme (2 květen 1943 - 25 Aug 1943)
J. Myllymäki (25 Aug 1943 - 25 červen 1944)
A. Lumme (25 červen 1944 - 3 červenec 1944)
E. Teromaa (3 červenec 1944 - 30 červenec 1944)
M. Linkola (30 červenec 1944 - 4 září 1944)


Velitel: (3. letka)
E. Luukkanen (30 list. 1939 - 13 březen 1940)
J. Karhunen (25 červen 1941 - 27 květen 1943)
H. Wind (27 květen 1943 - 28 červen 1944)
K. Karhila (28 červen 1944 - 21 červenec 1944)
V. Suhonen (21 červenec 1944 - 4 září 1944)


Velitel: (4. letka)
G. Magnusson (30 list. 1939 - 13 březen 1940)
P. Sovelius (25 červen 1941 - 15 únor 1942)
I. Törrönen (15 únor 1942 - 11 únor 1943)


Velitel: (5. letka)
L. Ahola (30 list. 1939 - 13 březen 1940)
URL : https://www.valka.cz/24-perut-1933-1944-t16799#121108Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/455453
URL : https://www.valka.cz/24-perut-1933-1944-t16799#455454Verze : 0
MOD
commons.wikimedia.org

 - Stroj z finské výroby, v době služby u 3/LLv 24, poručík V. Pyötsiä. Na FR-110 bylo dosaženo 9 a 1/12 sestřelu. Stejný stroj jako muzejní exponát na fotce níže.

Stroj z finské výroby, v době služby u 3/LLv 24, poručík V. Pyötsiä. Na FR-110 bylo dosaženo 9 a 1/12 sestřelu. Stejný stroj jako muzejní exponát na fotce níže.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/498239
URL : https://www.valka.cz/24-perut-1933-1944-t16799#498240Verze : 0
MOD