Main Menu
User Menu

MacEwan, Malcolm

MacEwan, Malcolm

     
Příjmení:
Surname:
MacEwan
Jméno:
Given Name:
Malcolm
Jméno v originále:
Original Name:
Malcolm MacEwan
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MB ChB, Dr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1894 ? Isle of Harris
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.08.1985 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
asiistent riaditela zdravotnej služby 6. výsakdovej divízie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.paradata.org.uk/people/malcolm-macewan
www.pegasusarchive.org
URL : https://www.valka.cz/MacEwan-Malcolm-t167808#503974Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
MacEwan
Jméno:
Given Name:
Malcolm
Jméno v originále:
Original Name:
Malcolm MacEwan
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Nicholsonov inštitút, Stornoway
DD.MM.RRRR-DD.MM.1924 Universita Glasgow
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR podporučík
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.1942 podplukovník
DD.06.1943 plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1912-DD.MM.RRRR Ross Mountain Battery
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR pridelený ku Královskému leteckému zboru
DD.MM.RRRR-DD.MM.1939 velitel 58. pol pluku Královského delostrelectva (Teritoriálna armáda)
DD.MM.1940-DD.MM.1942 velitel Královského delostrelectva Dorsetkej divízie
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR velitel 16. parašutistickej polnej ambulancie RAMC
DD.06.1943-DD.MM.1945 asistent náčelníka zdravotnej služby 6. výsadkovej divízie
DD.MM.1946-DD.MM.RRRR demobilizovaný
DD.MM.194R-DD.MM.RRRR honorárny plukovník Francúzskeho Alžírskeho pluku
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.191R

Řád Sv. Jiří 4. třída
Order of St. George 4th Class
Орден Святого Георгия 4-й степени
pravdepodobný stupeň

DD.MM.191R

Záslužný letecký kříž
Distinguished Flying Cross
-

DD.MM.1930

Teritoriální dekorace
Territorial Decoration
Territorial Decoration (TD)
-

23.06.1933

Nejctihodnější řád sv. Jana Jeruzalémského - Sloužící bratr (SBStJ), sestra (SSStJ)
Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem - Serving Brother (SBStJ) or Serving Sister (SSStJ)
-

DD.MM.1935

Jubilejní stříbrná medaile Krále Jiřího V
King George V Silver Jubilee Medal
-

- DD.MM.1937 -

-
-
-

23.09.1943

Řád Britského Impéria 4. třída
Order of British Empire OBE
-

11.11.1943

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

24.01.1946

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
bar

DD.MM.1953

Korunovační medaile 1953
Coronation Medal 1953
-

04.07.1958

Nejctihodnější řád sv. Jana Jeruzalémského - komandér
Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem - Chaplain or Commander (CStJ)
-

10.01.1978

Teritoriální dekorace
Territorial Decoration
Territorial Decoration (TD)
clasp

DD.MM.RRRR

Mezispojenecká medaile vítězství
Allied Victory Medal
Médaille Interalliée de la Victoire
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1914-15
1914-15 Star
-

DD.MM.RRRR

Britská válečná medaile bronzová
British War Medal Bronze
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za obranu
Defence Medal
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

DD.MM.RRRR

Teritoriální dekorace
Territorial Decoration
Territorial Decoration (TD)
2nd bar

DD.MM.RRRR

Teritoriální dekorace
Territorial Decoration
Territorial Decoration (TD)
3rd bar

DD.MM.RRRR

Teritoriální dekorace
Territorial Decoration
Territorial Decoration (TD)
4th bar

DD.MM.RRRR

Africká hvězda
Africa Star
with clasp / so sponou 1st Army

DD.MM.RRRR

Medaile za všeobecnou službu (1918)
General Service Medal (1918)
with clasp / so sponou Palestine

Poznámka:
Note:
osobné al. plukovné číslo: 22266


Zdroje:
Sources:
https://www.paradata.org.uk/people/malcolm-macewan
www.pegasusarchive.org
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
https://www.hut-six.co.uk/WW2data/WO373-56-U.html
cheshire.cent.gla.ac.uk
URL : https://www.valka.cz/MacEwan-Malcolm-t167808#504060Verze : 1
MOD
Narodil sa na Harrisovom ostrove v roku 1894. V čase keď mal 18 rokov vstupuje do teritoriálnej armády ako príslušník Ross horskej batérie (Ross Mountain Battery) a v čase vypuknutia vojny v 1914 sa dobrovolne hlási k zámorskej službe.


V roku 1915 slúži u Gallipoli. Po čase strávenom v Thessalonikoch je pridelený ku Královskému leteckému zboru (Royal Flying Corps) v 1916 sprvu ako pozorovatel, neskôr ako pilot. Počas 1. sv. vojny získava DFC a je zmienený v správach.


Po prímerí v 1918 naďalej slúži u armády a vstupuje do Bielej armády gen, Denikena a bojuje proti novej revolučnej vláde v Rusku a tu získava tamojšie ocenenie rád sv. Juraja.


Roku 1920 je demobilizovaný a vyštuduje za doktora a po získaní kvalifikácie vykonáva prax v Ipswich. Ale aj napriek tomu zostáva u Teritoriálneho Královského delostrelectva (Territorial Royal Artillery) a do roku 1939 velí 58. pol pluku Královského delostrelectva (Teritoriálna armáda) (58th Medium Regiment RA (TA)).


Taktiež zastáva post poslanca v miestnom zastupitelstve Ipswich a zakladatelom 1. (Ipswich) divízie vzdušnej služby ambulancie St. Johna (1st (Ipswich) Air Duty Division, of the St John’s Ambulance).


V januári 1940, v čase vypuknutia vojny, znovu sa zapája do konfliktu. S 58. pol plukom RA odchádza do Francie, ako súčasť Britských expedičných sil a po páde Francie je evakuovaný z Dunkirku.


Krátko po návrate do Anglie je prevelený ako velitel Královského delostrelectva Dorsetkej divízie (Royal Artillery (CRA), Dorset Division) a tento post zastáva do roku 1942.


Následne je prevelený ku Královskému armádnemu zdravotnému zboru (Royal Army Medical Corps) a velí novovytvorenej parašutistickej zdravotnej jednotke 16. parašutistickej polnej ambulancii RAMC (16th Parachute Field Ambulance RAMC) ktorá bola vytvorená v Hardwick Hall, Derbyshire. Vo veku 47 rokov vykonáva parašutistický výcvik.


Medzi aprílom a novembrom 1942 jeho jednotka vykonátvrdý výcvik a stave sa efektívnov výsakdovou jednotkou pripravenou na nasadenie.


Pplk. MacEwanvedie 16. polnú ambulanciu v mnohých akciách v severnej Afrike, a za jeho službu v sev. Afrike je ocenený DSO a OBE.


V júny 1943 sa stáva plukovníkom a je menovaný asistentom náčelníka zdravotnej služby 6. výsadkovej divízie (Assistant Director Medical Services (ADMS)). Na tomto poste sa účastní vylodenia v Normandii, bojov v Ardenách, prechodu cez Rýn a post zastáva do konca vojny a za postup na Balt získava bar k DSO.


Plk. MacEwan je demobilizovaný v 1946 a vracia sa ku svojej praxy všeobecného lekára v Ipswich a túto zastáva až do dôchodku vo veku 81 rokov v 1976.


https://www.paradata.org.uk/people/malcolm-macewan
www.pegasusarchive.org
URL : https://www.valka.cz/MacEwan-Malcolm-t167808#504126Verze : 0
MOD