Main Menu
User Menu
Reklama

Brusel, Kasárny královny Alžběty [1974- ]

Barracks of Queen Elizabeth

Kwartier Koningin Elisabeth / Quartier Reine Elisabeth

     
Název:
Name:
Kasárny královny Alžběty
Originální název:
Original Name:
Kwartier Koningin Elisabeth / Quartier Reine Elisabeth
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1914-DD.11.1918 Militärflugplatz Evere?
DD.11.1918-DD.MM.RRRR Vliegveld Evere
DD.05.1940-03.09.1944 Fliegerhorst Brüssel-Evere
06.09.1944-DD.10.1945 Advanced Landing Ground B-56 Evere
DD.10.1945-DD.MM.1961 Vliegveld Evere
DD.MM.1961-DD.MM.2002 Tactical Air Forces headquarters
DD.MM.1967-DD.MM.RRRR NATO Headquarters
Obec:
Municipality:
Brusel (Evere)
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°52'31.08"N 04°25'20.77"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1974 přestavba bývalého letiště (od 22.06.1971)
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
23.05.1940-03.06.1940
II. skupina Stíhací eskadry 27
2nd Group of the 27th Fighter Wing
DD.07.1940-DD.05.1941
2. letka (dálková) Průzkumné skupiny 122
2nd Squadron (Long Range) of the 122nd Reconnaissance Group
DD.07.1940-DD.05.1941
Průzkumná skupina 122
122nd Reconnaissance Group
DD.07.1940-DD.05.1941
Štáb Průzkumné skupiny 122
Staff of the 122nd Reconnaissance Group
DD.08.1940-DD.01.1941
5. letka (armádní) Průzkumné skupiny 13
5th Squadron (Army) of the 13th Reconnaissance Group
DD.10.1940-DD.10.1940
3. letka (armádní) Průzkumné skupiny 14
3rd Squadron (Army) of the 14th Reconnaissance Group
29.08.1944-03.09.1944
10. letka Stíhací eskadry 26
10th Squadron of the 26th Fighter Wing
29.08.1944-03.09.1944
11. letka Stíhací eskadry 26
11th Squadron of the 26th Fighter Wing
29.08.1944-03.09.1944
12. letka Stíhací eskadry 26
12th Squadron of the 26th Fighter Wing
29.08.1944-03.09.1944
9. letka Stíhací eskadry 26
9th Squadron of the 26th Fighter Wing
29.08.1944-03.09.1944
III. skupina Stíhací eskadry 26
3rd Group of the 26th Fighter Wing
29.08.1944-03.09.1944
Štáb III. skupiny Stíhací eskadry 26
Staff of the 3rd Group of 26th Fighter Wing
06.09.1944-21.09.1944
126. (kanadské) křídlo RAF
No. 126 (RCAF) Wing RAF
06.09.1944-21.09.1944
412. peruť RCAF
No. 412 Squadron RCAF
07.09.1944-21.09.1944
401. peruť RCAF
No. 401 Squadron RCAF
07.09.1944-21.09.1944
411. peruť RCAF
No. 411 Squadron RCAF
07.09.1944-20.09.1944
414. peruť RCAF
No. 414 Squadron RCAF
07.09.1944-21.09.1944
442. peruť RCAF
No. 442 Squadron RCAF
03.11.1944-04.01.1945
403. peruť RCAF
No. 403 Squadron RCAF
03.11.1944-06.12.1944
421. peruť RCAF
No. 421 Squadron RCAF
04.11.1944-02.03.1945
127. (kanadské) křídlo RAF
No. 127 (RCAF) Wing RAF
04.11.1944-03.03.1945
416. peruť RCAF
No. 416 Squadron RCAF
04.11.1944-18.12.1944
443. peruť RCAF
No. 443 Squadron RCAF
03.12.1944-31.12.1944
350. peruť RAF
No. 350 Squadron RAF
04.12.1944-31.12.1944
610. peruť RAF
No. 610 Squadron RAF
18.12.1944-02.03.1945
421. peruť RCAF
No. 421 Squadron RCAF
03.01.1945-03.03.1945
443. peruť RCAF
No. 443 Squadron RCAF
14.01.1945-02.03.1945
403. peruť RCAF
No. 403 Squadron RCAF
DD.06.1945-29.06.1945
660. peruť RAF
No. 660 Squadron RAF
01.09.1945-04.09.1944
349. peruť RAF
No. 349 Squadron RAF
01.09.1945-04.09.1945
350. peruť RAF
No. 350 Squadron RAF
16.09.1945-17.11.1945
437. peruť RCAF
No. 437 Squadron RCAF
DD.MM.1967-DD.MM.2016
Severoatlantická aliance
North Atlantic Treaty Organization
DD.MM.1974-DD.MM.RRRR
Ministerstvo obrany
Ministry of Defence
DD.MM.1974-DD.MM.RRRR
Štáb obrany
Defence Staff


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.belgian-wings.be
https://en.wikipedia.org/wiki/Evere_Airport
www.nato.int
www.forgottenairfields.com
nl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Brusel-Kasarny-kralovny-Alzbety-1974-t167670#503723Verze : 0
MOD
Kasárne kráľovnej Alžbety (Kwartier Koningin Elisabeth (KKE) / Quartier Reine Elisabeth (QRE)) zaberajú južnú časť plochy bývalého letiska Evere a s ich výstavbou sa začalo 22.06.1971. Prvé budovy boli dokončené v roku 1974 a celý areál bol do užívania odovzdaný v roku 1976. Z pôvodného objektu letiska zostala zachovaná len jedna budova. Súčasťou aréalu je aj sídlo veliteľstva NATO, aj keď toto sídlo sa začalo budovať samostatne v roku 1967 ako dôsledok dočasného odchodu Francúzska z vojenskej časti organizácie NATO.


V kasárňach sídli Ministerstvo obrany Belgicka a ďalšie ústredné vojenské orgány.


Kasárne sa občas označujú aj ako Evere-juh (Evere-Zuid), aby sa odlíšili od Kasárni kráľa Alberta I. - Evere-sever (Evere-Noord, ktoré boli otvroené v roku 1976 v severnej časti bývalého letiska a kde sídlia zložky belgických vzdušných síl.Zdroj: nl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Brusel-Kasarny-kralovny-Alzbety-1974-t167670#667945Verze : 0
MOD