Main Menu
User Menu

53. pluk průzkumu a elektronického boje [2013- ]

53rd Reconnaissance and Electronic Warfare Regiment

     
Název:
Name:
53. pluk průzkumu a elektronického boje
Originální název:
Original Name:
53. pluk průzkumu a elektronického boje
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.2013
Předchůdce:
Predecessor:
53. brigáda průzkumu a elektronického boje
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.2013-DD.MM.RRRR Velitelství pozemních sil
Dislokace:
Deployed:
01.12.2013-DD.MM.RRRR Opava, Jaselské kasárny

Velitel:
Commander:
01.12.2013-31.08.2016 Havlík, Josef (Plukovník)
01.09.2016-31.07.2019 Varmus, Pavel (Plukovník)
01.08.2019-DD.MM.RRRR Andráško, Pavel (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.2013-DD.MM.RRRR 102. průzkumný prapor
01.12.2013-DD.MM.RRRR 532. prapor elektronického boje
01.01.2020-DD.MM.RRRR 533. prapor bezpilotních systémů

Ručně vyplněné položky:
01.12.2013-DD.MM.RRRR Velitelství a štáb
01.12.2013-DD.MM.RRRR Centrum ISR
Čestný název:
Honorary Name:
01.12.2013-DD.MM.RRRR Generála Heliodora Píky
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 3068
Zdroje:
Sources:
www.acr.army.cz
www.acr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/53-pluk-pruzkumu-a-elektronickeho-boje-2013-t166830#501860Verze : 0
MOD