53. pluk průzkumu a elektronického boje [2013- ]

53rd Reconnaissance and Electronic Warfare Regiment
     
Název:
Name:
53. pluk průzkumu a elektronického boje 53rd Reconnaissance and Electronic Warfare Regiment
Originální název:
Original Name:
53. pluk průzkumu a elektronického boje
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.2013
Předchůdce:
Predecessor:
53. brigáda průzkumu a elektronického boje 53rd Reconnaissance and Electronic Warfare Brigade
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.2013-DD.MM.RRRR Velitelství pozemních sil
01.12.2013-DD.MM.RRRR Ground Forces Command
Dislokace:
Deployed:
01.12.2013-DD.MM.RRRR Opava, Jaselské kasárny

Velitel:
Commander:
01.12.2013-31.08.2016 Havlík, Josef (Plukovník)
01.09.2016-31.07.2019 Varmus, Pavel (Plukovník)
01.08.2019-31.10.2022 Andráško, Pavel (Plukovník)
01.11.2022-DD.MM.RRRR Molinský, Petr (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
01.12.2013-DD.MM.RRRR Velitelství a štáb
01.12.2013-DD.MM.RRRR Centrum ISR
01.12.2013-DD.MM.RRRR HQ and Staff
01.12.2013-DD.MM.RRRR ISR Centre
Čestný název:
Honorary Name:
01.12.2013-DD.MM.RRRR Generála Heliodora Píky
01.12.2013-DD.MM.RRRR of General Heliodor Pika
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 3068 VÚ 3068
Zdroje:
Sources:
www.acr.army.cz
www.acr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/53-pluk-pruzkumu-a-elektronickeho-boje-2013-t166830#501860 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více