Main Menu
User Menu

Ředitelství opevňovacích prací [1935-1938]

Directorate of Fortification Works

     
Název:
Name:
Ředitelství opevňovacích prací
Originální název:
Original Name:
Ředitelství opevňovacích prací
Datum vzniku:
Raised/Formed:
20.03.1935
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Ředitelství opevňovacích prací v likvidaci
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
20.03.1935-24.09.1938 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
20.03.1935-24.09.1938 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
20.03.1935-24.09.1938 Husárek, Karel (divisní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
18.04.1935-24.09.1938 Ženijní skupinové velitelství I
18.04.1935-24.09.1938 Ženijní skupinové velitelství II
26.05.1936-24.09.1938 Ženijní skupinové velitelství III
27.05.1936-24.09.1938 Ženijní skupinové velitelství IV
03.06.1936-24.09.1938 Ženijní skupinové velitelství V
03.06.1936-24.09.1938 Ženijní skupinové velitelství VI
03.06.1936-24.09.1938 Ženijní skupinové velitelství VII
03.06.1936-16.04.1937 Ženijní skupinové velitelství VIII
12.06.1936-18.04.1937 Ženijní skupinové velitelství IX
25.06.1936-15.05.1938 2. oddělení /technické/
01.04.1937-24.09.1938 Ženijní skupinové velitelství X
19.04.1937-15.05.1938 Ženijní skupinové velitelství IX
19.04.1937-15.05.1938 Ženijní skupinové velitelství VIII
11.04.1938-24.09.1938 Ženijní skupinové velitelství XI

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci
Fidler, Jiří: Na čele armády. Praha, Naše vojsko 2005.
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Reditelstvi-opevnovacich-praci-1935-1938-t166795#501772Verze : 1
MOD