Main Menu
User Menu

Náhradní oddíl instrukčního dělostřeleckého pluku [1935-1938]

Replacement Battalion of the Instruction Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní oddíl instrukčního dělostřeleckého pluku
Originální název:
Original Name:
Náhradní oddíl instrukčního dělostřeleckého pluku
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1936
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 218
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1936-24.09.1938 Instrukční dělostřelecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.09.1936-24.09.1938 Olomouc, Kasárny Jana Žižky z Trocnova /

Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1936-24.09.1938 Náhradní baterie instrukčního dělostřeleckého pluku

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Instrukční dělostřelecký pluk
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-oddil-instrukcniho-delostreleckeho-pluku-1935-1938-t166715#501610Verze : 1
MOD