Main Menu
User Menu

Rota doprovodných zbraní cyklistického praporu 1 [1936-1938]

Heavy Weapon Company of the 1st Bicycle Battalion

     
Název:
Name:
Rota doprovodných zbraní cyklistického praporu 1
Originální název:
Original Name:
Rota doprovodných zbraní cyklistického praporu 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1936
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 254
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1936-24.09.1938 Cyklistický prapor 1
Dislokace:
Deployed:
01.10.1936-14.02.1938 Josefov, ? /
14.02.1938-24.09.1938 Slaný, Zatímní kasárny /
Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Cyklistický prapor 1
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
Hubený, David: Cyklistický prapor 1 v letech 1933-1939. In: Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století. Slaný, Vlastivědné muzeum ve Slaném 2009, s. 120-145.
URL : https://www.valka.cz/Rota-doprovodnych-zbrani-cyklistickeho-praporu-1-1936-1938-t166627#501458Verze : 0
MOD