Main Menu
User Menu

Operace Cobra

Operation Cobra

(Založeno během linkování)Ke konci června štáb Vrchního velitelství spojeneckých expedičních sil (SHAEF) vypracoval dokument nazvaný LUCKY STRIKE. Ten analyzoval možnosti dalšího postupu v případě průlomu německé obranné linie v Normandii. Autoři vycházeli ze skutečnosti, že Němci v této oblasti nasadili většinu záloh, a jejich obrana tedy postrádala dostatečnou hloubku, především v americkém sektoru. Zde naopak pokračovalo další hromadění sil a prostředků. Toho měla využít právě operace COBRA.


Když Bradley získal Eisenhowerův souhlas, představil 12. července na pláži Omaha plán operace svým velitelům sborů a významným štábním důstojníkům. Následovala diskuse, během níž byly zapracovány některé změny. Aktivní byl především generál Collins. Posunul se i začátek akce. Původně se počítalo s 18. červencem, avšak Saint-Lô bylo Američany zajištěno až 19. července a teprve následujícího dne 9. a 30. pěší divize obsadily oblast podél silnice Periers-Saint-Lô. Nebyly dostupné ani letecké prostředky, neboť bombardéry byly nasazeny na podporu britské operace GOODWOOD.


Tato operace sice selhala, neboť Britové po těžkých ztrátách získali pouze necelých deset kilometrů území, avšak přesvědčila Němce, že hlavní spojenecký nápor bude pokračovat v britském sektoru i po obsazení Caen. Německé tanky tak byly přednostně dislokovány zde, což usnadnilo Američanům postup u Saint-Lô.


Začátek operace COBRA mělo ohlásit kobercové bombardování oblasti bezprostředně před Collinsovým VII. sborem. Velitelé jednotek 8. letecké armády z toho nebyli zrovna nadšeni. Měli pocit, že armáda zase narazili na odpor a oni hned musí své bombardéry převelet k blízké letecké podpoře, což byl úkol primárně pro 9. leteckou armádu (taktickou), místo aby podnikaly strategické údery proti německému průmyslu. Zbytečnost kobercového bombardování podle nich dokazoval i nepřesvědčivý výsledek operací CHARNWOOD a GOODWOOD. Bradley ale na provedení náletu trval. Požadoval ale použití stoliberních bomb, které nevytvářely velké krátery brzdící postup tanků, a svým jednotkám nařídil postupovat jen tři čtvrtě kilometru za dopadajícími bombami. Požadoval také, aby bombardéry nalétaly rovnoběžně s frontovou linií a aby začátek náletů přišel až po získání oblasti severně od silnice Periers-Saint-Lô, neboť tato komunikaci představovalo snadno identifikovatelný severní okraj cílové zóny. Letectvo naopak kvůli německém flakům požadovalo kolmé nálety a oddálení postupujících pozemních jednotek od okraje zóny až na skoro pět kilometrů, aby se zmenšila šance zásahu vlastních sil. Nakonec byl 19. července nalezen kompromis. Vojáci měli postupovat kilometr za dopadajícími pumami a oblast nejblíže k nim měli pokrýt nízko letící stíhací bombardéry. I tak ale zůstala řada otázek ohledně spolupráce letectva s armádou nevyjasněna.


Bradley chtěl operací COBRA vyvést jednotky z uzavřené a členité oblasti bocage do jižněji položené vrchoviny, kde měly mít obrněné jednotky prostor pro široké manévry.


Většina jednotek VII. sboru měla prorazit německou obrannou linií a poté zahnout na západ směrem k pobřeží a městu Coutances. 30. pěší divize dostala naopak za úkol stočit se na východ k řece Vire, podél níž se měla rozvinout a vybudovat clonu proti případnému německému pokusu o protiútok do boku útočících amerických sil. Ostatní sbory měly ve svých sektorech provést omezené útočné operace, jejichž úkolem mělo být navázání německých jednotek, které tak nemohly být přesunuty do prostoru VII. sboru. Úspěšné provedení tohoto manévru by otevřelo cestu do Bretaně. Těchto otevřených dveří pak měla využít nově Pattonova 3. armáda k dalšímu postupu. Tak měla být osvobozena Bretaň a poté oblast směrem na Paříž.


Německým plánem byl Hitlerům požadavek na zadržení spojeneckého postupu v Normandii. Kluge sice dostával posily, ale ty více méně stačily jen na zacelení děr, ne už na vytvoření záloh pro zformování úderné síly schopné Spojence zatlačit do moře. Řada jednotek byla stále v oblasti Calais. I kdyby byl nařízen jejich přesun, musely by být přepraveny po železnici přes Paříž, avšak tratě v severozápadní Francii byly silně poškozené. Hitler navíc až do srpna odmítal vybudování záložní obranné linie. A poté již bylo pozdě.


Někteří němečtí velitelé v oblasti oceňovali americkou schopnost rychlého úderu na polostrově Cotentin, která kontrastovalo s Montgomeryho metodičtějším přístupem, a začali si pozvolna uvědomovat, že v americkém sektoru začíná hrozit stále větší nebezpečí. Došlo tak k přesunu Tankové instrukční divize, jenže Britové stále tlačili a nebyl dostatek záloh.
URL : https://www.valka.cz/Operace-Cobra-t166487#501150Verze : 1
MOD
Diskuse

Úvod
Situace na frontě


Spojenci
Němci


Plán
Podpůrné operace
Útok a průlom 25.7.1944-27.7.1944
Postup 28.7.1944-31.7.1944
Bluecoat vs. 30.7.1944-7.8.1944
3. armáda přichází
Závěr
Zdrojehttps://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Cobra
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Bluecoat
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Goodwood
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Atlantic
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Spring
www.dtic.mil
URL : https://www.valka.cz/Operace-Cobra-t166487#542677Verze : 1
MOD