Main Menu
User Menu

Kontradmirál

Rear Admiral

Rear Admiral

Česky: Kontradmirál
English: Rear Admiral
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Kontradmirál
Link to the Dictionary Entry Rear Admiral
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:
Někdy uváděn jako Kontradmirál vyššího stupně
Sometimes referred to as Rear Admiral Upper Half
URL : https://www.valka.cz/Kontradmiral-t166190#667787Verze : 3
MOD
Přehled počtu osob s hodností Kontradmirál v jednotlivých letech

RokRear Admiral (Navy)
30.6.1954 252
30.6.1955 257
30.6.1956 257
30.6.1957 258
30.6.1958 261
30.6.1959 255
30.6.1960 254
30.6.1961 251
30.6.1962 252
30.6.1963 256
30.6.1964 250
30.6.1965 244
30.6.1966 274
30.6.1967 261
30.6.1968 265
30.6.1969 248
30.6.1970 260
30.6.1971 256
30.6.1972 259
30.6.1973 256
30.6.1974 257
30.6.1975 238
30.6.1976 230
30.9.1977 231
30.9.1978 220
30.9.1979 222
30.9.1980 220
30.9.1981 212
30.9.1982 213
30.9.1983 210
30.9.1984 210
30.9.1985 210
30.9.1986 210
30.9.1987 213
30.9.1988 215
30.9.1989 215
30.9.1990 215(rozpracováno)


Zdroj: https://www.dmdc.osd.mil
URL : https://www.valka.cz/Kontradmiral-t166190#559594Verze : 1
MOD