Kontradmirál

Rear Admiral
Rear Admiral
Česky: Kontradmirál
English: Rear Admiral
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Kontradmirál
Link to the Dictionary Entry Rear Admiral
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:
Někdy uváděn jako Kontradmirál vyššího stupně
Sometimes referred to as Rear Admiral Upper Half
URL : https://www.valka.cz/Kontradmiral-t166190#667787 Verze : 3
Přehled počtu osob s hodností Kontradmirál v jednotlivých letech


[graph]MMYYRear Admiral (Navy)
1954-6-30 252
1955-6-30 257
1956-6-30 257
1957-6-30 258
1958-6-30 261
1959-6-30 255
1960-6-30 254
1961-6-30 251
1962-6-30 252
1963-6-30 256
1964-6-30 250
1965-6-30 244
1966-6-30 274
1967-6-30 261
1968-6-30 265
1969-6-30 248
1970-6-30 260
1971-6-30 256
1972-6-30 259
1973-6-30 256
1974-6-30 257
1975-6-30 238
1976-6-30 230
1977-9-30 231
1978-9-30 220
1979-9-30 222
1980-9-30 220
1981-9-30 212
1982-9-30 213
1983-9-30 210
1984-9-30 210
1985-9-30 210
1986-9-30 210
1987-9-30 213
1988-9-30 215
1989-9-30 215
1990-9-30 215
[/graph]


RokRear Admiral (Navy)
30.6.1954 252
30.6.1955 257
30.6.1956 257
30.6.1957 258
30.6.1958 261
30.6.1959 255
30.6.1960 254
30.6.1961 251
30.6.1962 252
30.6.1963 256
30.6.1964 250
30.6.1965 244
30.6.1966 274
30.6.1967 261
30.6.1968 265
30.6.1969 248
30.6.1970 260
30.6.1971 256
30.6.1972 259
30.6.1973 256
30.6.1974 257
30.6.1975 238
30.6.1976 230
30.9.1977 231
30.9.1978 220
30.9.1979 222
30.9.1980 220
30.9.1981 212
30.9.1982 213
30.9.1983 210
30.9.1984 210
30.9.1985 210
30.9.1986 210
30.9.1987 213
30.9.1988 215
30.9.1989 215
30.9.1990 215(rozpracováno)


Zdroj: https://www.dmdc.osd.mil
URL : https://www.valka.cz/Kontradmiral-t166190#559594 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více