Main Menu
User Menu

Řád Nizozemského lva

Order of Netherlands Lion

Orde van de Nederlandse Leeuw

     
Název:
Name:
Řád Nizozemského lva
Název v originále:
Original Name:
Orde van de Nederlandse Leeuw
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.09.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
rytier velkého kríža
rytier komandér
rytier
brat
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Nizozemskeho-lva-t166151#500502Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Nizozemského lva - rytíř velkokříže
Název v originále:
Original Name:
Orde van de Nederlandse Leeuw - Ridder Grootkruis
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.09.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Nizozemskeho-lva-t166151#500503Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Nizozemského lva - komandér
Název v originále:
Original Name:
Orde van de Nederlandse Leeuw - Commandeur
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.09.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Nizozemskeho-lva-t166151#628565Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Nizozemského lva - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Orde van de Nederlandse Leeuw - Ridder
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.09.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Nizozemskeho-lva-t166151#628566Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Nizozemského lva - bratr
Název v originále:
Original Name:
Orde van de Nederlandse Leeuw - Broeder
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.09.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Nizozemskeho-lva-t166151#628567Verze : 0
MOD
Řád Nizozemského lva
De Orde van de Nederlanse Leeuw

Nizozemsko (Holandsko) je starobylé území v západní Evropě. Původní součást francké a východofranské říše. Od 16. století území burgundských vévodů. Je to i kolébka slavného rytířského řádu Zlatého rouna.
Území s bohatou historii a tradicí, za napoleonských válek okupuje Francie a od roku 1806 do roku 1810 pod vládou Ludvíka, "veselého" krále a bratra ísaře Napoleona.
Vídeňským kongresem je obnovena nezávislost země a je vytvořeno spojené království Nizozemské, které formou personální unie zahrnuje i Lucembursko. V roce 1831 se vyčlenila Belgie jako samostatné království a v roce 1891 se osamostatnilo i Lucembursko.
Tento historický exkurz (dle Dr. Lobkowizce) považujeme za nutný pro pochopení historii řádu Nizozemského lva.
Vlastní řád byl založen již Nizozemským králem Vilémem I. (1815-1840) dne 19. září roku 1815 jako nejvyšší civilní (všeobecně záslužný) řád království.
Až do roku 1830 se řád nazýval: Civilní záslužný řád Belgického lva.
Po osamostatnění Belgie je tedy i tento řád přejmenován a nese do dnešních dnů své vznešené jméno: Řád Nizozemského lva.
Vlastní řád se člení do tří tříd:
Ridder Grootkruis - rytíř I. třídy - velkokříž
Commandeur - rytíř II. třídy - komandér
Ridder - rytíř III. třídy - rytíř
I. třída tohoto řádu je určena k vyznamenání státníků představitelů států celého světa. Mezi nositeli nacházíme slavná jména:
Winston Leonard Spencer-Churchill
Charles de Gaulle
král Karel XVI.
Aleksander Kwaśniewski
Lech Walesa
V případě, že je nutno vyznamenat cizince, diplomata volí se řád Oranžský (Oranžsko-Nassavský) ve stupni velkokříž.
Řád v II. a III. řádové třídě může být udělen i nizozemským občanům. Řádový klenot se po smrti dekorovaného vrací zpět řádové kanceláři.
Poznámka:
Tento článek je pouze úvodem do problematiky řádu. Jde jen o stručnou informaci pro sekci osobnosti. Podrobné zpracování historické části bude (snad) zpracováno později.
Literatura:
PhDr. Jiří Fidler, PhDr. Lucie Wittlichová: Krása evropské faleristiky
Dr. František Lobkowicz: Encyklopedie řádů a vyznamenání
Henry Taprell: Ribbons and Medals

Edit JRT
URL : https://www.valka.cz/Rad-Nizozemskeho-lva-t166151#374333Verze : 1
Název
Name
Řád Nizozemského lva - rytíř velkokříže
Order of the Netherlands Lion - Knight Grand Cross
Orde van de Nederlandse Leeuw - Ridder Grootkruis
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Nizozemskeho-lva-t166151#626409Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Nizozemského lva - bratr
Order of the Netherlands Lion - Brother
Orde van de Nederlandse Leeuw - Broeder
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Nizozemskeho-lva-t166151#628569Verze : 0
MOD