Main Menu
User Menu

Řád Oranžského domu

Huisorde van Oranje / Order of the House of Orange

     
Název:
Name:
Řád Oranžského domu
Název v originále:
Original Name:
Huisorde van Oranje
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.03.1905
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1905 – 1969:
velkokríž
velkodôstojník
komandér
dôstojník
rytier
rytier 2. triedy
zlatá medajla za vedu a umenie
zlatá medajla za iniciativu a nápaditosť
striborná medajla za vedu a umenie
strieborná medajla iniciativu a nápaditosť
dáma cti
zlatý záslužný kríž
strieborný zásluźný kríž
zlatá medajla cti
strieborná medajla cti
bronzová medajla cti
medajla za záchranu životov
bronzová medajla za vedu a umenie


od 1969:
rád domu
rád za zásluhy a vernosť
čestné medajle
- čestná medajla za umenie a vedu
- čestná medajla za nápadistosť a iniciativu
rád koruny
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Rad-Oranzskeho-domu-t166112#500412Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Oranžského domu - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Huisorde van Oranje - Grootkruis
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.03.1905
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1969
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org

Řád Oranžského domu - Král Willem-Alexander ako velmajster rádu

Král Willem-Alexander ako velmajster rádu
Řád Oranžského domu - Královná Beatrix

Královná Beatrix
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oranzskeho-domu-t166112#500415Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Oranžského domu - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Huisorde van Oranje - Grootofficier
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.03.1905
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1969
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Rad-Oranzskeho-domu-t166112#500416Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Oranžského domu - komander
Název v originále:
Original Name:
Huisorde van Oranje - Commandeur
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.03.1905
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1969
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.indienstvanoranje.nl
www.onderscheidingen.nl

URL : https://www.valka.cz/Rad-Oranzskeho-domu-t166112#500440Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Oranžského domu - Důstojník
Název v originále:
Original Name:
Huisorde van Oranje - Officier
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.03.1905
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1969
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oranzskeho-domu-t166112#500444Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Oranžského domu - Rytíř 1. tř.
Název v originále:
Original Name:
Huisorde van Oranje - Ridder der 1e klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.03.1905
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1969
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Rad-Oranzskeho-domu-t166112#500447Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Oranžského domu - Rytíř 2. tř.
Název v originále:
Original Name:
Huisorde van Oranje - Ridder der 2e klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1908
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1969
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oranzskeho-domu-t166112#500449Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Oranžského domu - velkokříž
Order of the House of Orange - Grand Cross
Huisorde van Oranje - Grootkruis
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR -, Jan Karel I.
DD.MM.RRRR Olaf V., -
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oranzskeho-domu-t166112#647415Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Oranžského domu - velkodůstojník
Order of the House of Orange- Grand Officer
Huisorde van Oranje - Grootofficier
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oranzskeho-domu-t166112#647416Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Oranžského domu - Důstojník
Order of the House of Orange - Officer
Huisorde van Oranje - Officier
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
20.04.1954 Whistler, Lashmer Gordon
DD.MM.RRRR Fry, James Clyde
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oranzskeho-domu-t166112#647418Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Oranžského domu - Rytíř 1. tř.
Order of the House of Orange - 1st Calss Knight
Huisorde van Oranje - Ridder der 1e klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
14.04.1962 Whistler, Lashmer Gordon
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oranzskeho-domu-t166112#647419Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Oranžského domu - Rytíř 2. tř.
Order of the House of Orange - Knight 2nd. Class
Huisorde van Oranje - Ridder der 2e klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oranzskeho-domu-t166112#647420Verze : 0
MOD