Main Menu
User Menu

Armádní generál [1993-1999]

Army General

     
Název hodnosti:
Name of the Rank:
armádní generál
Generálská skupina:
Generals Group:
-
Datum vzniku:
Established:
01.01.1993
Předchůdce:
Preceding Rank:
armádní generál
Datum zániku:
Abolished:
30.11.1999
Nástupce:
Succeeding Rank:
armádní generál
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
-
Hodnost nižší:
Lower Rank:
generálplukovník
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
-
Počet udělení:
Number of Appointments:
1
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků

URL : https://www.valka.cz/Armadni-general-1993-1999-t165771#499764Verze : 0
MOD
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
22.09.1993 Pezl, Karel
URL : https://www.valka.cz/Armadni-general-1993-1999-t165771#499772Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/Armadni-general-1993-1999-t165771#657655Verze : 0
MOD