Main Menu
User Menu

4. rota /kulometná/ horského praporu VII [1921-1933]

4th Company /Machine-gun/ of the 7th Mountain Battalion

     
Název:
Name:
4. rota /kulometná/ horského praporu VII
Originální název:
Original Name:
4. rota /kulometná/ horského praporu VII
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1921
Předchůdce:
Predecessor:
4. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 3
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1933
Nástupce:
Successor:
4. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 3
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1921-15.09.1933 Horský prapor VII
Dislokace:
Deployed:
01.01.1921-00.00.1923 Levoča, ? /
00.00.1923-15.09.1933 Poprad, ? /
Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Horský pěší pluk 3
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/4-rota-kulometna-horskeho-praporu-VII-1921-1933-t165723#499672Verze : 0
MOD