Main Menu
User Menu

3. rota horského praporu VI [1921-1933]

3rd Company of the 6th Mountain Battalion

     
Název:
Name:
3. rota horského praporu VI
Originální název:
Original Name:
3. rota horského praporu VI
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1921
Předchůdce:
Predecessor:
11. rota horského pěšího pluku 2
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1933
Nástupce:
Successor:
11. rota horského pěšího pluku 2
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1921-15.09.1933 Horský prapor VI
Dislokace:
Deployed:
01.01.1921-00.01.1922 Korytnica, kasárny /
00.01.1922-15.09.1933 Ružomberok, Kasárny Milana Rastislava Štefánika /
Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Horský pěší pluk 2
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/3-rota-horskeho-praporu-VI-1921-1933-t165677#499579Verze : 0
MOD