Main Menu
User Menu

CL. mezinárodní brigáda "Dabrowski" [1937-1937]

CLth International Brigade "Dabrowski"

CL Brigada Internacional "Dabrowski" (Brigadas Internacionales)

     
Název:
Name:
CL. mezinárodní brigáda "Dabrowski"
Originální název:
Original Name:
CL Brigada Internacional "Dabrowski" (Brigadas Internacionales)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1937
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
04.08.1937
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.06.1937-04.08.1937 45. divize
Dislokace:
Deployed:
01.05.1937-04.08.1937 Villafranca del Castillo, ? /

Velitel:
Commander:
27.05.1937-04.08.1937 Gerassi, Fernando ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
27.05.1937-04.08.1937
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.05.1937-13.07.1937 Mezinárodní pěší prapor "André Marty"
01.05.1937-04.08.1937 Mezinárodní pěší prapor "Dąbrowski"
01.05.1937-04.08.1937 Mezinárodní pěší prapor "Mátyás Rákosi"
28.06.1937-04.08.1937 Medzinárodní pěší prapor "Palafox"

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Po zahájení nepřátelských akcí ve Španělsku proti republice kvůli vojenskému povstání bylo v Polsku, stejně jako v jiných západních zemích, zorganizováno hnutí solidarity se Španělskou republikou vedené nejlevicovějšími sektory politického spektra a s převahou komunisty. V tomto prostředí se malý počet Poláků rozhodl odejít do Španělska bojovat jako dobrovolníci ve službách republiky i přes nepřátelství polské vlády (do té míry, že dobrovolníci museli tajně opustit zemi). První skupina dorazila do Barcelony v srpnu 1936 a vytvořila kulometnou jednotku Dabrowski pod velením Franciszka Pałky a začlenila se do centúrie Pařížské komuny, která pochodovala bojovat na aragonské frontě. Dokud nebyly zformovány mezinárodní brigády se sídlem v Albacete, byl 24. října 1936 zformován prapor Dabrowski. Tato jednotka zasahovala v prvních měsících roku 1937 do četných operací. 27. května 1937 byla vytvořena nová brigáda Dabrowski, oficiálně 150. mezinárodní brigáda lidové armády republiky, pod velením Fernanda Gerassiho. Tvořil ji starý prapor Dabrowski, francouzsko-belgický prapor ( André Marty) a další maďarský (Rakosi). Ke krytí ztrát aragonské fronty v ofenzivě Huesca je integrován nový polsko-španělský prapor, José Palafox. V červenci se zúčastnila bitvy u Brunete v rámci 45. mezinárodní divize Kléber. Brigádu v té době tvořilo kolem 1910 vojáků rozdělených do 4 praporů. V bojích však nedosahovala dobrých výsledků a utrpěla četné ztráty, a na konci operací v oblasti byla velmi poničena. Kvůli ztrátám utrpěným 4. srpna 1937 byla brigáda rozpuštěna a její prapory rozděleny mezi ostatní jednotky mezinárodních brigád (zejména XIII. mezinárodní brigáda, kam byla vyslána většina starých praporů).
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/CL-mezinarodni-brigada-Dabrowski-1937-1937-t16560#61223Verze : 5
MOD