Main Menu
User Menu

4. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 1 [1933-1938]

4th Company /Machine-gun/ of the 1st Mountain Infantry Regiment

     
Název:
Name:
4. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 1
Originální název:
Original Name:
4. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1933
Předchůdce:
Predecessor:
4. rota /kulometná/ horského praporu I
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 248
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1933-24.09.1938 I. prapor horského pěšího pluku 1
Dislokace:
Deployed:
15.09.1933-24.09.1938 Turčianský Svätý Martin, kasárny Ďurka Langsfelda /

Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Horský pěší pluk 1
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/4-rota-kulometna-horskeho-pesiho-pluku-1-1933-1938-t165464#499260Verze : 0
MOD