Main Menu
User Menu

Brigáda bojového zabezpečení [2013- ]

Combat Service Brigade

Brigáda bojového zabezpečenia

     
Název:
Name:
Brigáda bojového zabezpečení
Originální název:
Original Name:
Brigáda bojového zabezpečenia
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.2013
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství společné logistické podpůrné skupiny
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.2013-01.07.2014 Velitelství sil výcviku a podpory
01.07.2014-DD.MM.RRRR Velitelství pozemních sil
Dislokace:
Deployed:
01.11.2013-DD.MM.RRRR Trenčín, Kasárna Slovenského národního povstání

Velitel:
Commander:
01.11.2013-01.02.2014 Žarnovický, Ján (Plukovník)
01.02.2014-28.02.2018 Ševčík, Jozef (Plukovník)
01.03.2018-26.11.2019 Kraushuberová, Zuzana (Plukovník)
26.11.2019-29.06.2021 Bujňák, Ján (Plukovník)
29.06.2021-31.07.2021 Murárik, Maroš1) (Plukovník)
01.08.2021-DD.MM.RRRR Ševčík, Jozef (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.2013-15.05.2014 Kecső, Róbert (Podplukovník)
15.05.2014-31.08.2016 Gažica, Jozef (Podplukovník)
01.09.2016-31.12.2017 Murárik, Maroš (Podplukovník)
01.01.2018-DD.MM.RRRR Hrabáková, Elena (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.2013-01.11.2015 Dopravní prapor
01.11.2013-01.11.2015 Multifunkční prapor
01.11.2013-DD.MM.RRRR Opravárenský prápor
01.10.2015-DD.MM.RRRR Prapor CSS Prešov
01.11.2015-DD.MM.RRRR Prapor logistiky Hlohovec
01.11.2015-DD.MM.RRRR Prapor logistiky Topolčany

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
29.04.2016-DD.MM.RRRR Brigáda bojového zabezpečenia Kragujevských hrdinov
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 9149 Trenčín

1) zástupca veliteľa - poverený velením
Zdroje:
Sources:
archív autora
https://vbrbz.mil.sk/96404/?pg=1
https://ulz.mil.sk/96767/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Brigada-bojoveho-zabezpeceni-2013-t165316#498979Verze : 0
MOD
Znak Brigády bojového zabezpečenia priznaný Nariadením MO SR č. 49/2015 o priznaní znakov z 01.07.2015 (Vestník MO SR č. 48/2015).

EDIT PANZER: Znak bbz Trenčín pozostáva z gotického štítu so zlatou bordúrou, v ktorom je na zelenom poli zlatou farbou umiestnený štandardný symbol automobilového vojska - okrídlená predná náprava vozidla s mechanizmom riadenia a volantom. V hornej časti v hlave znaku je názov tohto vojenského zväzku v skratke bbz s miestom dislokácie veliteľstva veľkými písmenami TRENČÍN.


Purdek, I.: Vojenská symbolika, Brigáda bojového zabezpečenia Trenčín, Obrana ročník XXVII, číslo 7, str. 30

Brigáda bojového zabezpečení [2013- ] - Brigáda bojového zabezpečenia Trenčín

Brigáda bojového zabezpečenia Trenčín
URL : https://www.valka.cz/Brigada-bojoveho-zabezpeceni-2013-t165316#537450Verze : 2
MOD
Rozkazom prezidenta SR č. 2 /2016 z 29.04.2016 bol Brigáde bojového zabezpečenia zapožičný čestný názov Brigáda bojového zabezpečenia Kragujevských hrdinov. Čestný názov bol zapožičaný brigáde na pamiatku slovenských vojakov 71. pešieho pluku, ktorí sa v dňoch 02.06.1918-03.06.1918 v Srbskom Kragujevaci hrdinsky vzopreli proti nezmyselnému vraždeniu ľudí vo vojne a z ktorých bolo náslendne 44 popravených.Zdroj: archív autora
Vestník MO SR č. 24/2016 z 29.4.2016
URL : https://www.valka.cz/Brigada-bojoveho-zabezpeceni-2013-t165316#553121Verze : 0
MOD