Main Menu
User Menu

I. prapor horského pěšího pluku 1 [1933-1938]

1st Battalion of the 1st Mountain Infantry Regiment

     
Název:
Name:
I. prapor horského pěšího pluku 1
Originální název:
Original Name:
I. prapor horského pěšího pluku 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1933
Předchůdce:
Predecessor:
Horský prapor I
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 248
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1933-24.09.1938 Horský pěší pluk 1
Dislokace:
Deployed:
15.09.1933-24.09.1938 Turčianský Svätý Martin, kasárny Ďurka Langsfelda /
Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1933-24.09.1938 1. rota horského pěšího pluku 1
15.09.1933-24.09.1938 2. rota horského pěšího pluku 1
15.09.1933-24.09.1938 3. rota horského pěšího pluku 1
15.09.1933-24.09.1938 4. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 1

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Horský pěší pluk 1
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/I-prapor-horskeho-pesiho-pluku-1-1933-1938-t165299#498954Verze : 0
MOD