Main Menu
User Menu

Crofton, Desmond Gerald

     
Příjmení:
Surname:
Crofton
Jméno:
Given Name:
Desmond Gerald
Jméno v originále:
Original Name:
Desmond Gerald Crofton
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.07.1944 Ganges, British Columbia /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1977 ?,
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel roty C, 1. praporu Kanadského Škótskeho pluku
velitel 1. praporu Kanadského Škótskeho pluku
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
saltspringarchives.com
https://en.ww2awards.com/person/44568#top
reocities.com
URL : https://www.valka.cz/Crofton-Desmond-Gerald-t165191#498722Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Crofton
Jméno:
Given Name:
Desmond Gerald
Jméno v originále:
Original Name:
Desmond Gerald Crofton
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.194R major
DD.MM.1944 podplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:

22.01.1943-30.01.1943 velitel 1. praporu Kanadského Škótskeho pluku
DD.MM.194R-DD.MM.RRRR velitel roty C, 1. praporu Kanadského Škótskeho pluku
07.09.1944-10.12.1944 velitel 1. praporu Kanadského Škótskeho pluku
05.01.1945-09.02.1945 velitel 1. praporu Kanadského Škótskeho pluku
Vyznamenání:
Awards:

08.12.1945

Bronzový lev
The Bronze Lion
Bronzen Leeuw
-

DD.MM.RRRR

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

DD.MM.RRRR

Kanadská dekorácia za výkon
Canadian Efficiency Decoration
Canadian Efficiency Decoration (ED)
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
saltspringarchives.com
https://en.ww2awards.com/person/44568#top
reocities.com
URL : https://www.valka.cz/Crofton-Desmond-Gerald-t165191#498724Verze : 0
MOD
Pplk. Desmond Gerald Crofton velil 1. praporu Kanadského Škótskeho pluku pri prechode cez Leopoldov kanál z Belgicka do Holandska. Plameňomety boli prvý krát vo velkej miere použité behom tejto operácie a pplk. Crofton ich rýchlo aplikoval na riešenie zložitej úlohy, prechodu cez zmienený kanál. Pplk. Crofton osobne riadil bitvu z poľa. Počas 5 dní čelilo velenie praporu neustálym nepriatelkým útokom a bolo pod palbou delostrelectva.


Velenie pplk. Croftona, jeho chladnokrvnosť a rozvaha bola inšpirácious pre ostatních spolubojovníkov.


Po prekročení kanálu je presunuté velenie na predmostie a odtielto nedbajúc nepriatelskú palbu riadi Crofton bojové kacie svojej jednotky.


Počas ćistenia oblasti Breskenu, tento dôstojník znovu velí 1. praporu vo finálnej faze operácie. Prapor pod jeho velením používa protitankové zbrane a minomety, proti nepriatelským oporným bodom. Pplk Crofton osobne počas akcie prichádza do predných línii svojej jednotke a osobne preberá zajatého nemeckého velitela.


Prapor pod jeho velením hliadkuje a zbiera informácie v oblasti Nijmegen Salient od novembra do februára. Velitel so svojim bojovým duchom tento prenášal na mladších príslušníkov jednotky a udržoval morálku na vysokej úrovni.


8.2.1945 pripravuje a inštruuje svoj prapor na úlohu zatlačenia nepriateľa. Operácia “Veritable″ bola mimoriadne obtiažnou.
Počas noci z 8. na 9.2. velenie praporu nemalo dostatok informácii. O približne 0400 hod. prapor prichádza do obce Niel kde nenachádza žiadne spojenecké jednotky. Keďže sa približovalo svitania, velitel sa ukrýva so štábom do krytu jednej z budov. Nepriatel zahájil palbu na túto budovu a velitel, spravodajský dôstojník a niektorí členovia štábu sú zranení. Aj napriek zraneniu pplk. Crofton vedie svojich mužov. Avšak jeho zranenie je natolko vážne že musí odísť do úkrytu, prićóm dáva pokyny svojim podriadením.


Pplk. Crofton, vážne zranený zostáva na mieste ďalších 12 hodín až kým neni evakuovaný. Počas tejto akcie v Holandsku pplk. Crofton preukázal vodcovstvo, odvahu a oddanosť službe a tieto jeho vlastnosti boli inšpiráciou pre ostatních spolubojovníkov a boli dôležitým prvkom pre úspech bitvy. Jeho podiel na oslobodení Holandska bol ocenený Bronzovým levom.


https://en.ww2awards.com/person/44568#top
URL : https://www.valka.cz/Crofton-Desmond-Gerald-t165191#498738Verze : 0
MOD