Main Menu
User Menu

Cabeldu, Frederick Norman

     
Příjmení:
Surname:
Cabeldu
Jméno:
Given Name:
Frederick Norman
Jméno v originále:
Original Name:
Frederick Norman Cabeldu
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
Brigádní Generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1905 London
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1976 Victoria, British Columbia
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 4. Kanadskej brigády
velitel 1. praporu Kanadského škótksho pluku
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.zoominfo.com
archive.org
www.generals.dk
https://en.ww2awards.com/person/44623
https://www.collectionscanada.gc.ca
URL : https://www.valka.cz/Cabeldu-Frederick-Norman-t165175#498696Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Cabeldu
Jméno:
Given Name:
Frederick Norman
Jméno v originále:
Original Name:
Frederick Norman Cabeldu
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1919-DD.MM.RRRR Victoria University
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1926 vojak
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.1937 major
DD.MM.19RR podplukovník
DD.MM.19RR plukovník
DD.MM.19RR Brigádní Generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1926-DD.MM.RRRR Škótke milície
DD.MM.1937-DD.MM.RRRR velitel ? roty Kanadského Škótskeho pluku
02.04.1943-22.04.1943 velitel 1. praporu Kanadského Škótskeho pluku
02.08.1943-10.08.1944 velitel 1. praporu Kanadského Škótskeho pluku
18.08.1944-22.08.1944 velitel 1. praporu Kanadského Škótskeho pluku
27.08.1944-30.08.1944 velitel 1. praporu Kanadského Škótskeho pluku
31.08.1944-DD.MM.1945 velitel 4. Kanadskej brigády
Vyznamenání:
Awards:

31.08.1944

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

11.10.1945

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.RRRR

Řád Britského Impéria 3. třída (CBE)
Order of British Empire 3rd Class (CBE)
-

DD.MM.RRRR

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

DD.MM.RRRR

Kanadská dekorácia za výkon
Canadian Efficiency Decoration
Canadian Efficiency Decoration (ED)
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939-1945
Cross of War
Croix de Guerre
s palmou

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.zoominfo.com
archive.org
www.generals.dk
https://en.ww2awards.com/person/44623
https://www.collectionscanada.gc.ca
URL : https://www.valka.cz/Cabeldu-Frederick-Norman-t165175#498698Verze : 0
MOD
9.6. 1944 v Putot-en-Bessin, po dlhdobom ostreľovaní pozícii Královskích Winnipegskích strelcov, minometnou palbou je táto prekroćená tankmi a pechotou a výsledkom je strata postavenia.
Pplk. Cabeldu nariaďuje protiútok dvoma rotami 1. praporu Kanadského Škótskeho pluku. Tento útok vedie osobne a znovudbíja stratenú pozíciu.


Po dobu 7 dní drží 1. prapor Kanadského Škótskeho pluku Putot-en-Bessin, proti viacerým nepriatelským útokom a prapor je neustále pod minometnou palbou.


Pripravenosť a vysoká morálka 1. praporu je možné pripísať jeho veliacemu dôstojníkovi ppl. Cabeldu. Jeho rozvaha, oddanosť službe bola kľúčovými faktormi úspechu a bol inšpiráciou pre spolubojovníkov.


Za tieto činy je mu udelený DSO.


Brigadier Frederick Norman Cabeldu velil 4. Kanadskej brigade v západnej Európe od 31.8.1944. Brigáda mala závidiehodnú reputáciu a bola mimoriadne úspešnou bojovou jednotkou a to vďaka velitelských a taktických schopností jej veliaceho dôstojníka.


V období od 19.2. do 8.3.1945 4. Kanadská brigáda splnila niektoré z najťažších úloch ktoré je boli zverené.


19-20.2.1945 brigáda obsadila a držala pozíciu Louisendorf, ktorej udržanie bolo vitálne pre úspech divizného útoku na spojnicu Goch-Calcar.


Neskôr jednotka vyčistila severný okraj lesa Hochwald, briliantne vykonanou operáciou, prićom zničila velké množstvo nepriatelov a získala množstvo výzbroje. 8.3.1945 4. Kanadská brigade úspešne obsadila oblasť južne od Xanten a zmietla posledné zvyšky fanaticky brániaceho sa nepriateľa.


Vo všetkých prípadoch Brigadier Cabeldu mal absolútnu kontrolu, použijúc vśetky prostriedky a metódy a tvrdo so svojou jednotkou ničil nepriateľa. Časté boli jeho návštevy u bojových jednotiek uprostred bitvy, pričom vždy dodával jednotkám kuráž.


jeho entusiasmus bol nákazlivý a získal si oddanosť všetkích hodností u brigády. Ako výsledok jeho skvelých vodcovských schopností, úsudku, personálna odvaha boli zdrojom pre úspech 4. Kanadskej brigády, ktorá bola schopná plniť všetky zverené úlohy v akejkolvek situácii.


Za tieto skutky je mu 2 krát udelený DSO.


https://en.ww2awards.com/person/44623
URL : https://www.valka.cz/Cabeldu-Frederick-Norman-t165175#498699Verze : 0
MOD