Main Menu
User Menu

Hraničářský prapor 50 [1938-1938]

50th Border Battalion

     
Název:
Name:
Hraničářský prapor 50
Originální název:
Original Name:
Hraničářský prapor 50
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.07.1938
Předchůdce:
Predecessor:
IV. prapor pěšího pluku 39
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 277
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.07.1938-24.09.1938 VII. sbor
Dislokace:
Deployed:
15.07.1938-24.09.1938 Petržalka, Kasárny majora Jelínka

Velitel:
Commander:
15.07.1938-24.09.1938 Bayer, Václav (major pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.07.1938-24.09.1938 1. rota hraničářského praporu 50
15.07.1938-24.09.1938 2. rota hraničářského praporu 50
15.07.1938-24.09.1938 3. rota hraničářského praporu 50
15.07.1938-24.09.1938 4. rota hraničářského praporu 50
15.07.1938-24.09.1938 Náhradní rota hraničářského praporu 50
15.07.1938-24.09.1938 Rota doprovodných zbraní hraničářského praporu 50

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Hraničářský prapor 50
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
Stehlík, Eduard: Pevnostní útvary československé armády 1937-1938. Historie a vojenství 46, 1997, č. 1, s. 20-56.
URL : https://www.valka.cz/Hranicarsky-prapor-50-1938-1938-t165130#498623Verze : 1
MOD