Main Menu
User Menu

Todd, Percy Arthur Stanley

     
Příjmení:
Surname:
Todd
Jméno:
Given Name:
Percy Arthur Stanley
Jméno v originále:
Original Name:
Percy Arthur Stanley Todd
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
Brigádní Generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1898 Ottawa, Ontario /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1996 ?,
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel delostrelectva 1. Kanadskej divízie
velitel 1. kanadskej brigády
velitel delostrelectva II. Kanadského zboru
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel delostrelectva 3. Kanadskej divízie
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.rcamuseum.com
www.generals.dk
https://en.ww2awards.com/person/13089
www.collectionscanada.gc.ca
URL : https://www.valka.cz/Todd-Percy-Arthur-Stanley-t164915#498279Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Todd
Jméno:
Given Name:
Percy Arthur Stanley
Jméno v originále:
Original Name:
Percy Arthur Stanley Todd
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ottawa Collegiate Institute
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1915-DD.MM.1916 Královská vojenská akadémia
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1916 podporučík
DD.MM.193R podplukovník
DD.MM.1940 major?
DD.MM.1943 Brigádní Generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1919-DD.MM.RRRR Pešia garda Generálneho gevernéra
DD.MM.1921-DD.MM.RRRR 1. polná brigáda, Královského Kanadského delostrelectva
DD.MM.1940-DD.MM.194R inštruktor v Kanadskom výcvikovom centre delostrelectva, Kingston
DD.11.1941-DD.MM.RRRR velitel baterie, 5. polného pluku
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velenie Královského Kanadského delostrelectva, 2. Kanadskej divízie
DD.MM.1942-DD.MM.1943 velitel 4. polného pluku, Královského Kanadského delostrelectva
DD.MM.1943-DD.11.1944 velitel Královského Kandského delostrelectva 3. Kanadskej divízie
DD.11.1944-DD.06.1945 velitel Královského delostrelectva, II Kanadského zboru
DD.06.1945-DD.MM.194R velitel 1. Kanadskej pešej brigády
DD.MM.194R-DD.01.1946 rezerva
DD.01.1946-DD.MM.1954 velitel Královského delostrelectva 1. Divízie milícii
DD.MM.1954-DD.MM.RRRR doplnková rezerva
DD.MM.1954-DD.MM.1959 honorárny plukovník 18. polného pluku
DD.MM.1958-DD.MM.1962 honorárny plukovník Královského pluku Kanadského delostrelectva
Vyznamenání:
Awards:

23.12.1944

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

21.02.1946

Řád Britského Impéria 3. třída (CBE)
Order of British Empire 3rd Class (CBE)
-

DD.MM.RRRR

Řád Britského Impéria 4. třída
Order of British Empire OBE
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

DD.MM.RRRR

Řád oranžsko-nasavský 3. třída
Order of Orange-Nassau - Commander
Commandeur De Orde van Oranje-Nassau
s mečmi

DD.MM.RRRR

Odznak Kanadských sil
Canadian Forces Decoration
-

DD.MM.RRRR

Kanadská dekorácia za výkon
Canadian Efficiency Decoration
Canadian Efficiency Decoration (ED)
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.rcamuseum.com
www.generals.dk
https://en.ww2awards.com/person/13089
www.collectionscanada.gc.ca
URL : https://www.valka.cz/Todd-Percy-Arthur-Stanley-t164915#498282Verze : 0
MOD
Narodil sa v Ottawe a študoval v Bedforde a na Ottawa Collegiate Institute.


Rok po vypuknutí 1. sv. vojny po vykonaní príjmacieho testu nastupuje štúdium na Královskej vojenskej akadémii, kde absolvuje ročńé intenzívne štúdium a v 1916 sa stáva podporučíkom Královského delostrelectva. Zakrátko na to, sa naloďuje na loď do Anglie.


Po vykonaní tamojšieho výciku, odchádza v 1917 do Egyptu, kde sa účastní bojových akcií, až kým neni ako chorí na záškrt evakuovaný v novembri do Káhiry a odtial do Anglie. V 1919 je prepustený z armády a vracia sa do Kanady.


Po vyliečení z nemoci, pracuje pre mestskú poisťovaciu agentúru a zároveň slúži u Pešej gardy Generálneho gevernéra (Governor General's Foot Guards), ktorá je nestálimi milíciami.


V januári 1921 je prevelný k 1. polnej brigáde, Královského Kanadského delostrelectva (1st Field Brigade, Royal Canadian Artillery) u ktorej slúži až do vypuknutia 2. sv. vojny, pričom koncom slúži ako jej velitel v hodnosti podplukovníka.

V 1940 sa dobrovolne prihlasuje do aktívnej služby a vstupuje do armády ako major. Po odchode do Anglie s jeho delostrelcami, 6 mesiacov pôsobí ako in štruktor v Kanadskom výcvikovom centre delostrelectva, Kingston. V novembri 1941 je mu zverené velenie baterie 5. polného pluku (5th Field Regiment) a je odoslaný k veleniu Královského Kanadského delostrelectva, 2. Kanadskej divízie (Royal Canadian Artillery, 2nd Canadian Division). Koncom roku 1942 dostáva rád Britského Impérie a je mu zverené velenie 4. Polného pluku (4th Field Regiment), ktorý post zastáva približne rok, kým v januári 1943 neni poverený velením Královského delostrelectva 3. Kanadskej divízie, (Royal Artillery, 3rd Canadian Division) a zároveň sa stáva brigadierom.

Bol zodpovedný za tréning, preparáciu a implementáciu plánu podpory palby 3. divízie počas vylodenia v Normandii. Pri vylodení koordinuje palebnú podporu síl z paluby mostíku H.M.S. Hilary. Úspech vylodenia bol dôkazom jeho dôkladnej prípravy. Ako ocenenie jeho práce je mu udelený DSO.

V novembri 1944 sa stave velitelom Královského delostrelectva, II Kanadského zboru (Corps Royal Artillery, 2nd Canadian Corps) a zanedlho na to, v júni 1945 je mu zverené velenie 1. Kanadskej pešej brigády (1st Canadian Infantry Brigade) (respektíve známej ako Kanadská Berlínska brigáda (Canadian Berlin Brigade)). Zakrátko na to, sa vracia do Kanady a je zaradený do rezervy.Po návrate do civilného života sa stave generálnym manažerom Mestských dráh Hamiltonu, avšak udržuje svoje spjenie s armádo ako člen milícii.
V januári 1946 sa stáva velitelom Královského delostrelectva 1. divízie milícii (Royal Artillery 1st Division (Militia)) a túto pozíciu zastáva do septembra 1954, kedy je zaradený do dpolnkovej rezervy.


V čase 1954-1959 je honorárnym plukovníkom 18. polného pluku (18th Field Regiment) a 1958-1962 honorárny plukovník Královského pluku Kanadského delostrelectva (The Royal Regiment of Canadian Artillery).

Umiera v roku 1996.


www.rcamuseum.com
www.generals.dk
https://en.ww2awards.com/person/13089
www.collectionscanada.gc.ca
URL : https://www.valka.cz/Todd-Percy-Arthur-Stanley-t164915#498294Verze : 0
MOD