Main Menu
User Menu

Juvincourt-et-Damary, Předsunutá přistávací plocha A-68 (Letiště Juvincourt ) [1944-1945]

Advanced Landing Ground A-68 (Juvincourt Airfield) / ALG A-68

     
Název:
Name:
Předsunutá přistávací plocha A-68
Originální název:
Original Name:
Advanced Landing Ground A-68
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1938-DD.06.1940 Juvincourt Aérodrome
DD.MM.1939-DD.MM.1940 Berry-au-Bac Airfield
DD.06.1940-05.09.1944 Fliegerhorst Juvincourt
Obec:
Municipality:
Juvincourt-et-Damary
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°25'53.00"N 03°53'07.00"E
Vznik:
Established:
07.09.1944 znovuotvorené po oslobodení
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
02.09.1939-08.12.1939
12. peruť RAF
No. 12 Squadron RAF
02.09.1939-12.09.1939
142. peruť RAF
No. 142 Squadron RAF
16.09.1939-16.05.1940
142. peruť RAF
No. 142 Squadron RAF
11.04.1940-19.04.1940
1. peruť RAF
No. 1 Squadron RAF
10.05.1940-17.05.1940
1. peruť RAF
No. 1 Squadron RAF
DD.12.1940-DD.06.1941
7. letka Bombardovací eskadry 77
7th Squadron of the 77th Bomber Wing
DD.12.1940-DD.06.1941
8. letka Bombardovací eskadry 77
8th Squadron of the 77th Bomber Wing
DD.12.1940-DD.06.1941
9. letka Bombardovací eskadry 77
9th Squadron of the 77th Bomber Wing
DD.12.1940-DD.06.1941
III. skupina Bombardovací eskadry 77
3rd Group of the 77th Bomber Wing
DD.12.1940-DD.06.1941
Štáb III. skupiny Bombardovací eskadry 77
Staff of the 3rd Group of 77th Bomber Wing
09.03.1941-DD.06.1941
Bombardovací eskadra 77
77th Bomber Wing
09.03.1941-DD.06.1941
Štáb Bombardovací eskadry 77
Staff of the 77th Bomber Wing
22.03.1941-DD.06.1941
1. letka Bombardovací eskadry 77
1st Squadron of the 77th Bomber Wing
22.03.1941-DD.06.1941
2. letka Bombardovací eskadry 77
2nd Squadron of the 77th Bomber Wing
22.03.1941-DD.06.1941
3. letka Bombardovací eskadry 77
3rd Squadron of the 77th Bomber Wing
22.03.1941-DD.06.1941
I. skupina Bombardovací eskadry 77
1st Group of the 77th Bomber Wing
22.03.1941-DD.06.1941
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 77
Staff of the 1st Group of 77th Bomber Wing
13.06.1941-DD.01.1942
10. letka Bombardovací eskadry 2
10th Squadron of the 2nd Bomber Wing
13.06.1941-DD.01.1942
11. letka Bombardovací eskadry 2
11th Squadron of the 2nd Bomber Wing
13.06.1941-DD.01.1942
IV. skupina Bombardovací eskadry 2
4th Group of the 2nd Bomber Wing
13.06.1941-DD.01.1942
Štáb IV. skupiny Bombardovací eskadry 2
Staff of the 4th Group of 2nd Bomber Wing
DD.09.1942-DD.08.1944
7. letka Noční stíhací eskadry 4
7th Squadron of the 4th Night Fighter Wing
DD.09.1942-01.01.1943
8. letka Noční stíhací eskadry 4
8th Squadron of the 4th Night Fighter Wing
DD.09.1942-DD.08.1944
9. letka Noční stíhací eskadry 4
9th Squadron of the 4th Night Fighter Wing
DD.09.1942-DD.08.1944
III. skupina Noční stíhací eskadry 4
3rd Group of the 4th Night Fighter Wing
DD.09.1942-DD.08.1944
Štáb III. skupiny Noční stíhací eskadry 4
Staff of the 3rd Group of 4th Night Fighter Wing
01.01.1943-DD.08.1944
8. letka Noční stíhací eskadry 4
8th Squadron of the 4th Night Fighter Wing
01.05.1944-18.06.1944
Vzdušná pozorovací letka 4
4th Air Observation Squadron
06.06.1944-25.07.1944
1. letka Bombardovací eskadry 54
1st Squadron of the 54th Bomber Wing
06.06.1944-25.07.1944
2. letka Bombardovací eskadry 54
2nd Squadron of the 54th Bomber Wing
06.06.1944-25.07.1944
3. letka Bombardovací eskadry 54
3rd Squadron of the 54th Bomber Wing
06.06.1944-25.07.1944
I. skupina Bombardovací eskadry 54
1st Group of the 54th Bomber Wing
06.06.1944-25.07.1944
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 54
Staff of the 1st Group of 54th Bomber Wing
16.08.1944-17.08.1944
II. skupina Stíhací eskadry 11
2nd Group of the 11th Fighter Wing
27.08.1944-28.08.1944
3. letka Bombardovací eskadry 51
3rd Squadron of the 51st Bomber Wing
27.08.1944-28.08.1944
I. skupina Bombardovací eskadry 51
1st Group of the 51st Bomber Wing
27.08.1944-28.08.1944
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 51
Staff of the 1st Group of 51st Bomber Wing
08.09.1944-28.09.1944
439. skupina pro přepravu jednotek
439th Troop Carrier Group
01.10.1944-23.10.1944
36. stíhací skupina
36th Fighter Group
28.10.1944-01.02.1945
367. stíhací skupina
367th Fighter Group
27.12.1944-05.01.1945
368. stíhací skupina
368th Fighter Group
DD.02.1945-DD.05.1945
410. bombardovací skupina (lehká)
410th Bombardment Group (Light)


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
02.07.1945 odovzdané Francúzsku a opustené
Poznámka:
Note:
Po roku 1945 už nevyužívané, v 50-tych rokoch rekonštruované pre potreby NATO, rekonštrukcia nedokončená pre prílišné náklady na výkup pozemkov a odstránenie zvyškov po vojnovej výstavbe
Zdroje:
Sources:
Johnson, David C. (1988), U.S. Army Air Forces Continental Airfields (ETO), D-Day to V-E Day; Research Division, USAF Historical Research Center, Maxwell AFB, Alabama
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Juvincourt-et-Damary-Predsunuta-pristavaci-plocha-A-68-Letiste-Juvincourt-1944-1945-t164774#497991Verze : 1
MOD