Main Menu
User Menu
Reklama

Foster, Harry Wickwire

     
Příjmení:
Surname:
Foster
Jméno:
Given Name:
Harry Wickwire
Jméno v originále:
Original Name:
Foster Harry Wickwire
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.04.1902 Halifax, Nova Scotia /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.08.1964 Halifax, Nova Scotia /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 7. Kanadskej pešej brigády
velitel 1. Kanadskej pešej divízie
velitel 4. Kanadskej obrnenej divízie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Wickwire_Foster
www.generals.dk
http://en.ww2awards.com/person/44773#top
www.lextec.com
URL : https://www.valka.cz/Foster-Harry-Wickwire-t164750#497947Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Foster
Jméno:
Given Name:
Harry Wickwire
Jméno v originále:
Original Name:
Foster Harry Wickwire
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR McGill University, Montreal
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kings College, Windsor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Bishopove kolégium
DD.MM.RRRR-DD.07.1924 Královské vojenské kolégium, Kingston
DD.MM.1937-DD.MM.1939 Štábne kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1934 kapitán
DD.MM.1939 major
DD.MM.1941 podplukovník
DD.MM.1943 brigádní generál
DD.MM.1944 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
22.08.1944-30.11.1944 Velitel : 4. kanadská obrněná divize
01.12.1944-15.09.1945 Velitel : 1. kanadská pěší divize

Ručně vyplněné položky:
02.07.1924-DD.MM.RRRR Jazda Lorda Strathcona
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR 1. Kanadská pešia brigáda
DD.MM.1941-DD.MM.1942 velitel 4. praporu, Gardových dragunov Princezny Louise
DD.MM.1942-DD.MM.1942 štábny dôstojník, 1. Kanadská pešia divízie
DD.MM.1942-DD.MM.1943 velitel 1. praporu, Kanadská Horalská ľahká pechota
DD.MM.1943-DD.MM.1943 velitel 7. kanadskej brigády
DD.MM.1943-DD.MM.1943 velitel Kanadských síl na Aleutian ostrovoch
DD.MM.1943-DD.MM.1944 velitel 13. Kanadskej brigády
DD.MM.1944-22.08.1944 velitel 7. Kanadskej brigády
22.08.1944-30.11.1944 velitel 4. Kanadskej obrnenej divízie
01.12.1944-15.09.1945 velitel 1. Kanadskej divízie
DD.MM.1946-DD.MM.1952 velitel Východného velitelstva
DD.MM.1952-DD.MM.RRRR Hlavný administrátor stredoeuropskeho okresu, Imperiálnej komisie pre vojnové hroby
DD.MM.1959-DD.MM.RRRR honorárny polný adjutant generálneho guvernéra Georgesa Vanier
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1944

Řád Britského Impéria 2. třída
Order of British Empire KBE
-

01.02.1945

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

05.07.1945

Řád Britského Impéria 3. třída (CBE)
Order of British Empire 3rd Class (CBE)
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Italská hvězda
Italy Star
-

DD.MM.RRRR

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

DD.MM.RRRR

Medaile za službu kanadských dobrovolníků
Canadian Volunteer Service Medal
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
with Oak Leaf/ s dubovým listom

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939-1945
Cross of War
Croix de Guerre
With Palm / s palmou

DD.MM.RRRR

Medaile za obranu
Defence Medal
-

DD.MM.RRRR

Záslužná legie důstojník (3.třída)
Legion of Merit Officer (3rd Class)
-

DD.MM.RRRR

Stříbrná hvězda
Silver Star
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Wickwire_Foster
www.generals.dk
http://en.ww2awards.com/person/44773#top
www.lextec.com

URL : https://www.valka.cz/Foster-Harry-Wickwire-t164750#497954Verze : 0
MOD
Narodil sa v Halifaxe, Nova Scotia.


V mladosti ako kadet navštevoval King’s College vo Windsore, Nova Scotia. Následne študtuje v Berkhamstede, Bishopove kolégium, Královské vojenské kolégium v Kingston, Ontario a McGill University, Montreal.


Kolégium opúšťa v treťom ročníku a na základe Královskeho poverania, ktorým je zaradený do stáleho stavu, 2.7.1924 nastupuje k Jazde Lorda Strathcona a v roku 1934 je kapitánom.


V 1937-1939 študuje štábne kolégium v Camberly a stáva sa brigádnym majorom? pričom je pridelený k 1. Kanadskej pešej brigáde začiatkom druhej svetovej vony.


Následne, v 1941 sa stáva podplukovníkom, je poverený velením čerstvo sformovaného 4. prieskumného pluku - 4. gardových dragúnov Princeznej Luisy.


V 1942 je mu zverené velenie Kanadskej horalskej lahkej pechoty.
V roku 1943 vedie Kanadské jednotky v kampani Kiska proti Japosnkým silám, za ktorú je vyznamený Americkou Legion of Merit.


V 1943 sa stáva brigadierom a velí 7. Kanadskej pešej brigáde.


V 1944 sa stáva generálmajorom a preberá velenie 4. Kanadskej obrnenej divízie v Normandii, pričom na poste strieda G. Kitchinga.


Spolu so svojimi jednotkami oslobodzuje Brugy. Za tento čin sa mu dostáva ocenenia a stáva sa čestným občanom tohto mesta.


Následne si vymieňa velenie 1. Kanadskej pešej divízie s C. Vokesom, ktorá sa účastní bojov v Itálii, ale náslendne je prevelená na severozápad Europy a účastní sa operácie Goldflake.


Po vojne je poverený ako predseda Kanadského vojenského súdu s generálom SS Kurt Meyerom. Tento súd je prvým Kanadským medzinárodným súdom tohto typu.


Následne organizoval a po jeho vytvorení velí Armádnemu veleniu východnej armády a to až do svojej výslužby v 1950.


Po odchode do penzie zastáva civilný post hlavného administrátora Stredoeurópskeho okresu. Imperálnej komisie pre vojnové hroby.


V 1959 je tretí krát ženatý, prićom si berie Mona Leonhart (née Parsons), kanaďanku, ktorá počas okupácie pracovala pre Holandský odboj a je poveraný ako čestný polný adjutant generálneho guvernéra Vaniera.http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Wickwire_Foster
www.generals.dk
http://en.ww2awards.com/person/44773#top
www.lextec.com

Foster, Harry Wickwire - Maj Gen Keller (vpravo) a Brigadier Harry Wickwire Foster pri inšpekcii 2.8.1944.
http://www.stolly.org.uk/ETO/thbrigade3rdcanadianinfantrydivisionpreparedsforinspection.html

Maj Gen Keller (vpravo) a Brigadier Harry Wickwire Foster pri inšpekcii 2.8.1944.
www.stolly.org.uk

URL : https://www.valka.cz/Foster-Harry-Wickwire-t164750#497972Verze : 0
MOD