Main Menu
User Menu

SC 500 J / SC 500 L / SC 500 L2 (trhavá bomba)

SC 500 J / SC 500 L / SC 500 L2

     
Název:
Name:
SC 500 J / SC 500 L / SC 500 L2
Originální název:
Original Name:
SC 500 J /SC 500 L / SC 500 L2
Kategorie:
Category:
trhavá bomba
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR ?
Technické údaje:
Technical Data:
 
Celková hmotnost:
Overall Weight:
5001) kg
Ráže:
Nominal Weight:
500 kg
Hmotnost trhaviny:
Explosive Weight:
260 kg
Celková délka:
Overall Length:
1960 mm
Průměr těla:
Body Diameter:
470 mm
Rozpětí stabilizátoru:
Stabiliser Span:
470 mm
Trhavina:
Explosive:
Fp 50/50
Fp 60/40
Amatol 39
Amatol 41
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
Údaje v tabuľke sú pre subverzie SC 500 J, SC 500 L a SC 500 L2


1) +/- 20 kg
Zdroje:
Sources:
Německé letecké pumy - technický popis, Praha 1948
URL : https://www.valka.cz/SC-500-J-SC-500-L-SC-500-L2-trhava-bomba-t164572#497641Verze : 0
MOD
SC 500 J je trhavá bomba kalibru 500 kg. Má dve puzdrá na zapaľovače (AZ-25B, AZ-25C, AZ-38, alebo AZ-55) a je určená proti pevnýme letiskovým objektom, halám, nádražným objektom, prejazdom a podjazdom, pevným kamenným mostom, vysokým budovám a podzemným objektom. V obmedzenej miere (s nasadeným hlavovým prstencom) je použiteľná aj proti hladinovým cieľom. Má jednodielne telo tvorené lisovanou oceľou. Telo bomby je natreté matným béžovošedým náterom (RAL 7027), na kužeľovitej časti stabilizátora sú žlté pásy. Na tele je čierny nápis "C 500 J". pri najmenšom dopadovom uhle 60° preráža pancierovú dosku s hrúbkou 40 mm.


Německé letecké pumy - technický popis, Praha 1948
URL : https://www.valka.cz/SC-500-J-SC-500-L-SC-500-L2-trhava-bomba-t164572#497646Verze : 0
MOD
SC 500 L a SC 500 L2 sú trhavé bomby kalibru 500 kg. Majú po dve puzdrá na zapaľovače (AZ-25B, AZ-25C, AZ-38, alebo AZ-55) a sú určené proti pevným letiskovým objektom, halám, nádražným objektom, prejazdom a podjazdom, pevným kamenným mostom, vysokým budovám a podzemným objektom. V obmedzenej miere (s nasadeným hlavovým prstencom) je použiteľná aj proti hladinovým cieľom. Sú tvorené dvojdielnym telom - hlavou tvorenou lisovanou oceľou a plášťom (rúra). Telo bomby je natreté matným béžovošedým náterom (RAL 7027), na kužeľovitej časti stabilizátora sú žlté pásy. Na tele je čierny nápis "C 500 L" (C 500 L2)


Německé letecké pumy - technický popis, Praha 1948
URL : https://www.valka.cz/SC-500-J-SC-500-L-SC-500-L2-trhava-bomba-t164572#497647Verze : 0
MOD